Засідання правління ЛК | Лікарняна каса Житомирської області

Засідання правління ЛК

Здоров’я – це головне, чим володіє людина, це те, чого не можна подарувати чи взяти в кредит. Але для його збереження та поліпшення потрібні  кошти,  інколи і чималі. У нашій області майже 200 тисяч жителів – свідомі громадяни, які завчасно подбали про те, щоб завжди при потребі мати потрібну суму на своє лікування – вступили до Лікарняної каси. Співробітники організації постійно дбають про те, щоб члени ЛК отримували медичну допомогу найвищого рівня та якості.

Систематично нагальні питання та подальші плани організації обговорюються на засіданнях правління. На черговому засіданні на початку жовтня розглядався звіт про фінансово-господарську діяльність ЛК за 9 місяців 2010 року (доповідач – головний бухгалтер Людмила Миколаївна Пастушенко); стан надання медичної допомоги членам ЛК за 8 місяців 2010 року (доповідач – завідуюча відділом експертизи та контролю якості лікувально-діагностичного процесу Раїса Володимирівна Артюх); інформацію про виконання рішення правління щодо діяльності ЛК та стан надання медичної допомоги членам організації у Черняхівському районі (доповідач – виконавчий директор Володимир Станіславович Мишківський);  затвердження змін і доповнень до положення «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів БО «Лікарняна каса Житомирської області»;  затвердження змін і доповнень до положення «Про членство в БО ЛКЖО»; інформацію про прийняття, поновлення та виключення громадян із благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (доповідач – заступник виконавчого директора Сергій Миколайович  Грищук ); про участь членів правління ЛК у засіданнях правління (доповідач – голова правління ЛК, професор, д. мед. н., заслужений лікар України Валентин Дмитрович Парій).

Головний бухгалтер Л. М. Пастушенко відмітила, що згідно затвердженого фінансового плану за 9 місяців 2010 р. планувалося надходження коштів у розмірі  21 414 227 грн. Фактично надійшло благодійних внесків і пасивних доходів на суму 21 324 007 грн.

Hа здійснення основної діяльності використано 16 149 125 грн. (75,7%).

Для покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів міста й області була надана благодійна допомога на суму 125 147,72 грн.

На загальногосподарську діяльність ЛК витрачено 3 688 264 грн.

(17,3 %).

Як підсумувала Людмила Миколаївна, загальний фінансовий стан за 9 місяців 2010 року позитивний і становить +1 486 618,78 грн.

Р. В. Артюх повідомила, що за 8 місяців 2010 року надано медичну допомогу за рахунок ЛК у 197 490 випадках на суму 13 805 852 грн. 70% коштів витрачено на стаціонарне лікування, 30% – на амбулаторно -поліклінічне. За вісім місяців  медичну допомогу на суму більше 1000 грн. отримали   975 хворих. Під патронатом Лікарняної каси знаходиться майже 900 дітей-сиріт, яких проліковано на суму 13 507 грн. За рахунок ЛК продовжується оздоровлення інвалідів Великої Вітчизняної війни, проліковано  47 осіб на суму 9 430 грн.

Також Раїса Володимирівна додала, що лікування хворих проводиться згідно з локальними клінічними протоколами, затвердженими наказом УОЗ №754 від 30.12.08 року «Про затвердження локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги жителям Житомирської області» та №783 від 21.12.09 року «Про затвердження локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги хірургічного профілю» та Лікарського формуляру. Це дає можливість пацієнтам отримувати гарантовану, якісну медичну допомогу на всіх етапах її надання.

Найбільше не дотримуються протоколи лікування в таких лікувальних закладах:

Народицька ЦРЛ – 33,9%;

Коростенська відділкова лікарня – 23,3%;

Новоград – Волинське міськрай ТМО – 16,7%;

Радомишльська ЦРЛ – 15,8% .

Позитивні зміни намітилися в Черняхові, Андрушівці, Олевську, Малині, Коростенському районі.

За результатами експертних оцінок через недотримання протоколів лікування необгрунтовано витрачено за 8 місяців 2010 року 102 841 грн.

При проведенні експертизи якості надання медичної допомоги членам Лікарняної каси виявлено  недотримання інструкцій до препаратів: введення кетолонгу, ревмоксикаму більше 5 діб, дексалгіну – більше 2 діб (застосування  цього препарату породіллям взагалі заборонено), введення нервіплексу та мільгами щодня та т. ін.

Проведений АВС-VEN аналіз засвідчує, що життєвонеобхідні препарати в структурі закупівлі складають 31%, необхідні – 45%, а другорядні препарати – 24% і на них витрачено 2  472  754,50 грн.

Р. В. Артюх звернула увагу на те, що інколи хворі  отримують недостатнє лікування (неповне), бо окремі лікарі замість необхідних призначають пацієнтам-членам ЛК другорядні препарати. Зокрема, це стосується 76% пацієнтів   гастроентерологічного профілю, 14 % – кардіологічного, 4 % – неврологічного.

Здійснено аналіз надання медичної допомоги 113 пацієнтам, які лікувалися в першому півріччі 2010 року з діагнозом виразка шлунку та 12-палої кишки:  32 хворим медична допомога надавалася без дотримання протоколів лікування, вони отримували не комплексну антигелікобактерну терапію, що рекомендована, а посиндромну, яка покращує стан на короткий термін, але не сприяє загоєнню виразки. Це призводить до необгрунтованих витрат коштів і повторного звернення до лікарів або до госпіталізації.

Нині з ЛК активно співпрацюють 63 сімейних лікаря у Бердичівському, Житомирському, Любарському, Коростенському районах.

Ті, хто перебуває в ЛК, має змогу поліпшувати здоров’я у високоспеціалізованих закладах. За 8 місяців 2010 року отримали медичну допомогу в ЛПЗ м. Києва за допомогою ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України»12 осіб.

Під час обговорення голова правління Валентин Дмитрович запропонував вивчити питання щодо необхідності забезпечення бригад швидкої невідкладної допомоги тромболітичними препаратами для лікування інфаркту міокарда.

Виконавчий директор В. С. Мишківський повідомив, що на засіданні правління в серпні поряд із іншими питаннями розглядалася діяльність ЛК і стан надання медичної допомоги в Черняхівському районі.

За результатами повторної планової перевірки, проведеної на початку жовтня,  встановлено, що від мешканців району за дев’ять місяців надійшло благодійних внесків на суму 296 669 тис. грн.

Видатки на забезпечення медикаментами та лікування в обласних ЛПЗ і м. Житомира склали  249 927 тис. грн.

Поточний фінансовий стан покращився – негативний баланс зменшився з 4472 грн. до 1554 грн. Проте загальний баланс – 200 тис. грн.

Виконання місячного плану зі вступу зросло з 38 до 82%. Проведена зустріч у чотирьох колективах. До ЛК вступило 48 осіб.

Кількість недоліків із недотримання протоколів лікування зменшилась із 14 до 12%.

Вказано, що необхідно покращити роботу з медпрацівниками СЛА та сімейними лікарями (частка пролікованих на мережі становить лише 9%).

Було відмічено, що поліпшення результатів роботи вдалося досягти завдяки тісній співпраці головного лікаря з лікарем-експертом ЛК.

Працівники Лікарняної каси  постійно дбають про покращення та розширення медикаментозного забезпечення членів ЛК, збільшенню тих, хто може отримати медичну допомогу за рахунок організації.

Заступник виконавчого директора С. М. Грищук ознайомив присутніх із проектом змін і доповнень до положення «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів БО «Лікарняна каса Житомирської області». Це положення доповнилося: за рахунок ЛК забезпечуватимуться обстеження на онкомаркери. Забезпечення членів ЛК, які за направленням обласних спеціалістів мають проходити планове обстеження та  лікування за межами області проводитиметься після отримання клопотання в ЛК; при необхідності надання невідкладної медичної допомоги ЛК повертатиме кошти, витрачені на лікування, при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків).  В обох випадках розмір витрат не перевищує 1500 грн.

Сергій Миколайович також розповів про проект змін і доповнень до положення «Про членство в БО ЛКЖО»: передбачити пільговий перехід (після сплати вступного та трьох щомісячних внесків) із інших кас тільки для організацій, для громадян він діятиме до 1 грудня 2010 року.

-Станом на 01.10.2010 року в ЛК перебувають 192 887 жителів області, (15,0% від загальної кількості населення). За серпень-вересень 2010 року до ЛК вступили 1422 осіб.

До офісу Лікарняної каси постійно звертаюся люди, котрі раніше з певних причин припинили членство в організації, а зараз бажають його відновити. На правлінні розглянуто 52 таких заяви та позитивно їх вирішено.

За несплату внесків і згідно  із заявами виключено з ЛК 1423 осіб.

Лікарняна каса з часу свого заснування опікується здоров’ям дітей-сиріт. На правлінні вирішено надати благодійну допомогу для закупівлі противірусної вакцини в кількості 150 доз для вихованців із обласних будинків дитини.

За рішенням правління благодійна допомога  буде надана обласній лікарні імені О. Ф. Гербачевського на придбання медикаментів і виробів медичного призначення для невідкладної допомоги;

обласній організації Товариства Червоного Хреста України – до Міжнародного дня інвалідів (3 тисячі гривень).

Світлана Михалюк

Детальніше


Залиште коментар!

Доказова медицина – підхід до медичної практики, який базується на використанні доказів, отриманих у результаті проведення якісних клінічних досліджень

Міністерство охорони здоров’я України Такий підхід оптимізовує процес прийняття рішень, підвищує якість надання медичної допомоги, знижує фінансові та часові витрати в діагностиці та лікуванні пацієнтів. Завантажити інфографіку за посиланням: https://goo.gl/oqDa5n

Детальніше
Читати блог »

ДОРОГІ ДРУЗІ! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаємо зустріти ці свята з радісними помислами та добрими намірами зробити все, про що так давно мріялось. Нехай наші ...

#medi