Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Лютий

Лютий, 2013

На допомогу приходить Лікарняна каса

Український народ завжди славився своєю життєвою мудрістю, далекозорістю, оптимізмом. Наші житейські істини пройшли випробовування часом, багато народних прислів’їв та приказок, народжених не одне століття назад, залишаються актуальними і сьогодні: “Честь бережи з молодості, а здоров’я – все життя», «Здоровому бути – горе забути», «Де здоров’я, там і краса», «Хвороби не по лісі ходять, а по людях», «Розум здоров’я береже»…
В наші дні склалася така ситуація, коли ми, пересічні громадяни, змушені самі захищати і оберігати наше здоров’я, не надто розраховуючи на допомогу держави.
Погіршення екологічної і техногенної ситуації в  країні і в світі активно збільшує кількість хворих людей. У нас час лікарям відомо близько 10 тисяч захворювань і більше 100 тисяч їх ознак. При чому, для кожної епохи характерні свої хвороби.
Ні для кого не секрет, що сучасне й якісне лікування потребує багато коштів і багато часу. Але ж хвороба не запитує нас про те, чи маємо ми фінансові можливості для її подолання, чи можемо ми застосувати дорогі, але ефективні ліки, провести складну операцію із застосуванням не лише новітніх технологій, а й найсучаснішої медичної техніки.
Як же можна застрахувати себе і свою родину від несподіваних «подарунків» долі? Як бути впевненим у завтрашньому дні? Як знайти засоби і кошти, аби подолати будь-яку хворобу, що може зустрітися на життєвому шляху?
Кажуть, розумна людина завжди знайде вихід із важкого становища, а мудра людина у важке становище ніколи не потрапить.
Ми закликаємо вас бути мудрими!
Лікарняна каса – український варіант страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування.
Тисячі людей завдячують лікарняній касі збереженим здоров’ям, врятованим життям, родинним щастям.

Український народ завжди славився своєю життєвою мудрістю, далекозорістю, оптимізмом. Наші житейські істини пройшли випробовування часом, багато народних прислів’їв та приказок, народжених не одне століття назад, залишаються актуальними і сьогодні: “Честь бережи з молодості, а здоров’я – все життя», «Здоровому бути – горе забути», «Де здоров’я, там і краса», «Хвороби не по лісі ходять, а по людях», «Розум здоров’я береже»…

В наші дні склалася така ситуація, коли ми, пересічні громадяни, змушені самі захищати і оберігати наше здоров’я, не надто розраховуючи на допомогу держави.

Погіршення екологічної і техногенної ситуації в  країні і в світі активно збільшує кількість хворих людей. У нас час лікарям відомо близько 10 тисяч захворювань і більше 100 тисяч їх ознак. При чому, для кожної епохи характерні свої хвороби.

Ні для кого не секрет, що сучасне й якісне лікування потребує багато коштів і багато часу. Але ж хвороба не запитує нас про те, чи маємо ми фінансові можливості для її подолання, чи можемо ми застосувати дорогі, але ефективні ліки, провести складну операцію із застосуванням не лише новітніх технологій, а й найсучаснішої медичної техніки.

Як же можна застрахувати себе і свою родину від несподіваних «подарунків» долі? Як бути впевненим у завтрашньому дні? Як знайти засоби і кошти, аби подолати будь-яку хворобу, що може зустрітися на життєвому шляху?

Кажуть, розумна людина завжди знайде вихід із важкого становища, а мудра людина у важке становище ніколи не потрапить.

Ми закликаємо вас бути мудрими!

Лікарняна каса – український варіант страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування.

Тисячі людей завдячують лікарняній касі збереженим здоров’ям, врятованим життям, родинним щастям.

Опублікована стаття в газеті Житомирщина (12 лютого 2013 року)

765

Детальніше

Акт перевірки фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за 2012 рік

АКТ

перевірки фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за  2012 рік.

Згідно плану роботи ревізійної комісії проведена перевірка фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за  2012 рік.

Перевіркою встановлено :

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність БО ЛКЖО  були виконавчий директор Мишківський В.С та головний бухгалтер Пастушенко Л.М.

БО „Лікарняна каса Житомирської області” зареєстрована 27.07.2000р. обласним управлінням юстиції. Працює згідно Статуту, затвердженого зі змінами та доповненнями від 28.01.04р. БО ЛКЖО включена до реєстру неприбуткових організацій та установ за кодом 0005 згідно реєстраційної заяви № 15291/10 від 14.08.2000р.

На момент перевірки відкрито шість банківських рахунків ( ЖРУ ПАТ КБ „ПриватБанк”, ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”, ВАТ „Державний ощадний банк України”, ВАТ „Кредитпромбанк”, ПАТ„ Західінкомбанк”, ПАТ „УкрСиббанк”).  Залишки коштів на рахунках банків станом на 01.01.2013р. склали 5 млн.487 тис. 266 грн. 45 коп., що відповідає випискам банків та головній книзі.

Приміщення ЛК орендується. Договір оренди складений з комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку». Орендна плата та комунальні послуги сплачуються своєчасно. Заборгованості немає.

Доходи БО „Лікарняна каса Житомирської області” формуються за рахунок добровільних пожертвувань,  безповоротної фінансової допомоги та пасивних доходів (відсотки банків).

Фінансовий план, штатний розпис формується  виконавчою дирекцією  двічі на рік  в розрізі  витрат на основну діяльність та загальногосподарські потреби і затверджується рішенням правління.

За підсумками роботи БО „Лікарняна каса Житомирської області” за період 2012р. суми одержаних коштів склали – 38 млн.757 тис.696 грн., при плані надходжень 37 млн. 002 тис. 131грн.,  в т.ч. пасивні доходи, тобто відсотки банків та відсотки по депозитах –  337тис. 793 грн.

Видатки на проведення основної діяльності БО «Лікарняна каса Житомирської області» за період, що перевіряється  склали 29 млн. 538 тис.413 грн., в т.ч. на придбання ліків та розхідних матеріалів -27 млн. 238 тис. 330 грн. На оплату вартості обстеження методами комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії,  надання матеріальної допомоги у зв’язку з проведенням літотрипсії, на лікування та обстеження в медичних закладах України та області, забезпечення медичним супроводом за межами області (через Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація працівників лікарняних кас України» та ТОВ «Капитал», тощо )  видатки склали-2 млн. 300 тис.083грн.,

Загальна сума видатків на здійснення адміністративно-господарської діяльності за даний період становить 5 млн.972 тис.202 грн., що складає 15,4 % при плані 18,05%, що не перевищує установленого показника 20% згідно Закону України  «Про благодійництво та благодійні організації».

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» станом на 01.01.2013 року перебувало 199 тисячі 198 громадян, що складає 15,6% від загальної кількості населення області.

За 2012 рік  було відправлено 26 тис.152 листа щодо повноти сплати  пожертвувань, у результаті сплачено коштів на суму 3 млн. 523 тис. грн. Відправлено 10 701 СМС повідомлень про сплати пожертвувань  членам ЛК, сплачено 2 млн.340 тис. грн. За даний період виключено 8 137 членів ЛК, відновилися в ЛК 1 232 громадян.

У 2012 році  медична допомога за рахунок ЛК надавалася у 368 017 випадках, що на 10,7% більше ніж в 2011році.

В 2012 році  згідно рішення правління лікувальні заклади області для покращення лікувально-діагностичного процесу отримали благодійну допомогу в розмірі 145 тис.354 грн.

Витрати по статтям  здійснюються згідно затвердженого кошторису .

Основні статті:

–                          видатки на оплату праці з нарахуваннями на ФОП: план – 5млн.674тис.855грн., фактично – 5 млн.098тис.738грн., % виконання – 89,8.;

Затверджена штатна кількість працівників  в кількості 74 посад. Середня зарплата штатного працівника-3тис. 355грн.

Укладені  угоди цивільно-правового характеру з 454 особами, виплата в середньому по одній угоді за рік  складає 2 тис.720грн.

– витрати на поточні потреби(витратні матеріали для оргтехніки, витрати пов’язані з функціонуванням офісу, поточний ремонт приміщень, плата за розрахунково-касове обслуговування та ін.послуги банків, Укрпошти та інші): план – 302тис.138грн., фактично-276 тис.012грн. % виконання – 91,4;

– витрати на рекламу та друкарські послуги: план – 166тис.950грн., фактично – 146тис.380грн., % виконання – 87,7;

– витрати на оренду, комунальні послуги та послуги зв’язку: план 391тис.940грн, фактично-353тис.930грн., % виконання 90,3.

Надходження медикаментів в лікувальні заклади проводиться  централізовано на підставі 3-х сторонньої угоди (БО ЛКЖО- лікувальний заклад-постачальник).

Звірки з постачальниками проводяться щоквартально. Акти звірок є в наявності.

Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення  здійснюється по оптових цінах  на восьми фірмах (ТОВ „БаДМ”, ТОВ „Оптіма-фарм”, ТД „Кампус Коттон Клаб”, ТОВ „Вітамед”, ТОВ „ППФ Санітас”, ТОВ „Інтеро”, ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Діалог Діагностік»). Основними критеріями вибору є ціна, якість, оперативність доставки згідно Положення  „Про визначення планових потреб та формування асортименту, цінової політики при закупівлі медикаментів”. Наказом  №30-ОС  від 29.08.2011р. створена постійна комісія  по контролю  за організацією оптових  закупівель ліків та лікарських засобів в кількості  4 чол.

Порівняльна таблиця вартості лікарських засобів

Назва лікарського засобу Вартість ЛК, грн. Вартість аптек, грн. Задекларована вартість на сайті МОЗ, грн.
цефотаксим 1,0 3,81 4,63 4,85
діклоберл 3мл №5 26,2 31,15 28,47
фраксіпарін 0,3 №10 309,12 356,15 310,47
преднізолон 1мл №3 10,82 12,98 11,44
но-шпа 2мл №25 82,28 96,5 85,71

Станом на 01.01.2013р. на обліку  БО ЛКЖО основних засобів та малоцінних необоротних активів  рахується на суму -664 тис.240 грн.

За  2012 рік закуплено комп’ютерної  та  офісної техніки на суму  80 тис.184 грн.

Укладені договори оренди з 23 лікувальними закладами , з комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку» та з комунальним підприємством Житомирської міської ради «Агенство з управління майном», де розташовані філії ЛК. Усі лікувальні заклади та комунальні підприємства надають рахунки на оплату оренди та комунальних послуг.

Фінансова звітність подається до Державної  податкової інспекції у  м. Житомирі щоквартально в зазначені терміни: звітність до Пенсійного фонду щомісячно.

На підставі направлення Фонду соціального страхування з ТВП з 28 по 30 березня 2012р. була проведена  планова перевірка по  використанню страхових коштів фонду. Висновки перевірки: фінансування використано за цільовим призначенням. Бухгалтерський облік по нарахуванню, утриманню страхових внесків та використанню коштів Фонду ведеться на субрахунку №652 згідно вимог П(С) БО. Звітність по Ф 4-ФСС з ТВП до Фонду соціального страхуваня подається своєчасно.

Первинні документи відповідають даним головної книги та звітності. Видатки здійснювались на адміністративно-господарську діяльність згідно кошторису, нецільових витрат немає.

Зауважень до ведення бухгалтерського обліку немає.

Детальніше

Зустріч із трудовим колективом ПАТ “ЕК Житомиробленерго”

26 лютого заступник  виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської області» Грищук Сергій Миколайович зустрівся із працівниками «ПАТ ЕК Житомиробленерго», які є членами Лікарняної каси (62% від усього трудового колективу організації). На зустріч також завітали голова профспілок Невмержицький Михайло Миколайович та відповідальна особа за співпрацю з ЛК Неліпович Іван Йосипович.
Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг громадянам, які перебувають в ЛК. За останні роки Лікарняна каса Житомирщини вийшла на абсолютно новий професійний рівень. Заступник виконавчого директора благодійної організації Грищук С.М. розповів про основні напрямки роботи ЛК, нові проекти та можливості для працівників «Житомиробленерго». Заступник виконавчого директора  наголосив, що в лікарняній касі зареєстровано 200 тисяч 403 особи, а це – кожен шостий житель Житомирської області.
На засіданні також обговорювалися нагальні питання, пов’язані з покращенням надання медичної допомоги у 2013 році працівникам ПАТ «ЕК Житомиробленерго» (детальніше у відео).

Хочемо нагадати, що Лікарняна каса завжди прислуховується до думки та побажань громадян, готова до співпраці, відкрита для діалогу.І найголовніше те, що стати членом ЛК дуже просто і швидко. Інформацію про механізм вступу колективів до Лікарняної каси можна отримати в офісі Лікарняної каси або за телефонами:
(0412)37-31-65
(0412)55 – 49- 50 “Гаряча лінія” (цілодобово).
Запрошуємо всіх бажаючих до спілкування!

DSC_1213

DSC_1195

DSC_1181

Детальніше

Лікарняні каси України вдосконалюють свою діяльність

Лікарняна каса – праобраз страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування.В нових соціальних умовах ця благодійна організація дає людям впевненість у завтрашньому дні, захищає сімейні бюджети, забезпечує якісним лікуванням.
Із 11 по 15 лютого  2013 року в м.Києві на базі кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця проведено цикл тематичного вдосконалення «Організація  й управління діяльністю лікарняних кас в Україні».
Розвиток ЛК за різними механізмами, роль та місце Лікарняних кас в охороні здоров`я населення України, реформування охорони здоров’я країн Європейського Союзу та СНД, організаційно-правові аспекти діяльності лікарняних кас в Україні, концепція якості медичної допомоги та багато інших важливих питань піднімалися на цьогорічних курсах.
Питання вдосконалення функціонування лікарняних кас в Україні вивчалися головами Правління, виконавчими директорами та лікарями-експертами лікарняних кас майже в усіх регіонах нашої держави.
Важливим аспектом діяльності Лікарняної каси є захист інтересів членів ЛК. У Лікарняній касі працюють висококваліфіковані спеціалісти, люди з палким серцем, готові в будь-яку мить прийти на допомогу хворим. Добитися вагомих результатів у своїй роботі колектив організації зміг лише тому, що живе і працює  за  девізом: «Турбота про членів ЛК – перш за все!» А найголовніше те, що  Лікарняні каси України не зупиняються на досягнутому і продовжують вдосконалювати свою діяльність. Тож не забувайте, що життя і здоров’я – найбільша людська цінність. Оберігати і захищати їх покликана лікарняна каса.

Лікарняна каса – праобраз страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування.В нових соціальних умовах ця благодійна організація дає людям впевненість у завтрашньому дні, захищає сімейні бюджети, забезпечує якісним лікуванням.

Із 11 по 15 лютого  2013 року в м.Києві на базі кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця проведено цикл тематичного вдосконалення «Організація  й управління діяльністю лікарняних кас в Україні».

Розвиток ЛК за різними механізмами, роль та місце Лікарняних кас в охороні здоров`я населення України, реформування охорони здоров’я країн Європейського Союзу та СНД, організаційно-правові аспекти діяльності лікарняних кас в Україні, концепція якості медичної допомоги та багато інших важливих питань піднімалися на цьогорічних курсах.

Питання вдосконалення функціонування лікарняних кас в Україні вивчалися головами Правління, виконавчими директорами та лікарями-експертами лікарняних кас майже з усіх регіонах нашої держави.

Учасники курсів висловили подяку викладачам Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за отримані ґрунтовні знання та особливу подяку ректору університету Москаленку Віталію Федоровичу.

IMG_1689

Детальніше

Пацієнти говорять про Лікарняну касу

21 лютого в Центральній міській лікарні №1 м.Житомира проходили зйомки Нового каналу для програми «Репортер». Знімальна група поспілкувалася з завідуючим хірургічного  відділення, медичним персоналом та пацієнтами лікарні щодо діяльності Лікарняної каси. Програму можна буде побачити в ефірі на цьому тижні.

Пацієнти говорять про Лікарняну касу

Детальніше

Інтерв’ю з кращим практикуючим лікарем України Ніною Медведчук

Мрія про медицину народилася тоді, коли я вперше
відчула біль утрати дорогої мені людини:
інтерв’ю з кращим практикуючим лікарем України Ніною Медведчук
Медведчук Ніна Миколаївна, лікар-терапевт Овруцької центральної районної лікарні, міста Овруч Житомирської області, лауреат Національної Медичної Премії 2012 року у номінації «Практикуючі лікарі»

Мрія про медицину народилася тоді, коли я вперше

відчула біль утрати дорогої мені людини:

інтерв’ю з кращим практикуючим лікарем України Ніною Медведчук

Медведчук Ніна Миколаївна, лікар-терапевт Овруцької центральної районної лікарні, міста Овруч Житомирської області, лауреат Національної Медичної Премії 2012 року у номінації «Практикуючі лікарі»

medvedchuk_na_sait 3

Ніно Миколаївно, розпочнемо наше інтерв’ю з традиційного для лауреатів Національної Медичної Премії питання: Ви завжди мріяли стати лікарем і присвятити своє життя медицині?

Не знаю, чи буду я оригінальна у відповіді, але так, завжди. Мрія про медицину як майбутню професію народилася ще в дитинстві, коли я вперше відчула біль утрати дорогої мені людини: смерть близької подруги. З того часу я прийшла до висновку, що своє життя присвячу тим, хто щодня потребує підтримки та допомоги – хворим та недужим.

З чого розпочали реалізацію своєї мрії?

Зі вступу до МНЗ. Моєю альма-матер з 1981 року був Київський медичний інститут ім.. О.О. Богомольця. Після проходження інтернатури, через 7 років після вступу до інституту, була зарахована на посаду дільничного терапевта Овруцької районної лікарні, а через декілька місяців – на посаду лікаря підліткового кабінету. Про що-що, а про посаду лікаря підліткового кабінету я й думати не могла. Справа у тому, що раніше я бачила себе виключно терапевтом стаціонару. А коли з’явилася пропозиція, яка категорично не вписувалась у мої «плани», я просто була ошелешена. Схвильована не тільки необхідністю швидко прийняти рішення, а й певною мірою перекваліфікуватись. Згодом розгубленість змінилась зібраністю та чітким розумінням необхідності кваліфіковано і гідно прийняти пропоновану посаду та покладену на мене відповідальність. Своєю компетентною допомогою мені, як молодому спеціалістові, я завдячую обласному позаштатному підлітковому лікареві Марголіну Борису Ісааковичу, за сприяння якого я набула безцінного професійного досвіду та сформувала правильний стиль спілкування з пацієнтами.

У чому ж полягав цей стиль комунікації з пацієнтами?

У доброзичливому та уважному відношенні до кожного пацієнта, а також ставленні, яке сповнене щирим бажанням допомогти.

Як складався Ваш професійний шлях далі: до нагородження Національною Медичною Премією та визнання одним із кращих практикуючих лікарів України?

По-різному. 11 років тяжкої і водночас цікавої роботи з підлітками стали для мене безцінним професійним досвідом. З лютого 1999-го я почала працювати завідувачем терапевтичного відділення районної поліклініки та позаштатним районним терапевтом, а з 2005 року – завідувачем відділення сімейної медицини, вже тоді приймавши активну участь у формуванні сімейної медицини району. Неодноразово отримувала грамоти та відзнаки Управління охорони здоров’я, Овруцької районної лікарні, благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

medvedchuk_na_sait 1

Якого принципу дотримуєтесь у своїй щоденній професійній діяльності?

Моє покликання: допомагати людям, про нього я стараюсь ніколи не забувати і щодня йому слідувати.

Ніно Миколаївно, яку роль відіграє спорт у Вашому житті? І наскільки важливими, на Вашу думку як терапевта, є заняття спортом на шляху дотримання ними здорового способу життя?

Здоровий спосіб життя веду з дитинства. Скільки себе пам’ятаю, увесь час веду активний відпочинок, займаюсь спортом. Змагання з волейболу, баскетболу та легкої атлетики були невід’ємною частиною мого юнацького дозвілля. Зараз, у зв′язку з погіршенням стану здоров′я, я дещо знизила темп занять спортом. Як лікар, я розумію, що стан здоров’я людини залежить не тільки від факторів із навколишнього та соціального середовища, а й від того, чи становить цінність для людини її власне здоров’я. Правильний розпорядок дня, збалансоване харчування, фізична активність, відсутність шкідливих звичок, а також дбайливе ставлення до себе визначають те, якою мірою людина готова піклуватися про власний рівень здоров’я.

Яким чином пропагуєте здоров’я та здоровий спосіб життя у суспільстві та серед своїх пацієнтів?

По-перше, власним прикладом. Адже я не маю шкідливих звичок і продовжую займатися спортом: посильними фізичним навантаженнями, веду активний відпочинок та намагаюсь дотримуватися правильного режиму дня. По-друге, намагаюсь щоразу під час лікарських прийомів вести з пацієнтами розмови щодо необхідності активного відпочинку, попередження про шкоду від паління, зловживання алкоголем, тощо. По-третє, під моїм авторством у друкованих виданнях періодично виходять статті та замітки про необхідність ведення здорового способу життя.

На Вашу думку, хорошим лікарем є…?

Спеціаліст, якому можна повністю довірити власне здоров’я та здоров’я свої близьких.

А кого могли б назвати лікарем з великої літери?

Професіонала та мого наставника, обласного позаштатного підліткового лікаря Овруцької районної лікарні Марголіна Бориса Ісааковича, нині покійного.

medvedchuk_na_sait 4

Чим займаєтесь зараз і над чим плануєте розпочати роботу найближчим часом?

Наразі я поєдную роботу в районній поліклініці зі своєю зайнятістю як лікаря-експерта у діяльності благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області. Планую й надалі підтримувати рівень своєї професійної майстерності на належному рівні, а також йти в ногу з часом у плані освоєння нових методик діагностики та лікування пацієнтів. Разом з цим, сприяти популяризації Лікарняної каси, адже життя і здоров’я повинні й досі залишатися найбільшою людською цінністю.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про діяльність Лікарняної каси?

Заснована у 2000-му, вона стала цілющим джерелом підтримки жителів Житомирської області в скрутні часи. Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг тим громадянам, які перебувають у її межах. Так, станом на 1 лютого в Лікарняній касі було зареєстровано 200,403 особи, а це – кожен шостий житель Житомирської області! Лікування хворих в області проводиться відповідно до локальних клінічних протоколів та Лікарських формулярів.

Яку користь від цього отримують пацієнти?

Вони мають змогу отримати гарантовану, якісну медичну допомогу на всіх етапах її надання. Надзвичайно важливим залишається й той факт, що медикаментозне забезпечення члени Лікарняної Каси отримують на всіх рівнях надання медичної допомоги: від ФАПу до спеціалізованих центрів. Благодійна організація дає людям впевненість у завтрашньому дні, захищає їх сімейні бюджети та забезпечує якісним лікуванням.

Якою буде Ваша професійна порада громадськості як одного з кращих в Україні лікарів-терапевтів?

Навчіться нести відповідальність за власне здоров’я, адже воно – старт здоров’ю вашим дітям та онукам. Тільки тоді допомога медиків буде ефективною.

Самолікування – чи шкідливе воно?

Самолікування було, є і буде. Оскільки для цього є всі умови: широкий доступ до Інтернету, бажання хворих лікуватися самостійно, доступність ліків – практично будь-які ліки можна придбати без рецепту в аптечній мережі, великий вплив реклами, яка не завжди є достовірною. Захворівши, до лікаря звертаються одиниці, а більшість віддає перевагу лікуванню перевіреними препаратами. Діагнози ставляться за методою «загуглити» в Інтернеті, а лікування підбирається за допомогою порад друзів та рідних. Уявіть собі, 70% українців займаються самолікуванням! Про це говорить статистика. Зважаючи на це, забороняти практику самолікування не розумно і неефективно. За таких обставин людей краще просто навчити прийомам ефективного самолікування. Важливо відчувати межу між можливістю самостійного втручання в справу усунення простуди та необхідністю звертатися до лікаря. Фактично, пацієнт повинен уміти відрізнити симптоми легкого недугу від симптомів тяжкої хвороби, адже в окремих випадках навіть лікарю не завжди легко вдається провести межу між серйозним і несерйозним захворюванням. Тим більше, що під маскою легких хвороб можуть приховуватися тяжкі патологічні стани. Відтак, люди, які обирають шлях самолікування, повинні бути проінформовані про те, коли і як його можна застосовувати, а коли варто звернутися до лікаря.

У яких випадках займатись самолікуванням категорично забороняється?

За будь-яких порушень загального стану здоров’я під час вагітності; травм усіх локалізацій, розладів свідомості і чутливості; за наявності будь-яких скарг і симптомів, що виникли вперше; у випадках, коли після покращення виникає погіршення. Разом з цим, необхідно завжди пам’ятати, що існує небезпека несвоєчасного звернення до лікаря і, як наслідок, високий ризик ускладнення захворювань та виникнення медикаментозних ускладнень.

Чи були у Вашій практиці ситуації, що запам’ятались Вам найбільше?

Таких випадків було багато, тому всі одразу й не згадаєш. Розповім один з останніх, що трапився у січні 2013 року. Звичайний прийом у поліклініці. Хворий, назвемо його М., 1974 року народження, звернувся за допомогою. М. скаржився на слабкість, кашель, біль у грудях, які турбували його ось уже протягом 5 днів. Хворий М. мав гарний настрій і підказував, що йому потрібно лікувати бронхіт. М. дуже просив пришвидшити прийом і швидше призначати пігулки, оскільки йому ще їхати додому близько 20 км., та йти на роботу до своїх школярів (працює М. учителем у сільській школі). Оглянувши хворого, мене насторожило підвищення його артеріального тиску, якого пацієнт раніше не помічав. Призначила йому обстеження для встановлення діагнозу. У супроводі медичної сестри, хворому М. було зроблено електрокардіограму. Результати електрокардіограми мене несподівано вразили – гострий трансмуральний інфаркт міокарду. Надавши допомогу на амбулаторному рівні, ми викликала карету швидкої допомоги і хворий М. був доставлений до районної лікарні.

У якому стані хворий перебуває зараз?

Він проходить лікування та подальшу реабілітацію. Цей випадок, був одним із тих, які вкотре мене переконали: потрібно завжди бути на сторожі: мати медичну насторогу щодо симптомів хвороби, дотримуватись протоколів обстеження хворих та ніколи не йти до них на поступки, коли ти не впевнений у діагнозі.

Дякуємо, Ніно Миколаївно, за приклади із Вашої професійної практики. Попереду нова церемонія нагородження Національною Медичною Премією, і Ви як лауреат цієї відзнаки 2012-го, маєте свої уявлення, яким повинен бути лауреат найвищої незалежної громадської відзнаки у сфері медицини 2013 року. Поділіться ними з нами.

Усім на здоров’я. Впевнена, що Виконавча дирекція, Оргкомітет, а також трьохрівневе Журі конкурсу зроблять усе можливе, аби у 2013 році повторити практику 2012-го, обравши до переліку лауреатів та номінантів, фахівців від Бога. Лауреатом НМП 2013 року повинен бути медичний працівник, лікар чи керівник закладу охорони здоров’я, який 24 години на добу віддається справі свого життя – медицині.

За матеріалами Національна медична премія

Детальніше

Привітання з нагоди Дня захисника Вітчизни

Щиро вітаю всіх чоловіків з Днем захисника Вітчизни, із справжнім чоловічим святом, історія якого сягає початку минулого століття!
Хай із Вами завжди будуть вірні друзі, удача та успіх, а в домі – світло та радісно від любові і добрих новин.
Здоров’я, добробуту, сімейного затишку Вам і Вашим рідним.
Голова правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», д. мед. н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений лікар України
В. Д. Парій

Щиро вітаю всіх чоловіків з Днем захисника Вітчизни, із справжнім чоловічим святом, історія якого сягає початку минулого століття!

Хай із Вами завжди будуть вірні друзі, удача та успіх, а в домі – світло та радісно від любові і добрих новин.

Здоров’я, добробуту, сімейного затишку Вам і Вашим рідним.

Голова правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», д. мед. н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений лікар України

В. Д. Парій

Установка пробкового покрытия

Детальніше

Ми закликаємо вас бути мудрими, довіртеся Лікарняній касі

В наші дні склалася така ситуація, коли ми, пересічні громадяни, змушені самі захищати і оберігати наше здоров’я, не надто розраховуючи на допомогу держави. Ні для кого не секрет, що сучасне й якісне лікування потребує багато коштів і багато часу. Але ж хвороба не запитує нас про те, чи маємо ми фінансові можливості для її подолання, чи можемо ми застосувати дорогі, але ефективні ліки, провести складну операцію із застосуванням не лише новітніх технологій, а й найсучаснішої медичної техніки.
Як же можна застрахувати себе і свою родину від несподіваних «подарунків» долі? Як бути впевненим у завтрашньому дні? Як знайти засоби і кошти, аби подолати будь-яку хворобу, що може зустрітися на життєвому шляху?
Кажуть, розумна людина завжди знайде вихід із важкого становища, а мудра людина у важке становище ніколи не потрапить.
Лікарняна каса – праобраз страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування. Недуга з’являється  раптово, і, як усім відома омела захоплює рослинні життя, так і хвороба бере людський організм у полон, не попереджаючи і не шкодуючи нас.
Тисячі людей завдячують лікарняній касі збереженим здоров’ям, врятованим життям, родинним щастям. Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» – це завжди захист Вашого здоров’я та впевненість у завтрашньому дні. В нових соціальних умовах ця благодійна організація захищає сімейні бюджети, забезпечує якісним лікуванням. Сплачуючи лише 25 гривень кожного місяця ви отримаєте найкращі ліки, при чому ніхто не буде зважати на їх вартість, тому що для працівників Лікарняної каси перш за все – ваше здоров’я, яке може забезпечити лише якісне лікування. Громадяни, які перебувають в організації, не мають обмежень щодо витрат на лікування та кількості звернень за медичною допомогою (в межах регламентуючих Положень).
Хочеться наголосити на тому, що члени обласної лікарняної каси мають можливість діагностики, лікування у найкращих медичних закладах області та клініках м.Києва (за направленням). Перебуваючи в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області», громадяни змогли в минулому році безкоштовно зробити вакцинацію від грипу та прийняти участь в різноманітних профілактичних програмах, які проводить ця організація. «Лікарняна каса Житомирської області»  спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг громадянам, які перебувають в ЛК.
Станом на 1 лютого 2013 року в лікарняній касі зареєстровано 200 тисяч 403 особи,  а це – кожен шостий житель Житомирської області. У місті Новоград-Волинському та районі нараховується 6 тисяч 963 членів ЛК (в тому числі дітей – 1275).
За рахунок ЛК надано медикаментів в ЛПЗ міста та району на суму понад 512 тисяч гривень; витрати на лікування членів ЛК в обласних та лікувальних закладах м. Житомира склали 331 975,09 грн. У Новоград-Волинському міськрайТМО знаходиться запас ліків на суму 67 тисяч 112 грн. Ліками пацієнти забезпечуються не тільки у м.Новоград-Волинському, а й в більшості населених пунктів,  де є лікарські амбулаторії.
Хочеться наголосити на можливості пільгового переходу до Лікарняної каси Житомирської області для організацій, які перебувають у міській лікарняній касі м.Новоград-Волинського. За умови сплати внеску у розмірі 28 гривень через бухгалтерію організації громадяни мають право користуватися допомогою лікарняної каси без очікування 3-х місячного терміну.
Важливим аспектом діяльності Лікарняної каси є захист інтересів членів ЛК. У Лікарняній касі працюють висококваліфіковані спеціалісти, люди з палким серцем, готові в будь-яку мить прийти на допомогу хворим. Добитися вагомих результатів у своїй роботі колектив організації зміг лише тому, що живе і працює  за  девізом: «Турбота про членів ЛК – перш за все!».Тож не забувайте, що життя і здоров’я – найбільша людська цінність. Оберігати і захищати їх покликана лікарняна каса. Ми закликаємо вас бути мудрими!
Новоград-Волинська філія БО «Лікарняна каса Житомирської області» знаходиться на 1 поверсі стаціонарного корпусу Новоград-Волинського міськрай ТМО, вул. Медведєва, 13.Телефон: (04141)-5-35-60. Лікар-експерт: Лібіченко Наталія Іванівна, фахівець з інформаційних та аналітичних питань Твардовська Ірина Вікторівна.

В наші дні склалася така ситуація, коли ми, пересічні громадяни, змушені самі захищати і оберігати наше здоров’я, не надто розраховуючи на допомогу держави. Ні для кого не секрет, що сучасне й якісне лікування потребує багато коштів і багато часу. Але ж хвороба не запитує нас про те, чи маємо ми фінансові можливості для її подолання, чи можемо ми застосувати дорогі, але ефективні ліки, провести складну операцію із застосуванням не лише новітніх технологій, а й найсучаснішої медичної техніки.

Як же можна застрахувати себе і свою родину від несподіваних «подарунків» долі? Як бути впевненим у завтрашньому дні? Як знайти засоби і кошти, аби подолати будь-яку хворобу, що може зустрітися на життєвому шляху?

Кажуть, розумна людина завжди знайде вихід із важкого становища, а мудра людина у важке становище ніколи не потрапить.

Лікарняна каса – праобраз страхової медицини. Вона у сотні разів збільшує наші можливості в подоланні хвороб, отриманні якісного і сучасного лікування. Недуга з’являється  раптово, і, як усім відома омела захоплює рослинні життя, так і хвороба бере людський організм у полон, не попереджаючи і не шкодуючи нас.

Тисячі людей завдячують лікарняній касі збереженим здоров’ям, врятованим життям, родинним щастям. Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» – це завжди захист Вашого здоров’я та впевненість у завтрашньому дні. В нових соціальних умовах ця благодійна організація захищає сімейні бюджети, забезпечує якісним лікуванням. Сплачуючи лише 25 гривень кожного місяця ви отримаєте найкращі ліки, при чому ніхто не буде зважати на їх вартість, тому що для працівників Лікарняної каси перш за все – ваше здоров’я, яке може забезпечити лише якісне лікування. Громадяни, які перебувають в організації, не мають обмежень щодо витрат на лікування та кількості звернень за медичною допомогою (в межах регламентуючих Положень).

Хочеться наголосити на тому, що члени обласної лікарняної каси мають можливість діагностики, лікування у найкращих медичних закладах області та клініках м.Києва (за направленням). Перебуваючи в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області», громадяни змогли в минулому році безкоштовно зробити вакцинацію від грипу та прийняти участь в різноманітних профілактичних програмах, які проводить ця організація. «Лікарняна каса Житомирської області»  спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг громадянам, які перебувають в ЛК.

Станом на 1 лютого 2013 року в лікарняній касі зареєстровано 200 тисяч 403 особи,  а це – кожен шостий житель Житомирської області. У місті Новоград-Волинському та районі нараховується 6 тисяч 963 членів ЛК (в тому числі дітей – 1275).

За рахунок ЛК надано медикаментів в ЛПЗ міста та району на суму понад 512 тисяч гривень; витрати на лікування членів ЛК в обласних та лікувальних закладах м. Житомира склали 331 975,09 грн. У Новоград-Волинському міськрайТМО знаходиться запас ліків на суму 67 тисяч 112 грн. Ліками пацієнти забезпечуються не тільки у м.Новоград-Волинському, а й в більшості населених пунктів,  де є лікарські амбулаторії.

Хочеться наголосити на можливості пільгового переходу до Лікарняної каси Житомирської області для організацій, які перебувають у міській лікарняній касі м.Новоград-Волинського. За умови сплати внеску у розмірі 28 гривень через бухгалтерію організації громадяни мають право користуватися допомогою лікарняної каси без очікування 3-х місячного терміну.

Важливим аспектом діяльності Лікарняної каси є захист інтересів членів ЛК. У Лікарняній касі працюють висококваліфіковані спеціалісти, люди з палким серцем, готові в будь-яку мить прийти на допомогу хворим. Добитися вагомих результатів у своїй роботі колектив організації зміг лише тому, що живе і працює  за  девізом: «Турбота про членів ЛК – перш за все!».Тож не забувайте, що життя і здоров’я – найбільша людська цінність. Оберігати і захищати їх покликана лікарняна каса. Ми закликаємо вас бути мудрими!

Новоград-Волинська філія БО «Лікарняна каса Житомирської області» знаходиться на 1 поверсі стаціонарного корпусу Новоград-Волинського міськрай ТМО, вул. Медведєва, 13.Телефон: (04141)-5-35-60. Лікар-експерт: Лібіченко Наталія Іванівна, фахівець з інформаційних та аналітичних питань Твардовська Ірина Вікторівна.

Детальніше

Турбота про членів Лікарняної каси – перш за все!

П’ятого лютого  2013 року в Житомирі відбулося чергове засідання лікарів-експертів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». На засіданні велась цікава і конструктивна розмова про роль Лікарняної каси в житті наших громадян, про важливе значення роботи лікарів-експертів, визначались подальші плани на майбутнє, аналізувалися результати діяльності ЛК за 2012 рік. Перед початком зустрічі було проведено анкетування серед лікарів-експертів з метою виявлення слабких та сильних сторін роботи лікарняної каси у 2012 році, визначення шляхів і методів подолання проблем.
Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області»  спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг громадянам, які перебувають в ЛК. У 2012 році Лікарняна каса Житомирщини вийшла на абсолютно новий професійний рівень. Заступник виконавчого директора благодійної організації Грищук С.М. підвів підсумки роботи колективу за минулий рік. Станом на 1 лютого в лікарняній касі зареєстровано 200 тисяч 403 особи,  а це – кожен шостий житель Житомирської області. За 2012 рік  до лікарняної каси приєдналися 12 тисяч 144 громадянина (колективні платники– 3 тисячі 449, що складає 28 % від загальної кількості громадян, що приєдналися та індивідуальні платники – 8 тисяч 695 осіб (72%). Відновилися в ЛК 1 тисяча 232 громадян.
Видатки організації на основну діяльність у 2012 році збільшились на 15,4 %, порівняно з 2011 роком. Лікувальні заклади області отримали ліків та виробів медичного призначення на суму понад 29 млн. грн. Кількість звернень за медичною допомогою, які забезпечувалися за рахунок ЛК у 2012 році, становить понад 360 тисяч. Такі дані говорять  самі за себе, адже цифри завжди були красномовнішими від слів.
Звісно, досягнення Лікарняної каси за минулий рік значні, хоча вони могли бути набагато вищими. Недотримання в окремих лікувальних закладах локальних клінічних протоколів, негативне сприйняття деякими медичними працівниками позавідомчого контролю за якістю надання медичної допомоги, агресивний фармацевтичний менеджмент окремих виробників лікарських засобів, відсутність мотивації щодо надання якісної медичної допомоги – все це негативно впливає на діяльність лікарняної каси, адже лише у гармонійній взаємодії з вище перерахованими факторами можна досягнути найвищих результатів у спільній медичній діяльності.
За минулий рік було проведено ряд успішних проектів для популяризації організації. Варто згадати вакцинацію від грипу всіх бажаючих членів ЛК (понад 7 тисяч громадян), забезпечення інгаляторами для зняття бронхообструкції при  бронхіальній астмі та ХОЗЛ, підтримуюче лікування гіпертонічної хвороби у членів ЛК Попільнянського району, акцію «Потурбуйся про батьків», низку спільних заходів з Укрпоштою, демонстрацію рекламних роликів про переваги членства в Лікарняній касі на обласному телебаченні і т.д.
На обговорення провідних медичних експертів області було винесено ряд важливих питань. Завідуюча відділом аудиту Артюх Р.В. детально дослідила загальний рівень надання медичної допомоги членам ЛК у 2012 році. Лікар-експерт Коростенської відділової лікарні Голяк Р.А. навів порівняльний аналіз співпраці медичного закладу з ЛК та страховими компаніями. На засіданні також було показано аналіз електронного ресурсу PubMed щодо відсутності достатньої доказової бази наукових досліджень щодо ефективності препарату актовегін.
Важливим аспектом діяльності Лікарняної каси є захист інтересів хворих людей. У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» працюють висококваліфіковані спеціалісти, люди з палким серцем, готові в будь-яку мить прийти на допомогу хворим. Добитися вагомих результатів у своїй роботі колектив організації зміг лише тому, що живе і працює  за  девізом: «Турбота про членів ЛК – перш за все!».

П’ятого лютого  2013 року в Житомирі відбулося чергове засідання лікарів-експертів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». На засіданні велась цікава і конструктивна розмова про роль Лікарняної каси в житті наших громадян, про важливе значення роботи лікарів-експертів, визначались подальші плани на майбутнє, аналізувалися результати діяльності ЛК за 2012 рік. Перед початком зустрічі було проведено анкетування серед лікарів-експертів з метою виявлення слабких та сильних сторін роботи лікарняної каси у 2012 році, визначення шляхів і методів подолання проблем.

Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області»  спрямовує свою діяльність на ефективну допомогу в наданні сучасних медичних послуг громадянам, які перебувають в ЛК. У 2012 році Лікарняна каса Житомирщини вийшла на абсолютно новий професійний рівень. Заступник виконавчого директора благодійної організації Грищук С.М. підвів підсумки роботи колективу за минулий рік. Станом на 1 лютого в лікарняній касі зареєстровано 200 тисяч 403 особи,  а це – кожен шостий житель Житомирської області. За 2012 рік  до лікарняної каси приєдналися 12 тисяч 144 громадянина (колективні платники– 3 тисячі 449, що складає 28 % від загальної кількості громадян, що приєдналися та індивідуальні платники – 8 тисяч 695 осіб (72%). Відновилися в ЛК 1 тисяча 232 громадян.

Видатки організації на основну діяльність у 2012 році збільшились на 15,4 %, порівняно з 2011 роком. Лікувальні заклади області отримали ліків та виробів медичного призначення на суму понад 29 млн. грн. Кількість звернень за медичною допомогою, які забезпечувалися за рахунок ЛК у 2012 році, становить понад 360 тисяч. Такі дані говорять  самі за себе, адже цифри завжди були красномовнішими від слів.

Звісно, досягнення Лікарняної каси за минулий рік значні, хоча вони могли бути набагато вищими. Недотримання в окремих лікувальних закладах локальних клінічних протоколів, негативне сприйняття деякими медичними працівниками позавідомчого контролю за якістю надання медичної допомоги, агресивний фармацевтичний менеджмент окремих виробників лікарських засобів, відсутність мотивації щодо надання якісної медичної допомоги – все це негативно впливає на діяльність лікарняної каси, адже лише у гармонійній взаємодії з вище перерахованими факторами можна досягнути найвищих результатів у спільній медичній діяльності.

За минулий рік було проведено ряд успішних проектів для популяризації організації. Варто згадати вакцинацію від грипу всіх бажаючих членів ЛК (понад 7 тисяч громадян), забезпечення інгаляторами для зняття бронхообструкції при  бронхіальній астмі та ХОЗЛ, підтримуюче лікування гіпертонічної хвороби у членів ЛК Попільнянського району, акцію «Потурбуйся про батьків», низку спільних заходів з Укрпоштою, демонстрацію рекламних роликів про переваги членства в Лікарняній касі на обласному телебаченні і т.д.

На обговорення провідних медичних експертів області було винесено ряд важливих питань. Завідуюча відділом аудиту Артюх Р.В. детально дослідила загальний рівень надання медичної допомоги членам ЛК у 2012 році. Лікар-експерт Коростенської відділової лікарні Голяк Р.А. навів порівняльний аналіз співпраці медичного закладу з ЛК та страховими компаніями. На засіданні також було показано аналіз електронного ресурсу PubMed щодо відсутності достатньої доказової бази наукових досліджень щодо ефективності препарату актовегін.

Важливим аспектом діяльності Лікарняної каси є захист інтересів хворих людей. У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» працюють висококваліфіковані спеціалісти, люди з палким серцем, готові в будь-яку мить прийти на допомогу хворим. Добитися вагомих результатів у своїй роботі колектив організації зміг лише тому, що живе і працює  за  девізом: «Турбота про членів ЛК – перш за все!».

17

Детальніше

#medi