Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Серпень

Серпень, 2015

Розширене засідання Центрального формулярного комітету МОЗ України

29 липня 2015 року відбулося розширене засідання Центрального формулярного комітету МОЗ України (далі – ЦФК), у якому взяли участь члени ЦФК, голови консультативно-експертних груп з розробки розділів Державного формуляра лікарських засобів, а також представники регіональних формулярних комітетів обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Із вступним словом виступив заступник Міністра охорони здоров’я України к.мед.н. Віктор Шафранський. Він привітав усіх присутніх на засіданні, зазначивши, що у засіданні беруть участь представники більшості регіонів України, та підкреслив виключну важливість системної науково направленої роботи формулярних комітетів всіх рівнів. Він зауважив, що МОЗ України веде роботу у напрямку перегляду підходів до включення лікарських засобів до нормативних переліків – Державного формуляра та Національного переліку основних лікарських засобів – для запобігання прийняттю формалізованих рішень або підтримки окремих виробників. Продовжується робота із розробки Національного переліку основних лікарських засобів. Підготовлені зміни до Положення про Національний перелік та положення про Експертний комітет, до складу якого на конкурсній основі увійдуть визнані фахівці різних спеціальностей. Важливо буде поєднати зусилля Експертного комітету з розробки Національного переліку та ЦФК задля досягнення позитивного впливу на систему охорони здоров’я в цілому та фармацевтичний ринок, зменшення кількості лікарських помилок та підвищення доступності основних лікарських засобів.
В.о. Генерального директора Державного експертного центру МОЗ, д.мед.н., проф. Тетяна Талаєва подякувала заступнику Міністра охорони здоров’я за увагу до роботи ЦФК. Вона підкреслила важливу роль Державного формуляра, оскільки наявність лікарських засобів у Державному формулярі є додатковим критерієм на користь включення препаратів до номенклатури державних закупівель. Державний експертний центр МОЗ надає методологічну підтримку розробникам формулярів всіх рівнів, тож при виникненні будь яких питань їм буде надана необхідна допомога. Також вона висловила сподівання, що розширені зустрічі відбуватимуться на регулярній основі.
Голова ЦФК, д.мед.н., проф. Валентин Парій у своєму вступному повідомленні відзівтував про виконання завдань, які МОЗ поставило перед керівництвом ЦФК на минулому засіданні. Так, 02 липня 2015 року був проведений навчальний семінар для консультативно-експертних груп із розробки Державного формуляра лікарських засобів, були доопрацьовані та передані на затвердження пропозиції, що надійшли до проекту наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529», що надійшли у ході громадського обговорення, а також передані на затвердження зміни до наказу МОЗ України від 26.05.2015 р. № 303.
Протягом засідання були розглянуті результати експертизи щодо можливості включення лікарських засобів до Державного формуляра, пропозиції до проекту постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», затверджені склади робочих груп щодо оптимізації додатків до Державного формуляра лікарських засобів.
У другій частині засідання відбулася нарада представників регіональних формулярних комітетів обласних, Київської міської державних адміністрацій. Про стан впровадження формулярної системи в Україні доповів голова ЦФК д.мед.н., проф. Парій В.Д. Він окреслив основні показники системи охорони здоров’я в Україні, дані фармацевтичного ринку, звернув увагу на існуючі проблеми та запропонував шляхи їх вирішення.
На виконання наказу МОЗ України від 28.10.2010 р. № 918 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо моніторингу та оцінки дієвості формулярної системи на етапі її впровадження» ЦФК проводить збір та аналіз звітів щодо діяльності регіональних формулярних комітетів та фармакотерапевтичних комісій структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державної адміністрацій щодо стану впровадження формулярної системи в закладах охорони здоров’я. Узагальнений звіту за 2014-2015 рр. щодо діяльності регіональних формулярних комітетів та фармакотерапевтичних комісій в закладах охорони здоров’я обласних та Київської ОДА (за результатами звітів 19 регіонів) представила заступник голови ЦФК, директор департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного експертного центру МОЗ к.мед.н. Тетяна Думенко.
Аналіз результатів моніторингу свідчить, що у більшості регіонів створена інфраструктура формулярної системи на регіональному (100 %; 19/19 областей, що надали звіти) та локальному рівнях (92,5%) за даними 2015 року. Відповідно до індикаторів процесу, формуляри всіх рівнів широко використовуються у практиці призначення лікарських засобів лікарями. Водночас, зберігаються такі ознаки нераціонального застосування лікарських засобів як поліпрагмазія, невідповідність номенклатури спожитих лікарських засобів у регіоні до основних показників захворюваності та поширеності хвороб, великі обсяги споживання другорядних, не основних лікарських засобів. Для вирішення даних проблем ЦФК рекомендує здійснювати регулярний моніторинг (не рідше 1 разу на рік) стану впровадження формулярної системи, у практиці призначення лікарських засобів дотримуватися вимог ст. 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я («Система стандартів у сфері охорони здоров’я»), сприяти практиці генеричної замінності лікарських засобів, здійснювати регулярний аналіз раціональності витрат на лікарські засоби (ABC/VEN-аналіз).
Доповідьчлена секретаріату ЦФК,заступника начальника відділу експертизи, стандартизації та новітніх фармакотерапевтичних технологій ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Ольги Садовничої була присвячена можливостям використання інформаційно-пошукової системи «Державний формуляр лікарських засобів». Можливості цієї системи включають перегляд статей Державного формуляра, комплексний пошук інформації, роботу з закладками, збереження інформації, виведення її на друк, проведення розрахунків.
Як було зазначено вище, здійснення регулярного аналізу витрат на лікарські засоби (ABC/VEN-аналізу) може допомогти у вирішенні проблеми нераціонального використання коштів на лікарські засоби. Про методологію проведення даного виду аналізу на прикладі терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ХОЗЛ розповіла член ЦФК, завідувач кафедри фармакоекономіки НФаУ, заслужений діяч науки і техніки, д.фарм.н., проф. Лариса Яковлєва. Про практику застосування результатів аналізу та його сприяння практичній економії коштів в діяльності БО «Лікарняна каса Житомирської області» доповів заступник виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської області» к.мед.н. Сергій Грищук.
Всього участь у засіданні взяли 20 представників з 18 регіонів України

Детальніше

#medi