Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Листопад

Листопад, 2008

Сімейні лікарі відвідали офіс ЛК

Лікарі загальної практики-сімейної медицини, які проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації при Житомирському інституті медсестринства, 13 листопада цього року ознайомилися з роботою виконавчої дирекції благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». Мова йшла і про розширення співпраці Лікарняної каси з сімейними лікарями, впровадження протоколів лікування.

Світлана Михалюк

Детальніше

Статут благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області"

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

РОЗДІЛ І

Загальні положення

1.1. Благодійна організація “Лікарняна каса Житомирської області” – надалі ЛК – є громадською неурядовою благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів із метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України “Про благодійництво та благодійні організації” і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності.

1.2. ЛК створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Діяльність ЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. ЛК у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами законодавства, цим Статутом, іншими документами, які затверджуються правлінням.

Перейти на сторінку

Детальніше

Положення "Про порядок використання добровільних пожертвувань до благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”(ЛК)"

“Затверджено”

рішенням звітно-виборної конференції

протокол №1 від 20.12.03 р.

зі змінами та доповненнями,

затвердженими рішеннями правління

протокол №5 від 15.07.2004 р.,

протокол №2-05 від 11.03.05 р.,

протокол №8-05 від 22.12.05 р.,

протокол №3-08 від 30.05.08 р.,

протокол №6-08 від 28.11.08 р.,

протокол №6-10 від 08.10.10 р.,

протокол №7-10 від 10.12.10 р.,

протокол №6-11 від 16.12.11 р.,

протокол №2-13 від 23.04.13 р.,

протокол №4-13 від 06.09.13 р.,

протокол №2-14 від 29.04.14 р.,

протокол №3-14 від 30.05.14 р.,

протокол №1-15 від 03.03.15 р.,

протокол №3-15 від 24.04.15 р.,

протокол №6-15 від 30.10.15 р.,

протокол №4-16 від 09.09.16 р.,

протокол №5-16 від 23.12.16 р.,

протокол №4-18 від 05.10.18 р.,

протокол №1  від 22.01.19 р.

ПОЛОЖЕННЯ

І. Про порядок використання добровільних пожертвувань до благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”(ЛК)

Порядок використання добровільних пожертвувань регламентується Статутом благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”, цим Положенням, і спрямований на покриття дефіциту бюджетних асигнувань щодо медикаментозного та лабораторного забезпечення населення, підтримання матеріально-технічної бази лікувальних закладів, впровадження нових медичних технологій, надання благодійної допомоги членам ЛК та соціально малозахищеним категоріям населення.

Процес лікування, що забезпечується за рахунок ЛК, включає в себе терапію основного захворювання, його ускладнень і супутньої патології, якщо вона впливає на перебіг основного, терміном до 9 днів. Продовження лікування за рахунок ЛК понад 9 днів (але не більше 18 днів) можливе в умовах цілодобового стаціонару при важкому стані пацієнта за рішенням консиліуму лікарів із участю лікаря-експерта ЛК. Повторні випадки забезпечення за рахунок ЛК медикаментами та виробами медичного призначення в разі госпіталізації з приводу одного і того ж захворювання здійснюються через 30 днів після закінчення попереднього лікування.

Медикаментами члени ЛК забезпечуються при пред’явленні посвідчення члена ЛК згідно з Алфавітним переліком лікарських засобів, що забезпечуються за рахунок БО ЛКЖО при лікуванні в умовах стаціонару та протоколами лікування. Можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці з моменту вступу до організації (моментом вступу вважається дата надходження добровільних пожертвувань на рахунок ЛК), за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в організації (без урахування поточного місяця).

Під час виявлення у лікувальному закладі несплати добровільних пожертвувань більше ніж за місяць медикаментозне забезпечення та обстеження проводиться лише після внесення добровільних пожертвувань за прострочений термін.

 

ІІ. Діагностичні дослідження

За направленням лікаря забезпечуються: рентгенологічні, функціональні, лабораторні методи дослідження, за винятком визначення токсоплазмозу, цитомегаловірусу, хламідіозу, герпесу, венеричних захворювань, йоду в сечі, рівня статевих гормонів, глікозильованого гемоглобіну, обстежень на хромосомні відхилення та наявність спадкових захворювань, обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції,  та на рівні ПМСД – заг. ан. крові та сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, тропонін, вірусні гепатити.

Обстеження методом комп’ютерної томографії (КТ) компенсуються у розмірі 100 грн. за одну зону, магнітно-резонансної томографії (МРТ) – в розмірі 150 грн. за одну зону або забезпечуються витратними матеріалами (залежно від умов договору).

Перебування в ЛК не впливає на черговість досліджень.

 

ІІІ. Амбулаторно – полiклiнiчна допомога

1. Забезпечення пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в умовах денного стаціонару, медикаментами та виробами медичного призначення. Внутрішньовенні крапельні введення в денному стаціонарі за рахунок ЛК забезпечуються до 5 днів та продовжуються до 9 днів за рішенням лікуючого лікаря або здійснюється перевід в цілодобовий стаціонар.

Лікуванню в денному стаціонарі підлягають хворі, які потребують: внутрішньовенного крапельного введення медикаментів; введення лікарських засобів через певні проміжки часу протягом дня (внутрішньовенні, внутрішньом’язові ін’єкції) – крім дорсопатій та артрозів.

Забезпечення пацієнтів, які перебувають на лікуванні в умовах домашнього стаціонару, медикаментами та іншими витратними матеріалами. Лікуванню в домашньому стаціонарі підлягають хворі, які не можуть перебувати в цілодобовому або денному стаціонарі, а також з інфекційними хворобами легкого або середньої важкості перебігу.

2. Амбулаторне лікування окремих гострих і загострення хронічних хвороб за рахунок ЛК забезпечується медикаментами та виробами медичного призначення тільки відповідно до „Тимчасового положення про амбулаторне лікування членів ЛК”.

3. Забезпечення цільових профілактичних онкооглядів.

 

ІV. Стаціонарна допомога

Під час лікування в умовах цілодобового стаціонару члени ЛК отримують необхідне діагностичне та медикаментозне забезпечення. При цьому розмір допомоги за рахунок ЛК протягом року не перевищує суму кратну 30 річним добровільним пожертвуванням до ЛК. Пологи, планові хірургічні втручання та літотрипсія забезпечуються за рахунок ЛК при умові членства в організації не менше одного року або внесенні добровільних пожертвувань за рік авансом (можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці). Внутрішньовенні крапельні введення в відділеннях терапевтичного профілю за рахунок ЛК забезпечуються до 5 днів та можуть продовжуються до 9 днів за рішенням лікаря.

Пульс-терапія за рахунок ЛК проводиться один раз у рік в умовах спеціалізованих відділень.

Новонароджені під час перебування в пологовому будинку та при переведенні в обласну дитячу лікарню отримують медичну допомогу за рахунок ЛК.

   

 V. Медикаментозне забезпечення за межами області

Забезпечення членів ЛК, які за направленням обласних спеціалістів мають проходити планове обстеження та лікування за межами області, проводиться при отриманні клопотання в ЛК. За умови надання медичної допомоги у невідкладному порядку питання щодо повернення витрачених коштів вирішується на засіданні правління ЛК при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків). В обох випадках розмір витрат не перевищує 3 500 (три тисячі п’ятсот) грн. протягом року.

 

VІ. Благодійна допомога юридичним та фізичним особам

За рішенням Правління ЛК  в окремих випадках може надаватися така благодійна допомога:

  • медикаментозний супровід дітей – сиріт, інвалідів війни (за поданням органів місцевого самоврядування, адміністрації навчальних закладів, громадських організацій).
  • лікування членів ЛК в центрі мікрохірургії ока, проведення контактної літотрипсії та лікування в центрі ендокринної хірургії – в розмірі до одного прожиткового мінімуму протягом календарного року;
  • у разі не забезпечення у медичному закладі ліками, виробами медичного призначення згідно з цим Положенням, ЛК компенсує витрати членів ЛК на їх придбання, при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату).

При дотриманні статутних вимог, раціональному та ефективному використанні коштів, які надійшли від членів ЛК окремих регіонів, за рішенням Правління може надаватися благодійна допомога лікувально-профілактичним закладам, іншим юридичним і фізичним особам, які сприяють діяльності ЛК.

 

    ЛК не забезпечує витрати, пов’язані з такими захворюваннями та послугами:

– венеричні та інші захворювання, які можуть передаватися статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, мікоплазмоз, уреаплазмоз, гарднерельоз і т.ін.) та їх ускладнення;

– виробничий травматизм;

– витрати на обстеження та лікування в приватних медзакладах, із якими не укладено відповідні угоди про співпрацю, та полісу добровільного медичного страхування;

– ГРВІ, грип (за винятком їх ускладнень) та етіологічне лікування інших вірусних інфекцій;

– грибкові захворювання  внутрішніх органів, шкіри та її придатків;

– діагностика та лікування безпліддя;

– придбання медичних приладів або пристосувань (протезів): окулярів, контактних лінз, слухових пристроїв, слухових імплантатів, штучних кришталиків, штучних суглобів, штучних серцевих клапанів, судинних протезів, стентів, металевих та інших конструкцій і т.п. (за винятком сітки при лікуванні кил);

– забезпечення дезінфікуючими засобами (крім кутасепту для обробки операційного поля);

– забезпечення дозованими інгаляторами для профілактики та зняття бронхообструкції;

– забезпечення засобами для проведення гемодiалiзу (тобто застосування штучної нирки);

– забезпечення препаратами крові;

– забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для введення препаратів, які ЛК не надає згідно з цим Положенням (за винятком хіміотерапії);

– забезпечення специфічної хіміо- та гормонотерапії при злоякісних новоутвореннях;

– забезпечення цукрознижуючими препаратами;

– захворювання та травми, які виникли в результаті свідомих дій членів ЛК, пов’язаних із невиправданим ризиком;

– захворювання, причиною яких є вживання алкоголю, наркотичних або токсичних речовин;

– імунізація та вакцинація;

– консервативне лікування глаукоми;

– корекція вад рефракції;

– легеневі та позалегеневі форми туберкульозу;

– лікувально-оздоровчі заходи та санаторно-курортне лікування;

– лікування імунодефіцитних станів, їх ускладнень,  забезпечення засобами для корекції імунітету та рівня лейкоцитів;

– лікування та діагностика методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапiя, мануальна терапія, масаж, фітотерапія, іридодіагностика i т.п.);

– лікування та обстеження, яке не призначене лікарем;

– модифікації людського тіла з метою поліпшення фізичного, психологічного, розумового або емоційного стану (хірургічна зміна статі і т.п.);

– переривання вагітності (забезпечується за рахунок ЛК тільки при наявності медичних показань);

– пластична хірургія, зміна ваги або хірургічне лікування ожиріння;

– проведення профілактичних медичних оглядів (крім цільових онкооглядів);

– проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;

– професійні захворювання;

– психічні розлади (шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний синдром, олігофренія, психози, деменція i т.д.) та їхні ускладнення;

– рукавички нестерильні (крім рукавичок для забору крові);

– спадкові захворювання, пов’язані з порушенням хромосомного набору;

– стоматологічне лікування, зубопротезування, за винятком станів, які потребують лікування в стаціонарних умовах;

– травми, отруєння, опіки, отримані членом ЛК у результаті замаху на самогубство або інші навмисні дії, спрямовані на погіршення здоров’я;

– трансплантація органів або тканин;

– хронічні захворювання не в стадії загострення;

– цукровий діабет, за винятком невідкладних станів (прекома, кома, кетоацидоз) та оперативного лікування з приводу діабетичної стопи.

 

Детальніше

Співпраця Лікарняної каси з АОК Німеччини

13 листопада благодійну організацію «Лікарняна каса Житомирської області» відвідали експерт із фінансування у сфері охорони здоров’я, представник Федерального об’єднання місцевих лікарняних кас Німеччини, АОК Консалт Бела Каунцінгер та національний координатор із питань політики та законодавства у сфері охорони здоров’я Володимир Рудий. Заступник виконавчого директора благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» С. М. Грищук ознайомив гостей із діяльністю ЛК. Також детально було обговорено подальшу співпрацю між АОК Консалт та Асоціацією працівників лікарняних кас України. Приємно відмітити, що Міністерство охорони здоров’я України високо оцінило початок співробітництва між цими організаціями та зі своєї сторони готове надати будь-яке можливе сприяння подальшому його розвиткові.

aok001

Детальніше

Засідання лікарів-експертів

Засідання лікарів-експертів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» відбулося 4 листопада 2008 року. Враженнями про участь у роботі IV з’їзду спеціалістів із соціальної медицини й організації охорони здоров’я поділився з присутніми виконавчий директор благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» В. С.Мишківський. Про виконання планових завдань за 10 місяців цього року розповів заступник виконавчого директора С. М. Грищук; про стан медикаментозного забезпечення – завідуюча фармацевтичним відділом О. А. Ольшанська; про стан надання медичної допомоги членам ЛК у вересні 2008 року – лікар-експерт І. А. Білоус.

le00le01

Детальніше

Нарада регіональних представників

31 жовтня відбулася нарада регіональних представників Державного фармакологічного центру МОЗ України. Одним із її завдань було обговорення подальших етапів втілення Національного формуляру в нашій державі. На нараді з доповіддю «Досвід упровадження лікарського формуляру та протоколів лікування в Житомирській області» виступив Сергій Миколайович Грищук – заступник виконавчого директора благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Детальніше

Безпечна фармакотерапія в Україні

Досвідом запровадження формулярної системи в охороні здоров’я Житомирської області на науково-практичній конференції «Безпечна фармакотерапія в Україні» поділився з присутніми заступник виконавчого директора благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» Сергій Миколайович Грищук. Зібрання відбувалося 29-30 жовтня в місті Тернополі. На конференції також розглядалися питання про національне формулярне керівництво з використання лікарських засобів; етапи його розробки; мету й основні завдання національного формуляру; можливі підходи до процесу інтеграції національного формулярного керівництва та локального формуляру; формулярну систему як основу раціональної та безпечної фармакотерапії; досягнення та перспективи фармакологічного нагляду в Україні та інші.

Детальніше

#medi