Положення про членство в благодiйнiй органiзацii "Лiкарняна каса Житомирськоi областi" | Лікарняна каса Житомирської області

Положення про членство в благодiйнiй органiзацii "Лiкарняна каса Житомирськоi областi"

“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

рішенням звітно-виборної конференції
протокол N 1 вiд “ 20 ” грудня 2003р.
із змінами та доповненнями,
затвердженими рішеннями правління
протокол №5 від 15.07.04 р., протокол №8-05 від 22.12. 05р.
протокол №2-07 від 03.04.07р., протокол №3-08 від 30.05.08р.,
протокол №5-09 від 02.10.09р., протокол №6-10 від 08.10.10р.,
протокол №6-11 від 16.12.11р., протокол №3-14 від 30.05.14р.,
протокол №1-15 від 03.03.15р., протокол №3-15 від 24.04.15р.
протокол №5-16 від 23.12.16 р., протокол №4-18 від 05.10.18р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЧЛЕНСТВО В БЛАГОДIЙНIЙ ОРГАНIЗАЦII

“ЛIКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОI ОБЛАСТI”

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Метою цього Положення є врегулювання відносин між керівництвом благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” та її членами, впорядкування внесення вступних і щомісячних добровільних пожертвувань і  їх використання; положення розроблене відповідно до п.10.8 Статуту благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” /надалі – ЛК /.

1.2. Членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якi досягли 18 років, а також юридичні особи, котрі підтримують мету та завдання ЛК, надають їй матеріальну підтримку або іншу допомогу, що не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Особи віком до 18 років користуються правом членства в ЛК за умови внесення одним із батьків добровільних пожертвувань в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.4. Юридичні особи, якi є членами ЛК, здійснюють повноваження через своїх представників.

 

2. ПРАВА ЧЛЕНIВ ЛК

 2.1. Члени ЛК мають право:

– на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області” (ЛК)”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК;

– брати участь в управлiннi справами ЛК;

– обговорювати питання діяльності ЛК;

– бути обраним до органів управління ЛК;

– брати участь в роботі ЛК;

– вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції ЛК;

– отримувати від ЛК інформацію щодо її діяльності;

– отримувати матеріальну й іншу підтримку від ЛК;

– добровільно виходити з ЛК без права повторного вступу;

– на захист і реалізацію своїх законних прав та інтересів;

– на здійснення власних творчих ідей.

2.2. Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання ЛК вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3. Громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці з моменту вступу до організації після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Моментом вступу до ЛК вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ЛК.

2.3.1. В разі вступу до ЛК юридичної особи, її співробітники набувають права членів ЛК на наступний день після надходження вступного та одного щомісячного добровільного пожертвування на розрахунковий рахунок ЛК.

2.4. Член ЛК має право вносити добровільні пожертвування щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми добровільних пожертвувань за відповідний період.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЛК

3.1. Члени ЛК зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту ЛК;

– виконувати рішення Конференції ЛК;

– не допускати вчинення дій, якi наносять шкоду діяльності ЛК;

– надавати допомогу в пропагуванні діяльності ЛК;

– своєчасно вносити добровільні пожертвування;

– дотримуватися положень і внутрішніх документів ЛК;

при отриманні картки члена ЛК мають надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, довідку з місця навчання, квитанції про сплату.

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМIР ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕРТВУВАНЬ

4.1. Особи, які виявили бажання бути членом ЛК, вносять вступне добровільне пожертвування у розмiрi 5 /пять/ гривень.

4.2. Громадяни, за винятком осіб, зазначених у п.4.3, вносять щомісячні добровільні пожертвування у розмірі  до 3% від встановленого розміру мінімальної заробітної плати
(з 01.12.2018р. – 60 (шістдесят) грн.).

4.3. Пільгові членські внески у розмірі  (з 01.12.2018 р. – 30 (тридцять ) грн.) сплачують:

а) студенти до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі навчальних закладів.

4.4. Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування у розмiрi (з 01.12.2018 р.– 25 (двадцять пять) грн.) (незалежно від кількості дітей).

4.4.1.Новонароджені набувають членства в ЛК за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру добровільних пожертвувань (75 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати.

4.4.2. Діти, які користувалися правом членства в ЛК згідно з пунктом 1.3 цього Положення, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в ЛК за умови внесення щомісячних добровільних пожертвувань (згідно з пунктами 4.2. або 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. цього Положення.

4.5 У разі призову на строкову службу, мобілізації до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член ЛК має право (за заявою) призупинити внесення добровільних пожертвувань.

4.6. Внесення добровільних пожертвувань членами ЛК здійснюється у відділеннях банків та „Укрпошти” самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член ЛК, в разі укладення з ними договорів про співробітництво.

4.7. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть вносити повністю або частково добровільні пожертвування за своїх спiвробiтникiв у випадку їх членства в ЛК.

4.8. При невнесенні членом ЛК добровільних пожертвувань протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління може вирішити питання щодо виключення його з ЛК.

4.9. Повторний вступ до ЛК осіб, якi були виключені, не передбачений. Відновлення в ЛК проводиться згідно з «Тимчасовим положенням про відновлення громадян у ЛК» за рішенням Правління.

 

5. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

5.1. Внесені вступні та щомісячні добровільні пожертвування при вибутті з ЛК не повертаються.

5.2. Кошти та майно ЛК не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.3. У випадку реорганізації ЛК активи та майно переходять до правонаступників, при лiквiдацiї – в дохід держави.

5.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ЛК.

Детальніше


27 Коментарів

 1. галина

  августа 2, 2011 at 22:19

  Я член ЛК Житомирської обл. від дня її заснування. 27.07.11 р. обласний ревматолог призначив мені лікування від реактивного артриту/артрозу. В той же день я проконсольтувалась із лікарем ЛК Бевх І. Чи отримаю я ліки по ЛК, які виписав обласний ревматолог? Вона запевнила мене, що всі ліки я отримаю по ЛК на 10 днів лікування. Але в Овручі мені замість мелоксікаму видали ревмоксікам, а озерлік мені не видали взагалі. Довелось купувати за власні гроші. Шприців мені видали 5 штук на 10 днів хоча призначено мені 30 уколів. Отже мені довелося купувати ще 25 ампул Мукосату по 18.5 грн за штуку в аптеці в старому приміщенні обл.лікарні. І ще 25 шприців.

 2. Експерт

  августа 4, 2011 at 10:34

  Шановна Галина, доброго дня!
  Відповідаємо на Ваше запитання.
  Медична допомога при реактивному артриті/артрозі надається Лікарняною касою за протоколами лікування, затвердженими управлінням охорони здоров’я Житомирської ОДА.
  Атибіотики при цьому захворюванні надаються, крім хламідіозної етіології (тому, можливо, Вам не видали озерлік).
  Замість мелоксікаму Вам видали ревмоксікам, тому що це одна група препаратів із однією дією.
  Лікарняна каса забезпечує для лікування реактивного артриту/артрозу 5 ампул мукосату, тому Вам видали тільки 5 шприців і довелося докуповувати препарат і шприци.
  Щоб отримати детальнішу інформацію, зателефонуйте до офісу: 22 54 02.

 3. Наталия

  ноября 14, 2011 at 16:47

  “Они, (то-есть я), могут пролечиться за счет организации неограниченное количество раз на неограниченную сумму” – со слов эксперта. Тогда почему мне в стационаре выдали все согласно назначения, пусть даже с заменой некоторых препаратов, а когда перевели на дневной стационар в поликлинику, то сказали, что мне больше по “ЛК” выдать ничего не могут, так как по одному и тому же диагнозу дважды не лечат за счет “ЛК”. Но ведь в больнице меня не вылечили?
  Овруч.
  Д-з: остеохондроз ПКВХ, секвестрована грижа диска L5-S1………

 4. admin1

  ноября 17, 2011 at 11:19

  Доброго дня, Наталія!
  Відповідаємо Вам:
  За Положенням «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів БО «Лікарняна каса Житомирської області» медична допомога надається 12 днів. Певно, саме стільки Ви лікувалися у стаціонарі, а коли зразу після цього перевелися на денний стаціонар, Вам не надали медикаменти за рахунок ЛК. Можете зателефонувати на телефон Гарячої лінії – 55 49 50, якщо є запитання.

 5. Наталья

  февраля 2, 2012 at 17:44

  Добрый день! В этой организации я с 2001 года. Плачу регулярно за себя и 2 детей. Ни разу, слава Богу, не обращалась в кассу за помощью. В этом году, в январе, сын лежал всего 1 день на обследовании Холтер. За Холтер взяли 50 грн. и 40 грн. ушло на бумагу и пр. (они сказали купить) Мы показывли членский билет, но это не сыграло роли. Стоило платить столько лет, если за обследование за 1 день заплатили 90 грн.? А нам еще предлагали в больнице сделать анализ на гормоны, мы отказались, т.к. он дорогой. Попробуем сделать в диагностическом центре бесплатно, может, там сыграет роль наше членство в этой кассе.
  Наташа.

 6. Pressa

  февраля 7, 2012 at 10:26

  Доброго дня, шановна Наталія! Якщо Ви робили Холтер в державному медичному закладі та збереглися чеки про сплату, можете прийти до офісу ЛК (вул. Пушкінська, 1. м. Житомир) та написати заяву про повернення цих коштів. В діагностичному центрі можна зробити аналіз на гормони за рахунок ЛК, але не всі. Зателефонуйте за номером 22- 54- 02 або напишіть, на які саме гормони потрібно зробити аналіз.

 7. Татьяна

  февраля 26, 2013 at 13:28

  Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность стать членом ЛК сразу, а не через 3 месяца? Слышала, что можно, если проплатить взносы сразу за год или если есть справка о беременности.

 8. admin2

  марта 1, 2013 at 16:05

  Доброго дня. Згідно з Положенням про членство в благодiйнiй органiзацii “Лiкарняна каса Житомирськоi областi” громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці з моменту вступу до організації після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Винятком є лише учасники програми “Потурбуйся про батьків”. Завдяки їй пільгові умови вступу та можливість відразу користуватися допомогою ЛК мають батьки, якщо їх дорослі діти вже перебувають в організації та сплатять за них добровільні пожертвування.
  Нагадуємо, що планові хірургічні втручання та пологи забезпечуються за рахунок ЛК при умові членства в організації не менше одного року або внесенні добровільних пожертвувань за рік авансом. Але можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК в цих випадках також наступає не раніше, ніж через три календарних місяці.

 9. Надія

  августа 19, 2013 at 18:39

  Чи необхідно сплачувати благодійний внесок при поступленні на стаціонар членам лікарняної каси? Якщо потрібно, то де таке написано? В нас медицина безкоштовна чи основана на благодійних внесках?

 10. admin2

  августа 20, 2013 at 09:09

  Є Постанова Кабінету Міністрів України № 1222 від 2000 р., яка дозволяє лікувальним закладам просити благодійний внесок. Ця ж постанова дає Вам право вибирати: платити чи ні, і якщо платити, то скільки Ви можете.

 11. Надія

  августа 20, 2013 at 23:24

  Тобто вимога головного лікаря районної лікарні сплатити 50 грн. благодійного внеску за виписку лікарняного листа є неправомірною. Куди і кому скаржитися на таких “лікарів”?

 12. admin2

  августа 27, 2013 at 09:18

  Міськздороввідділ, прокуратура.

 13. Ирина Викторовна

  сентября 20, 2013 at 09:30

  Почему не все болезни лечит ЛК? Например, кандидоз. Мне приписали на 350 грн. лечения. Зачем мне тогда платить взносы?

 14. admin2

  октября 1, 2013 at 08:49

  ЛК не лечит болезни, которые, согласно законам и приказам, должно обеспечивать государство (СПИД, туберкульоз, химиотерапия), а также не лечит все, что связано с алкоголем. В частности кандидоз, чаще всего проявление выше названных заболеваний или осложнение антибиотикотерапии. Поэтому кандидоз ЛК не обеспечивает.

 15. Антон

  октября 6, 2013 at 22:06

  Чому ЛК не видає противірусних препаратів: анаферон, амізон, арбідол і препаратів детоксикації організму – наприклад, атоксил?

 16. admin2

  октября 7, 2013 at 10:08

  Анаферон та арбідол – гомеопатичні препарати. Амізон – група аналгетиків.
  Згідно з науковими даними, при ГРВІ та грипі медикаментозні засоби не повинні призначатися. Названі препарати не можуть впливати на вірус, оскільки він знаходиться внутрішньоклітинно, а оболонка клітини не пропускає жодного медикамента.
  Про препарати можна прочитати в газеті “Експресс”. Також незабаром буде передача по телеканалу ICTV.

 17. лілія

  сентября 29, 2014 at 19:21

  Чи підлягають лікуванню через касу такі захворювання як ГРВІ та ГРИП? І чи при здачі загальних аналізів сечі та крові, призначених дільничним лікарем, все необхідне для цього потрібно купувати за власний кошт, чи ці матеріали мають надаватися безкоштовно через лікарняну касу? І хто це має виписувати і наголошувати, що пацієнт є членом лікарняної каси? У нас в Бердичеві про це навіть не питають у поліклініці, а коли напряму ставиш питання – тиша у відповідь.

 18. admin

  сентября 30, 2014 at 13:55

  Добрий день! Згідно з Положенням “Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів “Лікарняної каси Житомирської області” такі захворювання, як грип та ГРВІ не забезпечуються медикаментами по ЛК. Якщо у пацієнта виникли ускладнення грипу чи ГРВІ (гайморит, бронхіт, отит, наприклад), то ці хвороби забезпечуються по ЛК згідно з протоколами лікування.
  Загальний аналіз крові та сечі за направленням лікаря – по ЛК.
  При зверненні за медичною допомогою необхідно сказати, що Ви є членом ЛК і пред”явити посвідчення члена ЛК.
  При виникненні питань чи проблем в м. Бердичів необхідно звертатися до лікаря-експерта ЛК – Матієць Ліля Адамівна (4-07-14) або у офіс, відділ експертизи – 0412-22-54-02, “гаряча лінія” – 0674113093.

 19. Ольга

  октября 16, 2014 at 09:55

  Доброго дня! Чи може бути членом Лікаряної каси людина, яка зареєстрована і проживає в м.Києві? дякую

 20. admin

  октября 17, 2014 at 14:58

  Доброго дня!
  Так, може бути, але отримувати медичну допомогу за рахунок ЛК Ви зможете у лікувальних закладах Житомирської області, тобто це актуально, якщо у Вас тут проживають родичі, знайомі. Вступити та сплачувати внески можна безпосередньо на сайті ЛК.
  У випадку Вашого постійного проживання в Києві рекомендую вступити до “Муніципальної лікарняної каси м.Києва”.

 21. Ігор Бігоцький

  июля 13, 2015 at 22:27

  Щодо членства громадян, які проживають не в Житомирській області (наприклад, Київська ). Лікування тільки в закладах Житомира? Ніяких варіантів? А якщо житель Житомирської області хоче пройти лікування за межами Житомирської області?

 22. Альона

  ноября 24, 2015 at 11:59

  Доброго дня! Я вступила до ЛК 21.10.2015 р. і внесла внесок у розмірі 43 грн. Мені сказали, що ця сплата зараховується за жовтень місяць. До якого числа я повинна сплатити внесок за листопад 2015 р.?

 23. Татьяна

  января 10, 2016 at 12:28

  Здравствуйте! Почему доктор отказывается выписывать лекарства по кассе моему ребенку? Была у дочки ангина, лечились дома. Я в кассе 8 лет!

 24. admin

  января 25, 2016 at 15:16

  Згідно з Положенням про амбулаторне лікування членів благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”, ЛК забезпечує лікування в амбулаторних умовах більше ніж 100 захворювань, в тому числі і ангіну. У випадку відмови лікаря виписати ліки або при виникненні інших непорозумінь просимо Вас звертатися до лікаря-експерта, який є в кожному лікувальному закладі або за телефоном гарячої лінії 067-411-30-93. Ознайомитись із Положенням можно за посиланням:

 25. admin

  января 26, 2016 at 10:35

  У Вашому випадку сплата зараховується за листопад, якщо сплачуєте з 21.10.15 по 21.11.15, а при сплаті з 22.11.15 – за грудень.

 26. Angel

  апреля 9, 2017 at 15:14

  Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи можливо пройти обстеження імунолога і алеролога безкоштовно по лікарняній касі, чи потрібно оплачувати?

 27. PR - admin

  апреля 20, 2017 at 11:12

  Здрастуйте! Прийом цих спеціалістів у комунальних медичних закладах здійснюється безкоштовно.Залиште коментар!

ЛІКАРНЯНА КАСА – НАДІЙНА ПІДТРИМКА В НАЙСКРУТНІШИХ СИТУАЦІЯХ

Філія благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області” в Андрушівському районі створена 26 червня 2000 року. Сьогодні ми спілкуємося з лікарем-експертом Віктором Васильовичем Захарченком, який очолює її з перших днів  і до теперішнього часу. – Вікторе Васильовичу, скажіть, будь ласка, скільки осіб зараз налічує БО «Лікарняна каса» в нашому районі? – У 2000 році, коли «Лікарняна […]

Детальніше
Читати блог »

Лікування інсультів. Побуквенне дотримання протоколів – шанс для пацієнта вижити й не залишитись глибоким інвалідом, прикутим до ліжка

https://dt.ua/HEALTH/nash-insult-buv-nam-naukoyu-292180_.html Наведена нижче історія - абсолютно нетипова для українських реалій: проведення двох рідкісних у нашій країні медичних втручань — тромболізису, а ...

Шановні друзі! Інформуємо вас про зміни в діяльності благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

В зв’язку зі зростанням вартості ліків, виробів медичного призначення, реактивів, що призвело до збільшення видатків на обстеження і лікування членів ...

#medi