Формулярна система медичної допомоги – заслужена першість Житомирщини | Лікарняна каса Житомирської області

Формулярна система медичної допомоги – заслужена першість Житомирщини

Вийшло у світ восьме видання регіонального формуляра лікарських засобів Житомирської області, яке містить інформацію щодо раціонального призначення та використання лікарських засобів із урахуванням ефективності, безпеки та економічної доцільності їх застосування при медикаментозному лікуванні хвороб та станів. Інтерв’ю з цього приводу з директором департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації О.М.Торбасом було опубліковано в газеті МОЗ України і галузевої профспілки «Ваше здоров’я» та обласній медичній газеті «Пульс».

О.М.ТОРБАС
– Житомирщина має багаторічний досвід впровадження формулярної системи – вона набагато раніше від інших регіонів країни започаткувала введення лікарського формуляра, адже ще в 2000 році саме в нашій області був виданий перший в Україні формуляр і саме наш формуляр брали за основу при розробці державного формуляру. Тож у цьому плані ми йдемо попереду всієї загальної системи охорони здоров’я, – констатує директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Михайлович Торбас. – Восьме видання регіонального формуляра лікарських засобів Житомирської області вийшло у вигляді міжнародних непатентованих назв лікарських засобів з урахуванням чинних галузевих стандартів і протоколів медичної допомоги та наявних ресурсів.
Регіональний формуляр містить вісімнадцять загальних розділів та додатки. Загальна інформація включає рекомендації щодо користування формуляром. Розділи формуляра структуровані за групами лікарських засобів, які застосовуються в медикаментозному лікуванні хвороб та станів відповідного напрямку медицини, в яких переважає консервативна терапія.

У зв’язку з діяльністю в області благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», яка є суттєвим джерелом позабюджетного фінансування галузі охорони здоров’я Житомирщини, до формуляра включені засоби, що можуть закуповуватися за рахунок коштів цієї організації. Перегляд та оновлення формуляра здійснювалось на основі шостого випуску «Державного формуляра лікарських засобів» (який, до речі, експертами ВООЗ визнаний одним із найкращих на теренах СНД) та відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо створення національного формуляра, наказу МОЗ України від 22.07.2009 №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я» та наказу ДОЗ Житомирської облдержадміністрації від 18 червня 2013 року №506 «Про восьме видання лікарського формуляра».

– Олександре Михайловичу, створення такого вагомого документа потребує зусиль багатьох високопрофесійних фахівців медичної галузі області – хто над ним працював?

– Восьме видання регіонального формуляра лікарських засобів Житомирської області розроблене формулярним комітетом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, під керівництвом заступника директора департаменту охорони здоров’я ОДА, начальника управління організації медичної допомоги населенню та медицини катастроф Валентини Олегівни Грищук. В комітет входять головні та позаштатні спеціалісти департаменту охорони здоров’я. Новий формуляр – це результат їх напрацювань, саме вони вносили пропозиції з його наповнення відповідними медикаментами, які мають доказову базу, та виключення неефективних, другорядних лікарських засобів (постійний моніторинг використання лікарських засобів засвідчив, що частка витрат на закупівлю другорядних препаратів наразі становить до 23%).

– Формулярна система, наскільки відомо, насамперед має базуватись на критеріях доказовості…

– Так, адже вона є механізмом забезпечення доцільності призначення та застосування лікарських засобів у медичній практиці. Тому метою розробки регіонального формуляра (до речі – ще з його першого номера) було впровадження основного принципу раціональної фармакотерапії – безпечного, ефективного, уніфікованого та раціонального застосування ліків. Відтак це дозволить покращити якість медичної допомоги (підвищить її клінічну ефективність) та оптимізувати використання лікарських засобів у закладах охорони здоров?я (тобто сприятиме економії ресурсів). Я вважаю, що, створюючи новий восьмий формуляр, ми досягнули його основного завдання: визначення найбільш ефективних лікарських засобів із урахуванням структури патології та економії матеріальних ресурсів за рахунок включення до формуляра оптимальних (щодо ефективності та безпеки) й найменше витратних лікарських засобів.

– Чи має він якісь особливості, відмінні від попередніх видань?

– Перш за все наголошу, що це перелік лікарських засобів із найбільшою доказовою базою щодо їх ефективності, безпеки та економічно вигідного використання в нашому регіоні. Й саме останнє видання лікарського формуляра, на мою думку, найраціональніше, адже містить майже 900 життєво необхідних препаратів із доведеною клінічною ефективністю і носить обмежуючий характер – тобто дозволяє використовувати тільки ті ліки, котрі входять до списку.

– А яким чином складали цей список?

– Згідно з порядком розгляду фармакотерапевтичних груп і окремих лікарських засобів щодо включення до регіонального формуляра було проведено аналізи: статистичних даних про поширеність захворювань в області; медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги; попередньої діяльності закладів охорони здоров’я та результатів лікування у цих закладах; їх інформації про безпеку лікарських засобів; результатів моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарах.
Результати аналізів були співставлені – відтак ми змогли обґрунтувати включення до формуляра кожного з лікарських засобів. Також проаналізували пропозиції та зауваження лікарів і пацієнтів щодо включення (або виключення) тих чи інших запропонованих лікарських засобів уже після оприлюднення проекту регіонального формуляра.
– До речі, цікаво – які препарати (досі поширені у застосуванні) були вилучені з нового формуляра?

– З нового видання лікарського формуляру вилучили зокрема такі лікарські засоби як актовегін, Л-лізин, кортексин, есенціальні фосфоліпіди, мукосат, церебролізин та ряд інших, що не мають належної доказової бази. Змушений констатувати, що попервах це викликало неоднозначну реакцію як серед медпрацівників та пацієнтів, так і – зрозуміло – серед виробників. Звісно, кожен має право на свою думку, але – при прийнятті рішення ми повинні користуватись не нашими бажаннями, а доказовими публікаціями, які мають вагу в усьому світі. Цей фактор у роботі над новим формуляром був найвагомішим. Дуже важливо, щоб медична спільнота переходила на нові погляди, більше того – передавала їх і пацієнтам. В щотижневику «Аптека» наводяться дані, що за підсумками першого кварталу цього року в топ-листі трендів за обсягами аптечних продаж у більшості областей країни перші місця займають актовегін, кодтерпін, есенціале, фармацитрон, тоді як в нашій області – серетид, кардіомагніл – препарати що доказово впливають на перебіг захворювання, покращення стану пацієнтів. Отже можна зазначити, що в нашій області чітко прослідковується вплив формулярної системи на формування структури аптечних продаж лікарських засобів. Пацієнти починають витрачати власні кошти на ліки, які впливають на перебіг захворювання.

– Тобто можна передбачити, що зі впровадженням нового регіонального формуляра якість та безпека надання медичної допомоги покращаться.

– Без сумнівів – адже будуть призначатись лікарські засоби саме з доведеною їх ефективністю.
Я хочу наголосити на тому, що відповідною статтею Закону України «Основи Законодавства про охорону здоров’я» лікарський формуляр трактується як складова системи галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, додержання яких є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я. Відтак обов’язковим є застосування включених до формуляра препаратів, які, крім згаданого вже фактора доведеної ефективності та безпечності, є ще й найбільш економічно прийнятними. Використання лікарського формуляра приводить до скорочення терміну лікування, зокрема – терміну перебування пацієнтів у цілодобовому стаціонарі, зменшення кількості випадків побічних дій лікарських засобів, лікарських помилок. Тобто дотримання формулярної системи та протоколів лікування є безумовним – і я на цьому наголошую – для кожного практикуючого лікаря. Пацієнт повинен отримати саме таке лікування – яке сьогодні з великою вірогідністю говорить про добрий результат. Минають уже часи сформованих роками стереотипів – необхідно й лікарям змінювати підходи до лікування, й пацієнтам «прищеплювати» ці зміни. Треба наближатись нарешті до загальновизнаних пріоритетів – тим паче зараз, коли ми робимо поступи до європейських цінностей, європейського життя, європейської культури. Відповідно ми повинні й говорити про європейські стандарти в наданні медичної допомоги. Ось ці європейські стандарти вже безумовно знайшли свої європейські відтоки і в нашому новому регіональному формулярі. На цьому я хочу наголосити.
Управління якістю медичної допомоги (моніторинг за дотриманням лікарського формуляру, протоколів лікування) здійснює контрольно-експертна комісія департаменту охорони здоров’я спільно з благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області», завдяки якій ми маємо унікальну можливість проводити підготовку до впровадження медичного страхування – як однієї зі складових у реформуванні системи охорони здоров’я, а також формує нові підходи в наданні медичної допомоги, за що я щиро вдячний.
Й на завершення додам, що електронна версія восьмого видання регіонального формуляра лікарських засобів розміщена на сайті департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації в розділі «Якість медичного обслуговування». Висловлюю щиру надію, що восьме видання регіонального формуляра стане необхідним інструментом у роботі широкого кола лікарів Житомирщини, адже воно передбачене для застосування лікарями всіх спеціальностей.
Тож хочу побажати всім бути здоровими. Але про власне здоров’я треба піклуватись.

Детальніше


Залиште коментар!

Доказова медицина – підхід до медичної практики, який базується на використанні доказів, отриманих у результаті проведення якісних клінічних досліджень

Міністерство охорони здоров’я України Такий підхід оптимізовує процес прийняття рішень, підвищує якість надання медичної допомоги, знижує фінансові та часові витрати в діагностиці та лікуванні пацієнтів. Завантажити інфографіку за посиланням: https://goo.gl/oqDa5n

Детальніше
Читати блог »

ДОРОГІ ДРУЗІ! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаємо зустріти ці свята з радісними помислами та добрими намірами зробити все, про що так давно мріялось. Нехай наші ...

#medi