Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Травень

Травень, 2011

Турбота лікарняної каси та медиків

Більше десяти років я перебуваю в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області».  За цей час я переконалася, що зробила правильно, приєднавшись до цієї організації. Адже коли хворію, то завжди у скрутних випадках допомагає Лікарняна каса. Нещодавно я лікувалася в урологічному центрі центральної міської лікарні № 1 м. Житомира.  І в цьому випадку теж Лікарняна каса надала всі потрібні медикаменти, за її рахунок я пройшла обстеження. Я дякую тим, хто організовує роботу Лікарняної каси,  Тетяні Василівні Войналович – лікарю-експерту ЛК ЦМЛ №1, яка  цікавилася станом мого здоров’я.

Моя вдячність завідуючому урологічним центром Олександру Леонідовичу Шарпілу, Павлу Юрійовичу Журбенко, який лікував мене,  старшій медичній сестрі Лідії Миколаївні Нестеренко та їх колегам. Усі

вони  – надзвичайно гарні фахівці, уважні та турботливі.

Валентина Павлівна Буряк

м. Житомир

Детальніше

Житомирщина має шосте видання Лікарського формуляру

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) раціональне використання лікарських засобів вимагає, щоб пацієнти отримували медикаменти відповідно до своїх клінічних потреб у дозах, які відповідають їх індивідуальним вимогам (вірно вибрана доза, чіткі  інтервали між уведенням та необхідна тривалість). Всі лікарські засоби мають бути належної якості, а також наявні та доступні, за найнижчою вартістю для пацієнтів і суспільства. Механізмом забезпечення доцільності призначення та застосування лікарських засобів у медичній практиці  це, по суті, формулярна система, яка  базується на критеріях доказовості. Вона забезпечує раціональне витратно-ефективне використання ліків.

Житомирщина має багаторічний досвід впровадження формуляру, адже перший в Україні формуляр був виданий саме у нашій області у 2000 році. З врахуванням цього досвіду був розроблений Державний формуляр. Нещодавно вийшло нове видання Лікарського формуляру. Чим він відрізняється від попередніх, наскільки важливим є втілення формулярної системи в Україні та в Житомирській області наша розмова із заступником начальника управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександром Яковичом Гусаком:

– Проблема недостатньої якості медичної допомоги та відсутності умов для впровадження раціональної фармакотерапії, що постала перед організаторами охорони здоров’я багатьох країн світу, спонукала ВООЗ провести низку клінічних досліджень у пошуках адекватної системи управлінських методик, яка могла б сприяти використанню ефективних, допустимо безпечних та економічно виправданих лікарських засобів.

Метою впровадження формулярної системи є забезпечення пріоритетного використання ефективних, безпечних, економічно доступних лікарських засобів; розробка та впровадження ефективної і рентабельної системи, яка включає послідовні стандартні протоколи лікування, державний формуляр, регіональний і локальний формуляри; забезпечення максимальної безпеки лікарських засобів на основі моніторингу та оцінки їх застосування у медичній практиці з метою максимального попередження виникнення побічних реакцій на лікарські засоби та помилок при їх застосуванні.

Очікувані результати – це подальше впровадження формулярної системи, що  допоможе у виявленні реальної практики призначення лікарських засобів і можливості адекватного впливу на неї – опосередкований продуктивний вплив на структуру фармацевтичного ринку з оптимізацією його обсягів у натуральному та грошовому еквівалентах; у визначенні об’єктивних потреб галузі в лікарських засобах. Також вона дасть можливість зменшити кількість лікарських помилок через проведення аналізу існуючої практики фармакотерапії та належне інформування медичних фахівців про сучасні підходи до призначення лікарських засобів. Виявлення реальної ситуації щодо побічних реакцій при використанні лікарських засобів, оптимізація їх призначень за кількістю  (протидія поліпрагмазії – це теж очікувані результати від застосування формулярної системи).

–  Розкажіть, будь ласка, про нормативну базу втілення формулярної системи?

– Основи нормативно-правового статусу формулярної системи в Україні закладені в Постанові КМУ від 25 липня 2003 р. N 1162 «Про затвердження Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки», основною метою якої є «поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення його ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами». Перегляд та оновлення формуляру здійснювалось відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо створення національного формуляру та наказу МОЗ України від 22.07.2009 р. №529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», наказу управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації від 21 березня 2011 року №223 «Про шосте перевидання лікарського формуляру» на основі третього випуску Державного формуляру лікарських засобів.

Регіональний формуляр лікарських засобів розроблений формулярним комітетом управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації на основі Державного формуляру лікарських засобів у вигляді міжнародних непатентованих назв лікарських засобів із врахуванням чинних галузевих стандартів, протоколів медичної допомоги та наявних ресурсів.

Державна формулярна система України впроваджує в медичну практику формуляри трьох рівнів.

Так. По-перше – це Державний формуляр лікарських засобів (формулярний довідник); по-друге – Регіональний формуляр лікарських засобів; по-третє – Локальний формуляр лікарських засобів закладу охорони здоров’я.

Основою регіональних формулярів лікарських засобів та локальних формулярів лікарських засобів є Державний формуляр лікарських засобів.

-Будь ласка, охарактеризуйте детальніше шосте видання Лікарського формуляру.

-Шостий випуск регіонального лікарського формуляру в Житомирській області спрямований на подальший розвиток формулярної системи лікарських засобів.

Метою розробки регіонального формуляру лікарських засобів є впровадження основних принципів раціональної фармакотерапії – безпечного, ефективного та раціонального застосування ліків, що дозволить покращити якість і підвищити клінічну та економічну ефективність медичної допомоги.

Регіональний формуляр застосовується при закупівлі, розподіленні, призначенні та прийомі лікарських засобів у закладах державної та комунальної власності. Основою Регіонального формуляру є Державний формуляр лікарських засобів.

Регіональний формуляр – це перелік лікарських засобів із найбільшою доказовою базою щодо їх ефективності, безпеки та економічно вигідного використання в даному регіоні, затверджений наказом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Лікарські засоби, не включені до Регіонального формуляру, призначаються хворим відповідно до чинного законодавства.

Регіональний формуляр складається з міжнародних непатентованих назв за фармакотерапевтичними групами, визначеними у Державному формулярі лікарських засобів.

Порядок розгляду фармакотерапевтичних груп і окремих лікарських засобів щодо включення/виключення до/з Регіонального формуляру складається з таких етапів:

1. Аналіз статистичних даних про поширеність захворювань у регіоні обслуговування.

2. Аналіз чинних документів зі стандартизації медичної допомоги (медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги).

3. Аналіз попередньої діяльності закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують у даному регіоні, результатів лікування в даних закладах.

4. Аналіз інформації про безпеку лікарських засобів, отриманої шляхом надання повідомлень із закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують у даному регіоні.

5. Аналіз результатів моніторингу ефективності та безпеки лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які функціонують у даному регіоні.

6. Співставлення результатів аналізів, визначених підпунктами 1 – 5 пункту 7 цього Положення, та обґрунтування включення кожного з лікарських засобів до Регіонального формуляра.

7. Оприлюднення проекту Регіонального формуляру, отримання і аналіз коментарів від фахівців у сфері охорони здоров’я, пацієнтів та інших зацікавлених осіб у регіоні обслуговування.

8. Аналіз пропозицій і зауважень стосовно переліку лікарських засобів проводиться на основі заявки щодо включення/виключення лікарського засобу до/з Регіонального формуляру (далі – Заявка), форма якої наведена у додатку, та завершується прийняттям Формулярним комітетом умотивованого рішення.

-З яких розділів складається шосте видання Лікарського формуляру?

У зв’язку з діяльністю в області благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» (ЛК), яка є суттєвим джерелом позабюджетного фінансування галузі охорони здоров’я Житомирщини, основні розділи поділені на дві частини.

Перша частина – «Лікарські засоби, які можуть закуповуватися за бюджетні кошти та кошти ЛК», друга частина – «Лікарські засоби, корті можуть закуповуватися за бюджетні кошти». Препарати, які наведені в другій частині, ЛК не закуповуються згідно з Положенням «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів ЛК».

Розділи формуляру структуровані за групами лікарських засобів, які застосовуються в медикаментозному лікуванні хвороб і станів відповідно до напрямків медицини, в яких переважає консервативна терапія. Препарати, котрі вказані у розділах «Протимікробні та  антигельмінтні засоби» та «Імуномодулятори  та протиалергічні засоби»  можуть використовуватися у всіх клінічних розділах у разі їх наявності в локальних клінічних протоколах.

При лікуванні захворювань хірургічного профілю потрібно користуватися алфавітним переліком ліків.

Лікарські засоби у розділах наводяться за міжнародними непатентованими та торговими назвами з вказанням виробника.

Додатки включають інформацію про середні добові дози антибіотиків для дітей, взаємодію лікарських засобів, невідкладну допомогу при гострих отруєннях. Структурно Додатки розроблені у вигляді таблиць, у крайній лівій колонці яких розміщено українському мовою в алфавітному порядку список ЛЗ (монопрепаратів), включених до Державного формуляру,  в інших колонках – тематична інформація.

Завершується формуляр алфавітним переліком торгових назв лікарських засобів, які можуть закуповуватися за рахунок бюджетних коштів і коштів ЛК,і з  вказанням виробника та міжнародної непатентованої назви.

-Чи відрізняється від попередніх шосте видання Лікарського формуляру?

-Шостий випуск формуляру суттєво відрізняється по своїй структурі від попередніх. Провідні обласні фахівці спільно з спеціалістами благодійної організацієї «Лікарняна каса Житомирської області» включили препарати, які мають певну доказову базу, та виключили з формуляру неефективні другорядні лікарські засоби.

Хочеться наголосити,  що постійний моніторинг використання лікарських засобів показує, що частка витрат на закупівлю другорядних препаратів становить 25%. Необхідно відмітити, що в області намітилися тенденції щодо зміни підходів лікарів і пацієнтів щодо лікування. Впроваджуються локальні клінічні протоколи терапевтичного, педіатричного та хірургічного профілів, що значно покращує якість надання медичної допомоги. Разом із цим, реклама лікарських препаратів, маркетингова політика окремих фармацевтичних фірм не дозволяє виключити в повній мірі препарати, ефективність яких не доведена.

Препарати, які не ввійшли до формуляру, можуть призначатися та закуповуватися за кошти пацієнта, але не за ресурси бюджету чи благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Процес впровадження формулярної системи в медичній галузі України є не тимчасовою кампанією, а стратегічним програмним напрямком щодо забезпечення необхідних умов для системних якісних перетворень в галузі на принципах раціонального використання ліків та відповідної економії коштів за прикладом інших цивілізованих країн світу.

Світлана Михалюк

Детальніше

Подяка за організацію роботи ЛК

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» я зі своєю дружиною з 2002 року. Велика подяка організаторам цієї гарної справи. Коли потрапляєш до лікувального закладу, ця організація забезпечує необхідними медикаментами, за її рахунок можна зробити різні обстеження. Не треба ходити до аптеки, щоб придбати ліки, все приносять до палати.

Нещодавно я проходив курс лікування в неврологічному відділенні центральної міської лікарні №2 м. Житомира.  Раніше теж лікувався за рахунок ЛК. Звичайно, до цієї організації я сплатив значно менше коштів, ніж уже витрачено для того, щоб я був здоровим. Щира вдячність лікарю-експерту ЛК Світлані Степанівні Єрмаченковій за те, що вона цікавилася станом здоров’я, слідкувала за моїм лікуванням.

Найкращих слів заслуговує лікар неврологічного відділення Світлана Михайлівна Кутня та весь медичний персонал. Вони надзвичайно уважні, доброзичливі, гарні професіонали.

Тим, хто вагається, чи треба приєднуватися до лав Лікарняної каси, я раджу обов’язково це зробити, щоб захистити себе від хвороб.

Іван Степанович Шепетуха

м. Житомир

Детальніше

Лікарі-експерти звітували про роботу

Десятого травня відбулося засідання лікарів-експертів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». На ньому розглядалися такі питання: діяльність ЛК у квітні 2011 року (виступив – виконавчий директор Володимир Станіславович Мишківський); якість надання медичної допомоги членам ЛК в березні (виступила – лікар-експерт Ірина Антонівна Білоус); правові аспекти співпраціз лікувально-профілактичними закладами та постачальниками медикаментів (виступила – юрисконсульт Тетяна Василівна Павелеску); організація медикаментозного забезпечення (виступила – завідуюча фармацевтичним відділом Оксана Анатоліївна Ольшанська).

Відкриваючи зібрання, В. С. Мишківський наголосив на важливості роботи лікарів-експертів для належного обслуговування тих, хто перебуває в Лікарняній касі, для виконання статутних вимог.

У минулому місяці лави організації поповнилися на 1383 особи.

І. А. Білоус повідомила, що у березні надано медичну допомогу в 36 645 випадках на суму грн.  2 399 644 грн. Проліковано 11 048 пацієнтів на суму 2 040 640  грн. При аналізі медичної документації лікувального процесу членів ЛК за березень виявлено недоліки, частка яких складає 7 % від усіх пролікованих. Найбільше недотримання протоколів лікування в таких медичних закладах:  Червоноармійській ЦРЛ  – 9 %,  Лугинській  ЦРЛ, Малинській ЦРЛ, Попільнянській ЦРЛ – по 7%, Коростенській залізничній лікарні, Коростенській ЦРП, Новоград – Волинському міськрад ТМО, Ружинській ЦРЛ- по 6%.

Низькі відсотки недоліків у Бердичівській ЦРЛ – 4%, Брусилівській ЦРЛ – 3 %, Овруцькій ЦРЛ – 3 %, Ємільчинскій  ЦРЛ – 2%.

У березні  медичну допомогу на суму більше 1000 грн. отримали  207 хворих, зокрема , в Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського – 146, в Житомирському обласному онкодиспансері – 20, в ЦМЛ №1 м. Житомира – 19, у ЦМЛ №2 – 4 осіб.

В. С. Мишківський повідомив, що виконавчою дирекцією  постійно здійснюється  пошук нових форм і підходів до лікування пацієнтів із метою його оптимізації. Наразі в Попільнянському районі втілюється пілотний проект амбулаторного лікування хворих із гіпертонічною хворобою. Його результати будуть підведені пізніше.

Світлана Михалюк

Детальніше

Як зараз сплатити внескки до Лікарняної каси без комісійних

До офісу виконавчої дирекції благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області » віднедавна телефонують, пишуть листи стосовно того, що при сплаті членських внесків банки почали брати комісію.

Тому хочеться пояснити цю ситуацію. Справа в тому, що з 1 травня 2011 року згідно з рішенням правління Лікарняної каси комісійну винагороду банкам сплачують платники. Розмір комісійних встановлюється банком, і може становити від 2 до 10 грн. за платіж.

Щоб у вас відрахували членські внески без комісії, ми рекомендуємо сплачувати за декілька місців наперед або користуватися платіжною карткою у центрах самообслуговання «Приватбанку» чи «Райфайзен банку Аваль».

Крім цього, це можна зробити швидко, без черг і сплати комісійних там, де встановлені термінали «Приватбанку» за допомогою платіжної картки будь-якого банку:

в офісі БО «Лікарняна каса Житомирської області» (вул. Пушкінська ,1),

у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського,

в Бердичівській центральній міській лікарні,

в Баранівській центральній районній лікарні,

в Коростенській центральній міській лікарні,

в Новоград-Волинському міськрайТМО,

в Малинській центральній районній лікарні,

в Овруцькій центральній районній лікарні,

в Попільнянській центральній районній лікарні,

в Романівській центральній районній лікарні,

в Червоноармійській центральній районній лікарні,

в Чуднівській центральній районній лікарні,

в Черняхівському рай ТМО.

Крім цього, клієнти «Приватбанку» можуть у його відділеннях написати заяву, на підставі якої з їх платіжної картки будуть проводитися автоматизовані перерахування внесків до ЛК.

Світлана Михалюк

Детальніше

Виконавчий директор привітав медичних сестер

Одинадцятого травня  у приміщенні Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського відбулися урочистості з нагоди

Міжнародного дня медичної сестри .

Медичних сестер привітав голова Житомирської обласної ради Йосип Антонович Запаловський, начальник управління охорони здоров’я  Житомирської ОДА Олександр  Костянтинович Толстанов, голова обласного комітету профспілки працівників охорони здоров’я Алла Федорівна Супряга, виконавчий директор благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» Володимир Станіславович  Мишківський, голова Асоціації медичних сестер Житомирської області Зоя Іванівна Файдюк.

Представники медсестринської професії потримали в свою адресу багато слів подяки за вклад у збереження здоров’я своїх земляків, та були відзначені нагородами.

В. С. Мишківський  за дорученням голови правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», д. мед. н., професора, заслуженого лікаря України Валентина Дмитровича Парія привітав присутніх із професійним святом.  За особистий внесок у розвиток і діяльність благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», надання високоякісної медичної допомоги, відданість справі, досягнуті успіхи в роботі, високий рівень професіоналізму, активну громадську позицію 10 медичним сестрам виконавчий директор вручив  Почесні грамоти БО «Лікарняна каса Житомирської області» та грошові відзнаки.

Детальніше

Шановні медичні сестри!

Щиро вітаємо Вас із нагоди Всесвітнього дня медичної сестри.

Дякуємо за плідну співпрацю й особистий внесок у розвиток і діяльність благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», відданість справі, досягнуті успіхи в роботі, високий рівень професіоналізму.

Прийміть побажання щастя, благополуччя,

добробуту, миру у домівках, міцного здоров’я.

Нехай здійснюються всі задуми й освячується на добро дітям і внукам Ваша щедрість душі.

Голова правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», д. мед. н., професор, заслужений лікар України

Валентин Дмитрович Парій

Детальніше

Правління Лікарняної каси інформує

Виконавчий директор БО «Лікарняна каса Житомирської області» на черговому засіданні правління ЛК звітував про діяльність організації за перший квартал 2011 року; про роботу ЛК у Черняхівському та Романівському районах. З інформацією про розмір комісії банківських установ та Укрпошти за приймання членських внесків до ЛК і дохід за депозитами в першому кварталі виступила головний бухгалтер БО «Лікарняна каса Житомирської області»  Людмила Миколаївна Пастушенко. Заступник виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської області» Сергій Миколайович Грищук  проаналізував виконання рішень попередніх засідань правлінь, а також поінформував про прийняття, поновлення та виключення громадян із  благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

-Станом на 01.04.2011 року в Лікарняній касі перебуває 193 842 осіб (15,1% від усіх жителів області), – розповів В. С. Мишківський. – У порівнянні з цим же періодом 2010 року кількість вступників зросла на 1008 осіб, що свідчить про збільшення довіри до Лікарняної каси.

Приємно констатувати, що до Лікарняної каси активніше приєднуються працівники різних установ і організацій, зокрема, Житомиробленерго, а також  медичних закладів – Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського,  Житомирського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини, студенти Житомирського фармацевтичного коледжу ім. Протасевича.

У минулому році була запроваджена нова форма відновлення в Лікарняній касі, це викликало велику зацікавленість серед населення. Бо за нинішніх умов постійного зростання цін люди, які колись за певних умов припинили перебування в ЛК, розуміють необхідність перебування в організації. Без Лікарняної каси нині більшість населення, особливо соціально незахищеного,  не мала б змоги при потребі отримати безкоштовну медичну допомогу. За три місяці цього року 237осіб відновили перебування в організації (для порівняння: за весь 2010 рік – 266).

За словами виконавчого директора, у першому кварталі надано медичну допомогу 29 915 особам, обстежено 54 964 пацієнтів. Витрати на лікування та обстеження у порівнянні з минулим роком суттєво збільшилися. Ці цифри свідчать про вагому підтримку   Лікарняною касою кожного пацієнта зокрема та системи охорони здоров’я в цілому.

На засіданні правління було наголошено, що основним  завданням ЛК залишається  підвищення якості медичної допомоги, увага до кожного, хто перебуває в організації та звертається до лікувального закладу, контроль медичної допомоги на всіх етапах її надання відповідно до локальних клінічних протоколів і Лікарського формуляру. Володимир Станіславович вказав, що у першому кварталі показник недотримання локальних клінічних протоколів лікування зменшився та складає 5%, з цієї причини   нераціонально використано понад 70 тисяч грн.  Також він відзначив, що значно поліпшився рівень лікування членів ЛК в Овруцькій ЦРЛ, Новоград-Волинському міськрай ТМО, Черняхівському ТМО, Коростенській відділковій лікарні, Андрушівській ЦРЛ.

Потребують ще постійного моніторингу Червоноармійська, Ружинська,   Радомишльська центральні районні лікарні та Коростенська відділкова лікарня.

Як наголосив В. С. Мишківський, велика кількість пацієнтів-членів ЛК отримують медичну допомогу в ЛПЗ третинного рівня. Зокрема, в Житомирській обласній дитячій лікарні – до 20% , в Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського – до 40%. На їх лікування витрачається до 40% (2,4млн.грн.) коштів. До цих лікувальних закладів потрапляють пацієнти у важкому стані, тому їх лікування – високозатратне.

В 2010 та у першому кварталі цього року 31 пацієнт проліковано на суму понад 10 тисяч гривень. Кожен випадок такого лікування оцінюється фахівцями стосовно доцільності та дотримання вимог локальних клінічних протоколів.

Інформаційна робота, яка проводилась у першому кварталі, спрямовувалася на покращення інформаційного забезпечення членів ЛК, спілкування з пацієнтами-членами ЛК із метою вирішення проблем в організації лікувально-діагностичного процесу.

Проведено 182 зустрічі в трудових колективах; запроваджені нові форми спілкування шляхом відкриття п’ятнадцяти форумів на сайтах у різних регіонах області. На них зафіксовано понад 17 тисяч відвідувань та залишено 668 повідомлень про «подвійні стандарти лікування», ставлення медичного персоналу до членів лікарняної каси, лікування у поліклініках

м. Житомира, а також пропозиції щодо покращення діяльності Лікарняної каси.

З першого квітня цього року запроваджена цілодобова «Гаряча лінія». Надійшло 21 звернення (10 стосувалися організації надання медичної допомоги: лікування за межами області, в умовах стаціонару та амбулаторних умовах, коронарографії,; інші – щодо порядку сплати членських внесків).

Виконавча дирекція активно співпрацювала з управлінням охорони здоров’я Житомирської ОДА, головними спеціалістами з підготовки до видання шостого Лікарського формуляру.

Володимир Станіславович зазначив, що протягом першого кварталу надійшло коштів на суму 7 316 053грн., (104,8% від запланованих). Видатки на ліки та вироби медичного призначення склали 93,5%, на господарську діяльність – 16,2 %. Баланс між надходженнями та видатками є негативним (-711 751грн). Це відбулося через зростання на 18 % вартості ліків; збільшення суми витрат на відшкодування КТ і МРТ досліджень на 152 тисячі грн. (у порівнянні з першим кварталом минулого року), на оплату послуг (комісій) фінансовим установам.

Стосовно діяльності Червоноармійської та Романівської філій Лікарняної каси В. С. Мишкіський повідомив, що їх робота оцінена позитивно.

Л. М. Пастушенко поінформувала про розмір комісій банківських установ та «Укрпошти» за прийом членських внесків до ЛК та дохід  за депозитами за перший квартал 2011 року. Правлінням прийняте рішення про те, що комісію за прийняті внески мають сплачувати самі платники, а не Лікарняна каса, як це було раніше. З метою створення більш кращих умов зі сплати членських внесків на філіях ЛК встановлюються термінали для безготівкової сплати (за зарплатними, кредитними картками).

С. М. Грищук проаналізував виконання двадцяти рішень семи попередніх правлінь. Він повідомив про те, що у лютому та березні ряди ЛК поповнили 2051 мешканець області. Надійшло 126 заяв, також листи від адміністрації ЦМЛ №1 м. Житомира та Романіської ЦРЛ стосовно відновлення в організації.  Всі вони були позитивно вирішені. Сергій Миколайович запропонував виключити  за несплату внесків і згідно із заявами 1928 громадян.

Більше 10 років функціонує БО «Лікарняна каса Житомирської області». Час довів, що саме завдяки перебуванню в ній, більшість населення нашого краю має доступ до якісного лікування, що відповідає вимогам МОЗ України.

Світлана Михалюк

Детальніше

Звіт ревізійної комісії

Ревізійна комісія Лікарняної каси звітувала про роботу

На засіданні правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», яке відбулося в квітні, був заслуханий звіт ревізійної комісії про результати перевірки діяльності ЛК у 2010 році (доповідач – голова ревізійної комісії Володимир Іванович Хренов).

Згідно з планом роботи ревізійної комісії проведена перевірка бухгалтерського обліку та звітності, дотримання кошторису, витрат благодійної організації  «Лікарняна каса Житомирської області» за 2010 рік.

Перевіркою встановлено, що БО «Лікарняна каса Житомирської області» зареєстрована 27.07.2000 року  в управлінні юстиції та працює згідно зі Статутом, затвердженим із змінами та доповненнями 28.01.04 року.

Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» включена до реєстру неприбуткових організацій та установ за кодом 0005 згідно з реєстраційною заявою № 15291/10 від 14.08.2000р.

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» станом на 01.01.2011 року перебуває 192 тисячі 210 громадян (15 % від загальної кількості населення нашого краю).

В 2010 році проліковано 65 927 членів ЛК. Медичну допомогу до

1 тис. грн. отримали 61 850, від 1 до 5 тис. грн. – 3900,  від 5 до 10 тис. грн. -141, більше 10 тис. – 36 пацієнтів.

Лікарняна каса прагне задовольнити потребу членів організації в отриманні високоспеціалізованої медичної допомоги . У 2010 році 48 членів ЛК отримали клопотання на медичну допомогу в лікувальних закладах

м. Києва через ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України». 11 осіб пролікувалися на загальну суму 14 239 грн. та 10 пацієнтам за рішенням  Правління повернуті кошти. Витрати компенсувалися  в розмірі  однієї мінімальної зарплати, але не більше 1500 грн. протягом року при наявності підтверджуючих документів. Перевитрат при перевірці не виявлено. Є в наявності виписки з амбулаторних, стаціонарних карт, а також чеки про сплату використаних ліків.

Під патронатом ЛК знаходиться майже 850 дітей-сиріт, які у минулому році отримали медикаментозне забезпечення на 21,5 тис. грн. За рахунок Лікарняної каси  продовжується лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни, поліпшено здоров’я 69 особам на суму 13,1 тис. грн.

У 2010 році  було написано 55 тис.158 листів боржникам. За 55 % з них сплачено заборгованість на суму 4 млн. 936 тис. грн.

Минулоріч виключено 8009 членів ЛК. Відновилися в організації 266 громадян, ними сплачено 90 966 грн. боргу.

Відповідальними особами за фінансовий стан благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» за період, що перевірявся, були виконавчий директор Володимир Станіславович Мишківський і головний бухгалтер Людмила Миколаївна Пастушенко.

За підсумками роботи БО «Лікарняна каса Житомирської області» за період із 01.01.2010 по 31.12.2010 року суми одержаних коштів і майна склали 29 млн. 385 тис. 116 грн., план надходжень – 29 млн. 059 тис. 205грн. у т.ч. пасивні доходи –  425 509 грн.

Загальна сума видатків на здійснення господарської діяльності за даний період становить 5 млн. 313 тис. 662 грн., що складає 18,1 % та не перевищує встановленого показника 20% згідно із Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Видатки на проведення благодійної діяльності склали 23 млн. 057 тис. 453 грн.

Різниця між надходженнями та витратами склала  +1млн.014тис. грн.

Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною системою. Запроваджена програма «1С-Бухгалтерія».

У штаті бухгалтерії 4 особи:

головний бухгалтер – Людмила Миколаївна Пастушенко;

бухгалтер-касир – Наталія Федорівна Рибак;

бухгалтер – Лариса Миколаївна Карпенко;

бухгалтер – Тетяна Василівна Цибора.

Касові операції ведуться на основі постанови Правління НБУ. Відповідальною особою є бухгалтер-касир Рибак Н. Ф., з якою укладений договір про матеріальну відповідальність.

Касова книга пронумерована, прошнурована, підписана та скріплена печаткою.

Прибуткові та видаткові касові ордери підписані (штампом погашені). Реєстрація ведеться в журналі реєстрації ПКО та ВКО.

Укладені трудові угоди між лікарями-експертами та ЛК, сімейними лікарями та ЛК, угоди на надання послуг із обробки листів лікарських призначень членів БО ЛК ЖО та інші угоди про надання послуг.

Штатний розпис затверджений рішенням правління: протокол №1-10 від 29.01.2010р, протокол № 4-10 від 15.06.2010р. із фондом оплати праці 4 млн. 339 тис.041 грн. Штатна кількість одиниць – 70 осіб, фактично на 01.01.2011р. – 66 осіб.

Нарахування заробітної плати проводиться більше ніж 493 громадянам. Табелі підписані та затверджені виконавчим директором.

Здійснюється преміювання  штатних працівників  згідно з розробленим та затвердженим положенням про преміювання в межах фонду заробітної плати.

Виплата зарплати відбувається через банкомат.

Щомісяця проводяться нарахування та перерахування до Пенсійного фонду та соціальних фондів. Заборгованості з виплати заробітної плати і з відрахувань у соціальні фонди немає.

Витрати здійснюються згідно з  кошторисом.

Договори про повну матеріальну відповідальність укладені з усіма матеріально-відповідальними особами.

На момент перевірки відкрито для розрахунків чотири банківських рахунки (у ЗАТ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ВАТ «Державний ощадний банк»,  Кредитпромбанк).  Залишки коштів на рахунках банків станом на 01.01.2011р. склали 3 млн.110 тис. 669 грн. 01 коп., що відповідає випискам банків і головній книзі.

Облік основних засобів ведеться згідно з інструкцією. Заведені інвентарні картки, ведуться оборотно-сальдові відомості за кожним субрахунком. Станом на 01.01.2011р. на обліку  БО ЛКЖО основних засобів та малоцінних необоротних активів  нараховується на суму 514 тис.093грн.

На 01.11.10р. була проведена інвентаризація матеріальних цінностей  згідно з наказом № 49-ОС від 29.10.2010р.  За результатами інвентаризації був складений зведений протокол. Лишків та нестачі не виявлено.

Амортизація ОЗ нараховується щомісячно.

Облік із підзвітними особами ведеться в журналі-ордері, авансові звіти –  згідно з інструкцією. Зауважень із складання авансових звітів немає.

Закупівля  медикаментів проводиться  централізовано.

За 2010 рік було закуплено ліків і виробів медичного призначення на суму  21 млн. 342 тис. грн. За рішенням правління за 2010 рік лікувальні заклади області для покращення матеріально-технічного стану отримали благодійну допомогу на суму 128,4 тис. грн. Закуплено вакцину для профілактики грипу для дітей із обласних будинків дитини в м. Житомирі та м. Новограді-Волинському на суму 15 190 грн.

Постачання медикаментів у лікувальні установи здійснюється згідно з видатковими накладними за заявками лікувальних закладів.

Звірки з постачальниками проводяться щоквартально. Наявні акти звірок.

Закупівля медикаментів і виробів медичного призначення  здійснюється за оптовими цінами на фірмах ТОВ «ППФ Санітас», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Оптіма-фарм», ТД «Кампус Коттон Клаб», ТОВ «Вітамед», ТОВ «Інтеро» та інш. Щомісяця попередньо аналізуються пропозиції фірм-постачальників. Основними критеріями вибору є ціна, якість, оперативність доставки згідно з положенням «Про визначення планових потреб і формування асортименту, цінової політики при закупівлі медикаментів».

У середньому за 2010 рік вартість ліків зросла на 12%.

Розрахунки з установами та організаціями ведуться на субрахунку 631. Оприбуткування здійснюється по мірі надходження документів.

Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2011р. в сумі 81 634,35 грн. була погашена в січні 2011р. Заборгованість  поточна, термін позовної давності не настав.

Облік доручень ведеться в книзі реєстрації видачі довіреностей. Відмітка в книзі довіреностей робиться своєчасно при отриманні матеріальних цінностей.

Приміщення ЛК орендується. Договір оренди складений із комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку». Орендна плата та комунальні послуги сплачуються своєчасно. Заборгованості немає.

Укладені договори оренди з 24 лікувальними закладами , де розташовані філії ЛК. Усі лікувальні заклади надають рахунки на оплату оренди та комунальних послуг.

Облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 92, 977.

У бухгалтерії заведена головна книга, записи в ній ведуться згідно з інструкцією. Залишки виведені станом на 01.01.2011р.

Бухгалтерські документи підшиті та зберігаються в архіві установи. Звіти складаються та подаються в державні органи своєчасно.

Складений загальний план роботи виконавчої дирекції БО ЛКЖО на перше та друге півріччя 2010р, де вказано завдання та заходи, термін виконання та відповідальних осіб.

Складені посадові інструкції для кожного працівника бухгалтерії.

Є наказ «Про облікову політику підприємства».

Щомісяця проводяться зібрання лікарів-експертів і менеджерів-аналітиків із обробки цифрових даних. Витрати на представницькі цілі склали  2 572,62 грн.

У 2010 році відповідно до затвердженого правлінням плану проводилася широка інформаційно-агітаційна діяльність, на що витрачено 126 796,21грн.

За сприяння Житомирської міської ради була безкоштовно розміщена реклама ЛК на 10 сітілайтах і 3 білбордах.

За період з 01.01.10 по 31.12.10р. перевірки контролюючими органами не проводилися.

Фінансова звітність подається до Житомирської об’єднаної  податкової інспекції щоквартально в зазначені терміни, звітність до Пенсійного фонду –  щомісяця, у фонди соціального страхування – щоквартально.

Видатки здійснювалися на адміністративно-господарську діяльність згідно з кошторисом, нецільових витрат немає.

Зауважень до ведення бухгалтерського обліку немає.

Світлана Михалюк

Детальніше

#medi