Лікарняна каса Житомирської області |  Публікації

Публікації

 • Парій В.Д. Із досвіду організації діяльності обласної лікарняної каси як прообразу правового добровільного медичного страхування //Охорона здоров’я України. – 2001. – № 1. – С. 27-30.
 • Парій В.Д. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” //Охорона здоров’я України. – 2003. – № 2(9).-С.41-45.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Павелеску Т.В. Досвід діяльності благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” //Охорона здоров’я України. – 2003. – № 2.-С.41-46.
 • Парій В.Д. Організація системи управління ресурсами лікарняної каси // Охорона здоров’я України.-2003. – № 4.-С.46-50.
 • Парій В.Д., Грищук С.М. Фінансово-економічні аспекти лікувально-діагностичних технологій благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я україни.- 2004.- №1.-с.83-86.
 • Парій В.Д., Головаков в.К., Грищук С.М. Організація системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу членів благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Практична медицина. – 2004. – №1.- Т.8- с.112-115.
 • Парій В.Д., Грищук С.М., Криворучек В.М. Роль та місце сімейного лікаря в організації медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Вісник наукових досліджень.-2004.-№2.-с.18-19.
 • Парий В.Д. Опыт использования автоматизированных технологий больничной кассы Житомирской области // Материалы Российского научного форума МедКомТех – 2004. – Москва; Центр международной торговли, 2004.
 • Парій В.Д., Грищук С.М., Рудий К.В. Медикаментозний формуляр у спектрі забезпечення лікарськими засобами членів благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Ліки України.- 2004.-№5.-с.105-107.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М Роль та місце сімейного лікаря в організації медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” //Матеріали ІІ міжрегіональної науково-практичної конференції „Актуальні питання сімейної медицини”, стор.18-24, м.Житомир, 2004.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси: більше „за”, ніж „проти” // „Ваше здоров”я”, 2005.-№8., стор. 5.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М. Сучасні підходи до раціонального менеджменту в медикаментозному забезпеченні лікарняною касою закладів охорони здоров”я // Тези доповідей ХІ конгресу СФУЛТ, стор.44-45, Полтава,2006.
 • Парій В.Д., Гойда Н.Г., Ільчишина О.В., Грищук С.М. Деякі медико-економічні аспекти використання стандартів лікування при наданні медичної допомоги хворим кардіологічного профілю у спектрі доказової медицини // Охорона здоров”я України, 2006, – №1-2.-стор.22-27.
 • Грищук С.М. Соціологічні дослідження ефективності функціонування благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Охорона здоров”я України, 2006, – №3-4.-стор.79-83.
 • Грищук С.М. Розрахунок фінансування медикаментозного забезпечення населення при лікуванні в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні // Охорона здоров”я України, 2007, – №3-4.-стор.68-75.
 • Парій В. Д. В. С. Мишківський, С. М. Грищук Організаційні аспекти діяльності благодійних організацій „Лікарняні каси” на прикладі лікарняної каси Житомирської області” // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007. – №4. – стор. 54-63.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М Стан дотримання протоколів лікування при наданні медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Тези доповідей І національного конгресу „Человек и лекарство-Украина”, стор.169, Київ,2008
 • Толстанов, В.Д. Парій, В.С.Мишківський [та ін.]. Організаційні аспекти співучасті населення Житомирської області у фінансуванні медичної допомоги / О.К. // Матеріали VІ міжрегіональної науково-практичної конференції „Актуальні питання сімейної медицини”. – Житомир, 2008. – С. 27-39.
 • Мальцев В.І., Морозов А.М., Парій В.Д., Степаненко А.В., Думенко Т.М. Формулярна система: основні поняття та терміни // „ Ваше здоров”я ”, 2008.-№9.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси як фундамент медстрахування // „Ваше здоров”я”, 2008.-№37., стор 4. Увесь текст.
 • Михалюк С. М. Співпраця лікарняних кас України та Німеччини // „Ваше здоров’я”, 2008.-№37., стор. 10. Увесь текст.
 • Парій В.Д. Вітчизняний досвід: лікарняні каси як прообраз добровільного медичного страхування // „Здоров’я України”, 2008.-№5. Увесь текст.
 • В. Д. Парій, В. С. Мишківський, С. М. Грищук. Досвід контролю якості надання медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 3-4. – С. 169-174.
 • В. Д. Парій, В. С. Мишківський, С. М. Грищук. Досвід співучасті населення у фінансуванні медичних послуг // Матеріали ІV з’їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я. – Житомир. 23-25 жовтня 2008 року. Том 2. – С. 166-167.
 • В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук. Досвід організації участі населення Житомирської області у фінансуванні медичної допомоги // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – № 1-2. – С. 103-106.
 • В.Д. Парій, В.С.Мишківський, О.К. Толстанов [та ін.]. Досвід впровадження лікарського формуляру в лікувальних закладах Житомирської області // Матеріали ІІ науково-практичної конференції „Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития”. – Харків, 2009. – С. 137-139.
 • Грищук С.М. Контроль якості медичної допомоги в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» / С.М. Грищук // Магістр медсестринства. – 2009. – №1(2). – С.80-84.
 • Парій В.Д. Результати соціологічних досліджень щодо оцінки діяльності пересувних діагностичних лабораторій по обстеженню населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / В.Д. Парій, О.В. Богдан, С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – №4(12). – С.42-46.
 • Морозов А.М. Роль моніторингу стаціонарів з питань ефективності та безпеки лікарських засобів у взаємодії формулярів державного, регіонального та локального рівнів / А.М. Морозов, В.Т. Чумак, В.Д. Парій [та ін.] // Материалы Второй научно-практической конференции “Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения». – Киев, 2009. – С.114-116.
 • Парій В.Д. Формулярна система в рамках Житомирського регіону // В.Д. Парій // Материалы Второй научно-практической конференции “Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения». – Киев, 2009. – С.140-141.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси як інструмент реформування охорони здоров’я та покращення якості медичної допомоги / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ. – Львів, 2010. – С.733.
 • Толстанов О.К. Впровадження локальних клінічних протоколів як інструмент покращення якості медичної допомоги / О.К. Толстанов, В.Д. Парій, С.М. Грищук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 2010. – С.143-144.
 • Парій В.Д. Фармакоекономічні аспекти використання лікарських засобів при лікуванні хвороб органів дихання у пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Фармація України. Погляд у майбутнє (матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів). – Харків, 2010. – Т.2. – С.364.
 • Парій В.Д. Досвід впровадження протоколів лікування при призначенні антибактеріальної терапії членам благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та  перспективи розвитку”. – Харків, 2010. – С. 254-256.
 • Гусак О.Я. Організація роботи клініко-експертної комісії в управлінні якістю медичної допомоги / О.Я. Гусак, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Медичні перспективи. – 2010. – Том ХV. – №1. – С.129.
 • Парій В.Д. Дослідження ефективності впровадження локальних клінічних протоколів у закладах охорони здоров’я Житомирської області / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Медичні перспективи. – 2010. – Том ХV. – №1. – С.142.
 • Парій В.Д. Роль старших медичних сестер у медикаментозному забезпеченні та контролі якості надання медичної допомоги пацієнтам-членам благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир, 2010. – С.122-124.
 • Грищук С.М. Окремі медико-економічні аспекти дотримання клінічних протоколів при лікуванні ІХС / С.М.Грищук // Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України. – Київ 2011 // Український кардіологічний журнал. – Додаток 1/2011. – С.269-270.
 • Грищук С.М. Фармакоекономічні аспекти дотримання протоколів при лікуванні ішемічної хвороби серця у пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / С.М.Грищук // Матеріали ІV науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2011. – С. 129-131.
 • Парій В.Д. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» в покращенні якості та доступності медичної допомоги / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С.Мишківський, С.М. Грищук / Актуальні питання сучасної медицини. – Житомир, «Полісся», 2011. – С. 88-94.
 • Мишківський В.С. Лікарняна каса Житомирської області: 10-річний досвід підвищення якості та доступності медичних послуг / В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Управління закладом охорони здоров’я. – 2011. – №5 . – С. 47-51.
 • Мишківський В.С. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» в покращенні лабораторно-діагностичної допомоги населенню / В.С.Мишківський, С.М. Грищук / Актуальні питання сучасної медицини. – Житомир, «Полісся», 2011. – С. 105-106.
 • Парій В.Д. Про досвід забезпечення підтримуючим лікуванням пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з артеріальною гіпертензією / В.Д. Парій, С.М.Грищук // Матеріали V науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2012. – С. 214-216.
 • Грищук С.М. Про результати проекту щодо медикаментозного забезпечення пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з артеріальною гіпертензією в амбулаторних умовах / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. – N 1. – С. 122-123.
 • Парій В.Д. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» у покращенні медичної допомоги населенню / В.Д. Парій. С.М.Грищук // Матеріали ХІІ з′їзду ВУЛТ. – Київ, 2013. – С.74.
 • Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас (методичні рекомендації) / Москаленко В.Ф., Парій В.Д., Грищук С.М., Мишківський В.С. // Житомир, «Полісся», 2013, 62с.
 • Грищук С.М. Аналіз призначення антибактеріальних препаратів в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні / С.М.Грищук // Матеріали VІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2013. – С. 172-174.
 • Грищук С.М. Результати анкетування населення щодо діяльності «Лікарняної каси Житомирської області» / С.М. Грищук // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 17-20 березня 2014 року. – С.424-426.
 • Грищук С.М. Ставлення населення до діяльності «Лікарняної каси Житомирської області» як напрямку добровільного медичного страхування / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – N 1. – С. 99-100.
 • Грищук С.М. Лікарняні каси як один з напрямків підготовки до впровадження медичного страхування/ С.М. Грищук // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 27-30 квітня 2015 року. – С.245 – 248.
 • Парій В.Д. Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу / В.Д. Парій, В.М. Борис, С.М. Грищук // Науковий журнал «ScienceRise». – 2015. – №10/3(15). – С. 97-100.
 • Парий В.Д. Оценка региональных особенностей состояния здоровья населения с использованием интегральных показателей (на примере Житомирской области Украины) / В.Д. Парий, В.Н. Борис, С.Н. Грищук // Вопросы организации и информатизации здравоохранения (Республика Беларусь). – 2015. – №3(84). – С. 71-75.
 • Грищук С.М. Вплив позавідомчої системи аудиту на якість надання медичної допомоги населенню / С.М. Грищук // Матеріали VІІІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2015. – С. 45-46.
 • Парій В.Д. Основні підходи до визначення лікарні інтенсивного лікування при створенні госпітального округу / В.Д. Парій, С.М.Грищук, В.М. Борис // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 3. – С. 59-64.
 • Парій В.Д. Обґрунтування методики розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги / В.Д. Парій, В.М. Борис, С.М. Грищук // Науковий журнал «ScienceRise. Medical Science». – 2016. – №5(1). – С. 9-14.
 • Грищук С.М. Підходи до розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги / С.М. Грищук, В.М. Борис / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє», м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 31-33.
 • Грищук С.М. Дослідження ролі позавідомчої системи аудиту якості надання медичної допомоги при терапії ішемічної хвороби серця, стенокардії напруги / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016. – N 1. – С. 162-163.
 • Державний формуляр лікарських засобів. Випуск восьмий. – К. 2016. Грищук С.М. в складі робочої групи по розробці Додатку 2 (взаємодія лікарських засобів) і Додатку 6: Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал та фармацевтична опіка, скерована на пацієнта. Затверджений наказом МОЗ від 14.03.2016 №183.
 • Грищук С.М. Стан впровадження галузевого клінічного протоколу надання медичної допомоги в частині реабілітації пацієнтів з ішемічним інсультом у гострому періоді / С.М. Грищук // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження-2017», м. Житомир. – С.290-291.
 • Грищук С.М. До питання дотримання галузевого клінічного протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом / С.М. Грищук // Матеріали ІХ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку” – Харків, 2017. – С. 200-201.
 • Парій В.Д. Визначення фінансових потреб на закупівлю окремих лікарських засобів, включених до Національного переліку / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 1. – С. 83-89.
 • Грищук С.М. Досвід впровадження позавідомчої системи управління якістю медичної допомоги на прикладі медичних закладів Житомирської області / С.М. Грищук // Збірник наукових робіт щорічної V міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики. – Харків, 2017. – С. 148-150.
 • Грищук С.М. Підходи до визначення втрачених років потенційного життя на прикладі захворюваності на рак шийки матки / С.М. Грищук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я. – м. Київ, 6-7 квітня 2017 р. – С. 78-79.
 • Грищук С.М. Значення вакцинації від папіломавірусної інфекції для запобіганню раку шийки матки / С.М. Грищук // Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження-2018», м. Житомир. – С.289-291.
 • Грищук С.М. Визначення рівня обізнаності населення з основними положеннями «медичної реформи» / С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3. – С. 22-27.
X ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ — ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»

17-19 квітня 2019 року відбудеться довгоочікувана подія у сфері охорони здоров’я України  – X Ювілейний Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації». Відтепер зустрічаємося у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15! Щороку Форум стає місцем зустрічі фахівців, діяльність яких пов’язана з медициною. Це вчені і лікарі різних спеціальностей, керівники закладів охорони здоров`я різних форм власності, […]

Детальніше
Читати блог »

Дипломи про перепідготовку за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я»

вручив завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, академік ...

ПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ БО «ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЩИРО ВІТАЮТЬ БЕРЕГИНЬ НАШОГО КРАЮ З МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ДНЕМ!

Жінки – це охоронниці домашнього вогнища, які втілюють у собі всі найкращі риси: вони добрі й ласкаві, мужні й ранимі, ...

#medi