Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Серпень

Серпень, 2010

Обмін досвідом

Наразі в Україні зареєстровано понад 230 лікарняних кас, які об’єднують майже 1 млн. громадян. Ці організації працюють задля того, щоб населення України при недостатньому фінансуванні медичної галузі мало якісну та доступну медичну допомогу. Нині лікарняні каси потужно розвиваються. Про це свідчить активне запровадження їх діяльності на Київщині.

Робота Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників лікарняних кас України» сприяє інтеграції зусиль для поліпшення функціонування ЛК, розширенню високоспеціалізованої медичної допомоги, обміну досвідом.

Нещодавно представники благодійної організації «Херсонська обласна лікарняна каса» відвідали благодійну організацію «Лікарняна каса Житомирської області».

Як пояснила голова правління Херсонської ЛК Лариса Федорівна Лемець, причиною приїзду саме на Житомирщину є те, що тут ЛК найпотужніша в державі.

– Ми не вперше в Житомирі. До ЛК приїздили в 2003 році, коли вона пропрацювала лише три роки, а наша організація тільки створювалася. Нині приємно вразили масштаби розвитку «Лікарняної каси Житомирської області», те, як ви працюєте, які об’єми медичної допомоги надаєте, – констатувала Лариса Федорівна.

– Заслуговують на увагу системи контролю за якістю надання медичної допомоги, за використанням коштів, персоніфікації, автоматизовані програми, які ви застосовуєте. Приємно було спостерігати за роботою колективу виконавчої дирекції – злагодженою, чіткою, направленою на одну ціль – краще обслуговування тих, хто перебуває в Лікарняній касі.

Важливим у роботі ЛК є підтримка всіх гілок влади. Ви її маєте. Надіємося, що така співпраця з обласною державною адміністрацією, обласною радою, управлінням охорони здоров’я налагодиться незабаром і у нас.

Те, що ЛК на Україні об’єднані в єдину організацію – «Асоціацію працівників лікарняних кас України» має неабияке значення для пацієнтів, адже вони можуть отримувати медичну допомогу не лише в межах своєї області, але й в інших регіонах. А працівники виконавчих дирекцій обмінюються досвідом, підвищують фаховий рівень.

Незабаром ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України» проведе чергову конференцію, яка відбудеться на базі «Лікарняної каси Полтавщини» за участю не тільки представників ЛК нашої держави, але й Німеччини.

Світлана Михалюк

98

Детальніше

10 років становлення та нових досягнень

Додаткові механізми та шляхи надання якісної медичної допомоги в існуючих умовах недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я 10 років поспіль застосовують на Житомирщині. Саме стільки функціонує благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» (ЛК), яка у кінці липня святкує свій десятилітній ювілей. Про історію становлення та досягнення наша розмова із головою правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», д. мед. н., професором, заслуженим лікарем України Валентином Дмитровичем Парієм:

– Дозвольте перш за все подякувати всій медичній спільноті і від імені правління, і від колективу, і від пацієнтів – членів Лікарняної каси за нашу десятирічну співпрацю, щирість і чуйність, турботу та професійну майстерність. Слова вдячності вам за те, що ви першими підтримали ідею створення благодійної організації, а нині не тільки перебуваєте у ній, а й разом із нами піклуєтеся про надання якісної медичної допомоги мешканцям краю.

Коли благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» тільки робила свої перші кроки, було багато розмов про доцільність і необхідність такої структури, не одразу повірили у її справедливість, у те, чи вигідна ця справа для кожного, хто вступав до неї. Час довів, що перебування в Лікарняній касі вигідне і лікарям, і пацієнтам. Поява Лікарняної каси на Житомирщині зменшила кількість людей, котрі через брак коштів не можуть собі дозволити необхідне лікування.

Лікарняні каси – однин із напрямів реформування системи охорони здоров’я, що виник як реакція населення на обмежені можливості державного фінансування щодо забезпечення якісної та доступної медичної допомоги.

-Розкажіть, будь ласка, про те, як засновувалася ЛК.

-Вона була створена з урахуванням досвіду діяльності лікарняних кас інших регіонів країни. Організаційно-правовою основою функціонування обласної ЛК стала громадська (благодійна) неприбуткова членська організація, яка об’єднує інтереси юридичних та фізичних осіб з питань охорони здоров’я. Статутна діяльність ЛК базується виключно на основі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

Засновниками благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», що офіційно зареєстрована 27 липня 2000 року, стали такі громадські об’єднання: Товариство Червоного Хреста, Обласний комітет галузевої профспілки та Асоціація медичних сестер Житомирської області.

Активно підтримали ідею створення ЛК обласне управління охорони здоров’я, обласна державна адміністрація, обласна рада. Першими учасниками ЛК стали медичні працівники.

-Чого вдалося досягти за перше десятиріччя діяльності?

-Нині в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» перебуває майже 200 тис. жителів області (15% від загальної кількості). За весь період діяльності медичні установи Житомирщини отримали від ЛК медикаментів на суму понад 80 млн. грн.

Минулоріч тільки обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського отримала від ЛК медикаментів на суму 4 млн. 689 тис. грн. (у 2,2 рази більше за бюджетне фінансування). У цьому закладі близько 40% пацієнтів – члени лікарняної каси.

Поліпшення здоров’я за рахунок Лікарняної каси відповідає критеріям: якість, доступність, безпека. Ті, хто перебуває в організації, не думають про те, де взяти гроші для лікування.

Кожен, хто перебуває в ЛК, кожного місяця сплачує зовсім невелику суму – 20 грн. Як вдається забезпечити при потребі належним лікуванням членів організації?

-Щомісячний внесок за умови наявності системи стандартизації та контролю за якістю медичної допомоги дозволяє забезпечити лікування тих, хто перебуває в організації, без обмеження розміру витрат і кількості звернень.

Лікарняна каса не лише залучає додаткові кошти в охорону здоров’я та забезпечує медикаментами. Спільно з управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації вона сприяє покращенню якості надання медичної допомоги шляхом впровадження системи стандартизації, яка проходить поетапно.

Проведення лікарняною касою позавідомчого громадського контролю якості лікування дозволяє забезпечити постійний моніторинг і оцінку діяльності лікувальних закладів і лікарів за показниками вартості лікування та кількості недоліків, залучати лікарів до формування та розробки стандартів лікування, зменшити витрати коштів та кількість побічних реакцій за рахунок раціонального призначення ліків.

Лікарняні каси в нинішній ситуації – це цивілізований шлях вирішення питання медикаментозного забезпечення за рахунок солідарної участі населення.

Стандартизація медичної допомоги, персоніфікований облік внесків, договірні відносини з підприємствами, лікувальними закладами, медичними працівниками, пацієнтами – елементи страхової медицини, які відпрацьовуються в нашій області завдяки благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Перебування в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» – ефективний шлях у підтримці здоров’я людей, особливо соціально незахищених.

-ЛК постійно здійснює медичний супровід майже 900 дітей-сиріт, інвалідів Великої Вітчизняної війни. Щорічно ЛПЗ області для покращення обстеження та лікування всіх мешканців області отримують благодійну допомогу від ЛК у розмірі до 200 тис. грн. Надається фінансова підтримка добровільного донорства.

Приємно констатувати, що влада області покладає великі надії на подальший розвиток благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», на збільшення кількості тих, хто ній перебуває, адже це знімає соціальну напругу через недостатнє фінансування галузі ОЗ, брак коштів у населення для покращення здоров’я. На колегії Житомирської ОДА нещодавно розглядалося питання діяльності ЛК. Голова обласної державної адміністрації Сергій Миколайович Рижук, наголосив, що важливість роботи Лікарняної каси нині має неабияке значення:

-БО «Лікарняна каса Житомирської області» – це однин із ефективних видів діяльності в системі охорони здоров’я нашого краю та акумуляції позабюджетних коштів.

-Ви очолюєте ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України».  Як із-поміж інших подібних організацій виглядає благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області»?

– Так, в Україні функціонує більше 200 ЛК, котрі діють в усіх регіонах та об’єднують близько одного мільйона громадян. У своїй діяльності лікарняні каси використовують технології, які значно знижують фінансові затрати населення під час звернення за медичною допомогою.

Серед усіх існуючих нині в Україні ЛК провідні позиції за кількістю членів організації, об’ємами наданої медичної допомоги, застосуванням автоматизованих програмних комплексів посідає благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області».

Лікарняна каса допомагає і хворим, і медпрацівникам

Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» – потужне джерело позабюджетного фінансування галузі охорони здоров’я, – переконаний начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Олександр Костянтинович Толстанов. – Адже протягом 2009 року за рахунок Лікарняної каси медична допомога надавалася у 311 тис. 852 випадках на суму понад 19 мільйонів гривень.

Лікарняна каса постійно поліпшує рівень надання медичної допомоги не тільки тим, хто перебуває в організації, але й сприяє створенню кращих умов для лікування всього населення громади. Для цього медичним закладам щорічно надається благодійна безповоротня допомога. Минулоріч для покращення матеріально-технічного стану ЛПЗ області надано 161 тис. грн.

Важливим вкладом у розбудову системи ОЗ Лікарняної каси є і підготовка всієї медичної громадськості до втілення загальнообов’язкового медичного страхування.

Нехай же і надалі Лікарняна каса докладатиме зусиль для поліпшення медичного забезпечення своїх членів, сприяє реформуванню системи охорони здоров’я, втіленню нових форм діагностики та лікування. А медицина – найкорисніше мистецтво для людства – буде доступнішою та якіснішою для наших краян і завдяки діяльності благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Неоціненим здобутком для населення нашого краю вважають БО «Лікарняна каса Житомирської області» ті, хто користується її послугами. Серед причин, через які вони обрали цю організацію, називають, перш за все, прагнення бути впевненим у тому, що за будь-яких обставин завжди будуть кошти на лікування. А тим більше, коли воно потребує значних сум.

-Слова щирої вдячності за ту прекрасну справу, яка започаткована у нашому краєві благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області». Наша родина, наші діти й онуки протягом тривалого часу є членами Лікарняної каси. Коли нас спіткало лихо – хвороба йшла за хворобою – завжди були поряд із нами мудрі лікарі Радомишльської ЦРЛ, постійно надавала підтримку Лікарняна каса.

Низький уклін Вам, здоровя Вашим родинам, невичерпної енергії у продовженні такої потрібної справи від сімї Авраменко.

-Десять років дарує здоров’я мешканцям нашого краю благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області», – розповіла Олена Ніколайчук, яка проживає в с. Березівка Коростенського району.

На сторінках вашого видання хочу висловити подяку тим, хто стояв у витоків її створення, хто нині працює у кожній філії, зокрема, у нашому районі, у обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського, у виконавчій дирекції. Всі вони – команда високопрофесіоналів, готових завжди прийти на допомогу.

Неодноразово доводилося користуватися послугами Лікарняної каси, в якій я з часу заснування. Біду самотужки подолати неможливо, а особливо коли це важке захворювання. Разом із хворобою у людини виникають матеріальні проблеми. Дякую Лікарняній касі за те, що я мала змогу думати лише про одужання, а не про те, де брати гроші на лікування.

Всім хочеться побажати здоровя, подальших успіхів, нових ідей і надбань.

У кожного з вас є теж можливість вносити невеликі щомісячні внески задля свого здоров’я, приєднавшися до благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Детальніше

Для покращення якості лікування

Покращення якості та доступності медичного обслуговування населення – основне завдання благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Для підвищення професійного рівня лікарі-експерти, які працюють на філіях організації, щомісяця беруть участь у зібраннях. На початку серпня на черговому засіданні вони обговорювали лікування остеоартрозу з позицій доказової медицини (виступила – завідуюча ревматологічним відділенням Житомирської обласної клінічної лікарні, обласний позаштатний ревматолог Людмила Сергіївна Крикливець); запровадження індикаторів якості в лікуванні гіпертонічної хвороби (виступив – заступник виконавчого директора Сергій Миколайович Грищук); якість надання медичної допомоги у червні цього року (виступила – лікар-експерт Ірина Антонівна Білоус); проведену роботу в Малинському міськрай ТМО (виступила – лікар-експерт ЛК Малинського міськрай ТМО Наталія Адамівна Наконечна).

Людмила Сергіївна Крикливець детально розглянула нові підходи в лікуванні остеоартрозу відповідно до доказової медицини, ті принципи, які застосовуються європейськими фахівцями. Були визначені напрямки співпраці виконавчої дирекції благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» та обласного позаштатного ревматолога зі впровадження нових підходів у лікуванні цієї патології, яке базується на засадах доказової медицини.

Забезпечення якісною та доступною медичною допомогою членів ЛК – основне завдання благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». Працівники відділу експертизи та контролю якості постійно аналізують медичну документацію лікувального процесу членів організації.

За словами Ірини Антонівни, найбільше виявлено недоліків при лікуванні членів ЛК у Новоград-Волинському міськрай ТМО (22%), Черняхівському ТМО (16%), Малинському міськрай ТМО (13 %), Брусилівській ЦРЛ (13%), Коростенській ЦРП (11%), Коростенській відділковій лікарні (11%), Ружинській ЦРЛ (11%), Олевській ЦРЛ (9 %), Чуднівській ЦРЛ (8%), Андрушівській ЦРЛ (7 %), Романівській ЦРЛ (7%).

Низькі відсотки недоліків у Володар-Волинській ЦРЛ (4%), Любарській ЦРЛ (4%), Бердичівській ЦРЛ (2%). У цих районах постійно спостерігаються такі показники.

І. А. Білоус відмітила медичні заклади, в яких за 6 місяців цього року з’явилася стійка тенденція до зменшення кількості недоліків (Коростенська ЦМЛ, Ємільчинська, Олевська, Червоноармійська ЦРЛ).

Лікар-експерт ЛК Малинського міськрай ТМО Наталія Адамівна Наконечна розповіла про хід втілення у медичному закладі локальних клінічних протоколів і стандартів лікування. Вона наголосила на тих проблемах, над вирішенням яких потрібно активніше працювати: лікування членів ЛК на мережі, співпраця з сімейними лікарями, дотримання протоколів при лікуванні хворих із кардіологічними, очними, травматологічними патологіями, ревматоїдного артриту.

На зібранні спільно з лікарями-експертами розроблено комплекс заходів для покращення організації медичної допомоги тим, хто перебуває в Лікарняній касі.

Виконавчий директор БО «Лікарняна каса Житомирської області» Володимир Станіславович Мишківський наголосив на важливості вкладу Лікарняної каси у систему ОЗ нашого краю:

-Лише у червні за рахунок Лікарняної каси надано медичну допомогу в 25 489 випадках на суму 1 716 258 грн.; проліковано 8626 членів ЛК на суму 1 530 148 грн. Це суттєва допомога в організації медичної допомоги жителям Житомирської області.

Тому звертається особлива увага на питання якості медичної допомоги, що є неможливим без дотримання лікарями протоколів лікування. Адже від медичних працівників залежить подальше ставлення пацієнтів – членів ЛК як до організації так і лікувального закладу.

Для підтвердження цих слів Володимир Станіславович навів такі факти:

-Протягом 2005-2010 року лави благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» поповнило 65 тисяч мешканців краю, а з ЛК вийшло 35 тисяч осіб. На жаль, необережні дії, необдумані слова призвели до того, що ці люди прийняли таке рішення, позбавивши себе того захисту, яким є Лікарняна каса. Виконавча дирекція Лікарняної каси прагне поліпшити співпрацю з медичними закладами. Хвилює той факт, що в ЛПЗ продовжує діяти система благодійних внесків для членів ЛК, хоча організація має достатньо ресурсів для забезпечення належного рівня медичної допомоги тим, хто перебуває в організації. На засіданні спільно з лікарями-експертами прийняте рішення про інформування виконавчої дирекції про кожен випадок вимагання в членів ЛК благодійних внесків і обговорення цієї проблеми з керівниками лікувально-профілактичних закладів.

Лікарняна каса постійно дбає про отримання пацієнтами безпечного та ефективного лікування. Перед управлінням охорони здоров’я ініційоване питання щодо підготовки та видання нового Лікарського формуляру, що міститиме ще більший перелік медичних препаратів, які мають доведену ефективність.

Нещодавно на засіданні правління було прийняте рішення про пільгові умови поновлення в Лікарняній касі.

В Україні, зокрема, в Києві нині зрозуміли важливість діяльності лікарняних кас для кращого функціонування системи охорони здоров’я ,тому вивчається питання їх функціонування та створення. На Житомирщині вже 10 років поспіль ця система активно та результативно працює. Вклад благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» у збереження здоров’я наших краян підкреслив на нещодавно відбувшійся колегії голова Житомирської обласної державної адміністрації:

-БО «Лікарняна каса Житомирської області» – це однин із ефективних видів діяльності в системі охорони здоров’я нашого краю й акумуляції позабюджетних коштів, – сказав С. М. Рижук.

Світлана Михалюк

Детальніше

Участь у роботі колегії РДА

5 серпня цього року відбулася колегія Ружинської районної державної адміністрації, на якій виступив виконавчий директор благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» Володимир Станіславович Мишківський. Він проаналізував десятилітній вклад Лікарняної каси в систему охорони здоровя нашого краю:

-Наразі в ЛК перебуває 192 тис. 893 особи (15% від кількості жителів області). Починаючи з 2000 року, лікувальні заклади області отримали від Лікарняної каси ліків і виробів медичного призначення на суму 80 млн. грн.;

медичною допомогою скористалося понад 1,5 млн. членів ЛК.

Лікарняна каса постійно забезпечує медикаментозний супровід соціально незахищених верств населення. Під патронатом організації – 900 дітій-сиріт та інваліди Великої Вітчизняної війни. Лише цьогоріч вони отримали від ЛК медичну допомогу на суму 18 550 грн.

Щорічно ЛПЗ області надається благодійна допомога в розмірі до 200 тис. грн.

За словами виконавчого директора, у Ружинському районі можливостями Лікарняної каси користується дуже невелика кількість населення – 2 416 осіб (8,1%).

Проліковано та обстежено 1060 пацієнтів – членів ЛК на суму 94 204 грн., на поліпшення здоровя в обласних лікувальних закладах витрачено 88 тис. грн. Загальна сума коштів, направлених у цьому році на оздоровлення тих, хто перебуває в організації, склала 180 грн.

Прикро, що діяльність ЛК у Ружинському районі обмежена тільки роботою в ЦРЛ. За перше півріччя на мережі проліковано невелику кількість пацієнтів: у дільничній лікарні с. Вчорайше 38, у лікарській амбулаторії с. Верхівня – 5, у лікарській амбулаторії с. Бистрик – 4 особи.

Володимир Станіславович наголосив, що виходом із ситуації, яка склалася нині в системі охорони здоров’я, є активізація діяльності Лікарняної каси. ЛК – потрібні кожному з нас!

Детальніше

Дякую за одужання

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» я разом із дружиною та сином з 2002 року. На лікування панкреатиту, оперативні втручання ЛК виділила більше 12 тисяч грн., а я сплатив внесків 659 грн.

За свої 40 років я ніколи не хворів. Навіть таблеток не пив. Так трапилося, що перестав сплачувати членські внески до ЛК. У лютому потрапив у Попільнянську лікарню. Через те, що був борг зі сплати внесків до Лікарняної каси, лікувався за власні кошти, довелося потратити чималу суму. Коли перевели мене до Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачувського, знову доводилося купувати дуже багато медикаментів на значну суму. Добре, що друзі та родичі допомогли, але ж постійно вони цього робити не можуть. А грошей із сімейного бюджету не вистачало. Тому звернувся до виконавчої дирекції з проханням сплатити борг. Дуже вдячний, що дозволили мені це зробити та надали змогу поліпшувати здоровя за кошти Лікарняної каси, за те, що ця організація завжди готова допомогти. Все необхідне приносили в палату медичні сестри, не треба було за ліками ходити до аптеки.

Моя подяка лікарю Івану Миколайовичу Немержицькому та Валерію Тимофійовичу Поліщуку. Вони зробили мені 3 операції. Завдяки їм та гарним колективам хірургічного та реанімаційного відділень я одужав. Володимир Вікторович Сторожук

с. Жовтневе, Попільнянський район.

Детальніше

Низькій уклін за турботу

На сторінках газети висловлюю подяку колективу хірургічного відділення Житомирської обласної лікарні, моєму лікарю Олександру Миколайовичу Кравчуку, який мене оперував через панкреатит.

Слова вдячності благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області», в котрій я перебуваю з часу її заснування. Зручно, що внески у мене, як і у всього колективу Лугинської РЕМ, відраховуються із заробітної плати. Моя дружина та син теж у ЛК. Коли не хворієш, то і про переваги членства в Лікарняній касі не задумуєшся. Дуже хотілося б завжди бути здоровим і сплачувати внески задля того, щоб бути впевненим, що при необхідності ними можна скористатися. Коли я потрапив до лікарні, Лікарняна каса забезпечила мене всіма необхідними ліками, за кошти цієї організації я проходив обстеження. До ЛК я сплатив лише 989 грн., а для лікування панкреатиту ця організація виділила 13 590 грн. Низькій уклін усім, хто започатковував у нас в області Лікарняну касу, хто зараз там працює, зокрема, лікарю-експерту Валентині Борисівні Грубій.

Озерчук Сергій Миколайович

с. м. т. Лугини

Детальніше

Подальших успіхів Лікарняній касі

Хочу висловити подяку колективу кардіологічного відділення ЦМЛ №2 м. Житомира, де я нещодавно лікувалася. Не один рік уже перебуваю в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області». Переваги цієї організації побачила одразу після того, як потрапила до медичного закладу. Під час лікування я отримувала всі необхідні медикаменти, проходила обстеження. Мені, як іншим, не потрібно було ходити до аптеки, стояти там у черзі. Слова вдячності лікарю-експерту Світлані Степанівні Єрмаченковій, яка постійно цікавилася станом мого здоров’я та давала рекомендації.

Всім, хто працює в Лікарняній касі, я бажаю подальших успіхів, розвитку, щоб і надалі ви могли надавати таку величезну допомогу хворим.

З повагою, Олена Миколаївна Герасимова

м. Житомир

Детальніше

Подяка за обладнання

Адміністрація Баранівської ЦРЛ висловлює подяку благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» за наданий благодійно електрокардіограф, вартістю 6 500 грн. Раніше лікарня благодійно отримала архіватор для устаткування швидкої допомоги, апаратуру для операційної та медичний інструментарій. Це суттєва та потрібна допомога нашій установі.

Благодійну допомогу лікарня отримує тому, що фінансовий стан у розрізі роботи Баранівської філії ЛК стабільний, із невеликим, але позитивним балансом. Це стало можливим завдяки діяльності всього колективу лікарів, який дотримується протоколів лікування (відсоток недотримання протоколів у районі – 4-7) та роботі лікаря-експерта

Т. В. Шатровської, яка продумано та бережливо ставиться до розподілу фінансових потоків ЛК у нашому районі.

05.08.2010 року

Головний лікар Баранівської ЦРЛ Р. С. Зелінський

Детальніше

#medi