У Парламенті зареєстровано черговий законопроект про лікарняні каси | Лікарняна каса Житомирської області

У Парламенті зареєстровано черговий законопроект про лікарняні каси

У Парламенті зареєстровано черговий законопроект про лікарняні каси19 січня 2017 р. у Парламенті за № 5664 зареєстровано проект Закону Украї­ни «Про лікарняні каси». Ініціатором законопроекту виступили народні депутати, члени депутатської групи «Партія «Відродження» Антон Яценко та Віктор Бондар. Також у роботі над проектом документа взяли участь представники існуючих лікарняних кас України.

Як зазначається в супровідних документах до законопроекту, він спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності в сфері охорони здоров’я шляхом концентрації ресурсів у напрямку надання медичної допомоги відповідного регіону та гарантує державну підтримку і створює умови для діяльності лікарняних кас відповідно до законодавства України.

Згідно з проектом документа лікарняна каса — добровільне неприбуткове об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права, діяльність якого ґрунтується на засадах захисту суспільних інтересів у сфері охорони здоров’я, утворене у формі юридичної особи з метою задоволення потреб у лікуванні та/або медичному обслуговуванні її членів (осіб, що мають права члена лікарняної каси).

Нагадаємо, протягом останніх двох років А. Яценко неодноразово реєстрував у Парламенті законопроекти «Про лікарняні каси». Однак всі вони були відхилені.

Новий проект документа містить ряд уточнень і відмінностей порівняно з попередніми. Зокрема, щодо фінансування лікарняних кас законопроектом виключено положення, в якому зазначалося, що майно лікарняної каси формується за рахунок внесків засновників, а також що лікарняні каси, які існують лише на членські внески і добродійні пожертвування, звільняються від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів.

Крім того, уточнено, що лікарняні каси в Україні утворюються виключно у формі благодійних організацій або громадських об’єднань зі статусом юридичної особи. Також вказано, що, окрім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організації, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками лікарняних кас і політичні партії та юридичні особи, єдиним засновником яких є одна й та сама особа.

Уточнено і положення щодо найменування лікарняних кас, яке складається із загальної назви, в якій обов’язково повинна зазначатися організаційно-правова форма — «громадська організація» або «благодійна організація», власної назви, де зазначається термін «лікарняна каса», та індивідуальної назви, яка не повинна бути тотожною назвам інших зареєстрованих лікарняних кас. Також лікарняна каса може мати скорочене найменування, яке вказується у її статуті.

Відмінністю нового законопроекту є те, що він містить положення щодо створення, ведення Реєстру лікарняних кас (далі — Реєстр), а також уточнено, які відомості він повинен мі­стити. Так, визначено, що функціонування Реєстру забезпечується Асоціацією лікарняних кас (далі — Асоціація), яка буде недержавною неприбутковою самоврядною організацією зі спеціальним статусом, що об’єднуватиме всі лікарняні каси України. Лікарняні каси набуватимуть права здійснювати свою діяльність лише після включення їх до Реєстру. Відомості до Реєстру необхідно буде подати протягом 30 днів з дати початку його функціонування. Підставами ж для виключення лікарняної каси з Реєстру є невідповідність її діяльності вимогам чинного законодавства та її статуту або виключення (вихід) з членів Асоціації.

Відомості Реєстру будуть доступними та відкритими з урахуванням встановлених законом обмежень щодо інформації з обмеженим доступом і розміщуватимуться на сайті Асоціації.

Також визначається, що всі лікарняні каси підлягатимуть акредитації, яку здійснюватиме Асоціація. Першу акредитацію необхідно провести через 2 роки від дати державної реєстрації лікарняної каси. Наступні акредитації проводитимуться через кожні 5 років.

Проект документа містить і положення, що стосуються правил надання адресної цільової допомоги (далі — Правила), яка надається на користь члена лікарняної каси на його лікування та/або медичне обслуговування за рахунок коштів лікарняної каси. Так, Правила повинні бути затверджені рішенням вищого органу управління лікарняної каси й обов’язково повинні містити:

  • порядок і умови надання адресної цільової допомоги (далі — цільова допомога);
  • строк прийняття рішення про надання цільової допомоги;
  • випадки, у разі яких вона надається;
  • перелік документів, що підтверджує настання випадку, у разі якого надається цільова допомога;
  • вимоги до осіб, яким вона надається;
  • порядок визначення розмірів (сум) цільової допомоги та інше.

Правила, які реєструватимуться вперше, підлягають реєстрації в Реєстрі одночасно із включенням відомостей (інформації) про лікарняну касу до Реєстру.

У разі прийняття проекту документа він набуде чинності з дня, наступного за днем його опуб­лікування.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Детальніше


Залиште коментар!

Доказова медицина – підхід до медичної практики, який базується на використанні доказів, отриманих у результаті проведення якісних клінічних досліджень

Міністерство охорони здоров’я України Такий підхід оптимізовує процес прийняття рішень, підвищує якість надання медичної допомоги, знижує фінансові та часові витрати в діагностиці та лікуванні пацієнтів. Завантажити інфографіку за посиланням: https://goo.gl/oqDa5n

Детальніше
Читати блог »

ДОРОГІ ДРУЗІ! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаємо зустріти ці свята з радісними помислами та добрими намірами зробити все, про що так давно мріялось. Нехай наші ...

#medi