Лікарняна каса Житомирської області | Archive | Листопад

Листопад, 2016

БО «ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» – ПРООБРАЗ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ.

Наступного року Міністерство охорони здоров’я України розпочне запровадження в країні страхової медицини.

Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, центру первинної медико-санітарної допомоги). Зокрема, пропонується надати громадянам право самостійно обирати сімейного лікаря, при цьому скасовується «прив’язка» до місця проживання. Передбачається також, що громадяни укладатимуть з лікарями прямі угоди, в яких буде визначений обсяг послуг, гарантованих та оплачених державою. До того ж робота лікарів первинної ланки буде оплачуватись за подушним нормативом – залежно від кількості укладених лікарем угод і дотримання медичних протоколів лікування та діагностики.

– Найбільш очікувана частина реформ – запровадження державного медичного страхування. Ми маємо такий план і з 2017 року почнемо на практиці розгортати цю систему державного медичного страхування, – сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За його словами, були і є різні думки щодо приватного чи державного страхування.

– Ми підтримуємо ідею страхування бюдже­т­ними коштами, – наголосив він.

В ході медичної реформи міністерство планує максимально чітко розподілити ролі: страхування громадян має здійснювати держава, лікування – медичні працівники, а налагодження медичної інфраструктури буде знаходитись у сфері відповідальності місцевих громад.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зауважила, що така система охорони здоров’я діє в Європі, США, Канаді, де існує принцип «гроші за пацієнтом».

– Тобто кошти там сплачують не за медичний заклад чи комунальні послуги, а за лікування хворого, – сказала вона. – В країнах, де є страхування, пацієнт сам обирає лікаря та медзаклад, куди й спрямовується фінансування. Тому, якщо хочемо покращити українську систему галузі, мусимо орієнтуватися на розвинені в цьому сенсі країни. Адже лікарська спільнота й пацієнти прагнуть одного: мати вільний доступ до якісних медичних послуг. Тому замість фінансування системи ми чекаємо на фінансування допомоги пацієнтам або їх доступу до медпослуг.

В цьому контексті прообразом страхової медицини багато керівників вищих рівнів виконавчої влади називають благодійну організацію «Лікарняна каса Житомирської області». Так, колишній міністр охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі, ознайомившись минулоріч із роботою ЛК, наголошував, що вона готує підґрунтя для запровадження медичного страхування в Україні. А заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, відвідавши нещодавно БО «Лікарняна каса Житомирської області», зацікавився доступністю членів ЛК до лікарських засобів, забезпеченістю перевіреними препаратами з доказовою базою, які містяться в уніфікованих клінічних протоколах надання медичної допомоги.

– Тобто максимально ефективне економічне використання коштів у частині доступу до ліків, яке забезпечує БО «Лікарняна каса Житомирської області» – це те, що передбачає в перспективі наша національна політика, – сказав він. – Є очевидним, що практичний досвід ЛК, як прототипу страхової системи, солідарного забезпечення кожного в перспективі медичної допомоги необхідно накласти на площину реформ.

– За напрямком забезпечення медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення населення шляхом солідарної участі ми дійсно працюємо від часу створення організації, – зауважив виконавчий директор БО «Лікарняна каса Житомирської області» Володимир Станіславович Мишківський.

Фото директора_26.06.2013– Причому надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної (денний стаціонар, амбулаторне лікування, обстеження) та стаціонарної допомоги здійснюється нами на договірних засадах. Так, укладені договори з закладами всіх рівнів надання медичної допомоги, аптеками, оптовими фірмами-постачальниками, банками, «Укрпоштою» (з якою співпрацюємо в сільській місцевості, де немає фінансових установ), підприємствами, організаціями, Асоціацією працівників лікарняних кас України. Завдяки цій співпраці кожен член організації отримує медичну допомогу в будь-якому закладі охорони здоров’я (до того ж – не лише нашої області) – тобто справді діє «єдиний медичний простір», в якому кошти дійсно «ходять за пацієнтом», що й передбачено в майбутній реформі медичної галузі. Формування єдиного медичного простору є важливим моментом у нашій діяльності – тим паче зараз, коли з утворенням нових громад відбуваються формування різних бюджетів. Так, якщо член ЛК приїде за направленням лікаря закладу первинного рівня надання медичної допомоги до лікувального закладу вторинного чи третинного рівнів, фінансової проблеми надання йому медичної допомоги не виникає – він завжди забезпечений ресурсами.

Оперативне управління ресурсами здійснюється за допомогою автоматизованої системи управління, яка задіяна в кожному представництві ЛК (в окремих лікувальних закладах навіть на рівні відділень). Автоматизовані програми надають можливість відслідковувати персоніфікований облік членів організації, надходження коштів, контролювати їх використання, дотримання вимог уніфікованих протоколів надання медичної допомоги. Оперативний контроль якості лікувального процесу здійснюється – згідно з Основами законодавства України про охорону здоров’я (ст.14-1, ст.22, ст.24-1) та наказом Міністерства охорони здоров’я України №752 від 28.09.2012 року «Про порядок контролю якості медичної допомоги» – за чотирьохрівневою системою, де чільне місце посідає пацієнт.

Так ЛК працює всі 16 років свого існування – тобто система давно вже нами відпрацьована. Й за цією системою загалом за весь період існування медична допомога благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області» надавалась у 4,3 мільйонах випадків, щоденно медичну допомогу в закладах охорони здоров’я нашої області отримують до 2,5 тисяч членів ЛК.

Отже – діяльність БО «Лікарняна каса Житомирської області» сприяє підготовці закладів охорони здоров’я області до впровадження медичного страхування. Адже проводиться персоніфікований облік надходжень та витрат коштів за кожним громадянином, відпрацьована система договірних взаємовідносин із лікувальними закладами, підприємствами, банківськими установами, формуються нові погляди щодо необхідності участі в співоплаті медичних послуг – у населення, щодо необхідності стандартизації медичних послуг (лікарський формуляр та протоколи лікування) – у медичних працівників. Тобто наразі в діяльності ЛК передбачені практично всі ті елементи, про які сьогодні говорять, як про майбутнє реформи (розрахунок медичної послуги, чітко визначений пакет гарантованих медичних послуг, єдиний медичний простір тощо).

Отож ми вважаємо, що на сьогоднішній день благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» – це дійсно прообраз системи медичного страхування, за якою ми працюємо вже 16 років.

(В статті використані матеріали соц.ресурсів tyzhden.ua, 5.ua).

Детальніше

Кабінет Міністрів України ухвалив низку постанов та розпоряджень щодо змін у системі охорони здоров’я.

Кабінет Міністрів України ухвалив низку постанов та розпоряджень щодо змін в системі охорони здоров’я.

– Ухвалили концепцію реформи фінансування охорони здоров’я, яка фіксує напрямок змін у реформі охорони здоров’я.

– Ухвалили постанову, яка надає всім медичним закладам країни автономію фінансового планування вже з наступного року та по суті переводить медичні заклади на «глобальний бюджет».

– Затвердили порядок формування госпітальних округів. Ми розпочали процес створення Госпітальних округів — механізму співпраці між органами місцевої влади з метою кращого управління медичною інфраструктурою

– Ухвалили концепцію розвитку системи громадського здоров’я в Україні, яка закладає засади переорієнтації фокусу системи охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я людини.

– Ухвалили ліцензійні умови провадження діяльності щодо виробництва та реалізації лікарських засобів лікарських засобів. Це дозволить визначити єдині вимоги до суб’єктів ринку лікарських засобів та створить умови для забезпечення захисту законних інтересів громадян в частині отримання ними лікарських засобів належної якості.

– Ухвалили два розпорядження щодо перерозподілу медичної субвенції. Медичні працівники отримають заборговані зарплати, погасяться борги за комунальні послуги, а внутрішньо пересені громадяни отримають допомогу.

– Вирішили внести зміни до Положення про Державний реєстр лікарських засобів, що покращить систему реєстрації ліків, які пройшли реєстрацію в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, а також державах – членах Європейського Союзу.

– Також ухвалили необхідні документи для того, щоб нарешті добудувати Охмадит. Новий механізм фінансування передбачає повне використання всіх бюджетних коштів з Програми будівництва 2016 року без будь-яких втрат зі зміною бюджетного року та особистий нагляд Міністрів за виконанням етапів будівництва.

(за матеріалами МОЗ України у “Фейсбук”)

Детальніше

ДОРОГІ ДРУЗІ! В середу, 30 ЛИСТОПАДА, о 18 годині в прямому ефірі обласного телебачення

журналіст Леонід Харшан обговорить із завідуючою відділом аудиту та контролю якості ЛДП благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» Раїсою Володимирівною Артюх і головою Асоціації сімейних лікарів області Вікторією Вікторівною Івчук роль та місце ЛК у впровадженні державного медичного страхування.

Приєднуйтесь до обговорення – дивіться програму, телефонуйте в студію!

Детальніше

Прогулянки на повітрі дієвіші за сиропи від кашлю, — замміністра МОЗ.

За останніми даними деякими групами препаратів неускладнені вірусні інфекції лікувати не потрібно. Це антибіотики, «імуномодулятори», сиропи від кашлю, комбіновані препарати, — вважає замміністра МОЗ.

https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/progulyanky-na-povitri-diyevishi-za-syropy-vid-kashlyu-zamministra-moz

У листі, оприлюдненому на Facebook-сторінці Олександра Лінчевського, зазначається, що Міністерство охорони здоров’я стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення певних груп препаратів для лікування неускладнених ГРВІ у дітей.

Тетяна Косянчук: Розкажіть детальніше про лист.

Олександр Лінчевський: Це інформаційний лист до закладів охорони здоров’я. Ми не збиралися вчити лікарів лікувати застуду і вірусну інфекцію. Є доказова медицина. Це тренд останніх років у світовій медицині, вона говорить вибирати для прийняття рішень лише ту інформацію, яка працює.

Тетяна Косянчук: Те, що підтверджене дослідженнями?

Олександр Лінчевський: Так. Але тільки специфічними дослідженнями, дуже складно побудованими. Але це та медична наука, якій можна вірити. Групи препаратів, перераховані у листі, за жодними з даних не є ефективними при застуді.

Важливо, що у листі йдеться про неускладнену вірусну інфекцію. Це не керівництво для матерів. Лікар, який бачить неускладнену вірусну інфекцію, може посилатися на наш лист. Ми перевірили інформацію і за останніми даними цими групами препаратів такі вірусні інфекції лікувати не потрібно. Йдеться про антибіотики, так звані «імуномодулятори», сиропи від кашлю, комбіновані препарати, гомеопатію. Це не працює. Не існує жодних даних, які б підтверджували ефективність цих препаратів у дітей.

Ми даємо сиропчик — ніби, ведмедик намальований, все лагідне і хороше для дітей, із смаком малини. Але ті діти, які не приймають цього, і ті, які приймають, одужують однаково.

Тетяна Косянчук: Які є механізми контролю, щоб лікарі не виписували такі препарати?

Олександр Лінчевський: Чому ці препарати іноді виписуються? Є три причини.

Перша причина: шлях наукових знань до лікаря в Україні тривалий. Невелика кількість лікарів володіють англійською і мають можливість читати першоджерело. Є лікар, який завалений роботою, у нього купа пацієнтів і дуже мало часу сидіти і відшуковувати новітні знання, які є сьогодні, перевіряти кожен препарат. Освітня прогалина заповнюються фармацевтичним лобі, коли приходять і показують: є цей і цей препарат. Це відкладається в голові. Лікарі теж дивляться телевізор і це працює. Є лікарі, котрі були переконані, що ці препарати не нашкодять, може, трошки покращать. Сучасна світова англомовна європейська і американська наука каже: «Ні!» цим препаратам.

Друга причина: аптека. Завдання там — прибуток. Люди приходять і кажуть: «Дайте щось від застуди». Їм кажуть: «Ось, візьміть».

Третя причина: самі пацієнти, які чекають таблетку. Бо лікар, який нічого не дав, автоматично поганий. Дитина кашляє, а прийшов лікар і сказав відкрити кватирку і дати дитині пити.

Є прості правила. Дитина хоче бігати — хай бігає, хоче спати — хай спить, не хоче їсти — хай не їсть.

От уявіть, я приходжу до ваших дітей, відсовую таблетки і кажу: «Відкрити вікно, дати пити». Будь що. Не мучити козячим жиром. Ваша материнська і батьківська турбота за дитиною і комфорт значать для одужання набагато більше, ніж цей перелік препаратів. І уявіть лікаря, який прийшов і це сказав.

Дитина кашляє, температура. Прийшов лікар і не дав таблетку. Він автоматично поганий. Мати шукає іншого лікаря і знайде такого, який скаже: «Візьміть уже це, воно не нашкодить». І, о чудо, дитина одужує на сьомий день. Той лікар, який шостого дня призначив все це, автоматично хороший.

Хто з пацієнтів прийшов до лікаря і запитав: як не хворіти? Нема таких візитів. Хто прийшов у вересні та запитав про вакцину? Всі чекають до останнього. Не харчуються нормально, не займаються спортом. Хтось казав: светр — це той вид одягу, який дитина вдягає, коли мамі холодно.

Якби пацієнт був готовий спілкуватися з лікарем до захворювання, а не під час, якби пацієнти були готові послухати і не отримати таблетку, було простіше б і цих проблем не було.

Тетяна Косянчук: Чи є у МОЗу просвітницькі ініціативи, щоб заборонити рекламу препаратів на телебаченні, щоб говорити через рекламу про те, що потрібно приходити до лікарів?

Олександр Лінчевський: Зміни, які відбуваються і мають відбуватися включають те, про що ви говорите. Реклами препаратів не повинно бути по телевізору. Левова частка медикаментів має випускатися за рецептом. Антибіотики, в першу чергу. Не має бути безконтрольного прийому препаратів. Створення центрів громадського здоров’я передбачено Угодою про Асоціацію.

МОЗ працює. Але тут не треба чекати швидких кроків завтра. Ті речі, котрі стосуються докорінних змін системи, будуть відчутні не сьогодні.

Ірина Сампан: Часто говорять не лише про сиропчики, але й про вітаміни, які виписують просто так.

Олександр Лінчевський: З вітамінами красива і романтична історія. Здається, вживання вітамінів почалося з лауреата Нобелівської премії Лайнуса Полінга, котрий вживав вітамін С і довів на собі, що він не шкодить у великих кількостях. З тих часів вітамін С став популярним.

Згідно з сучасними методами проведення досліджень ефективності препаратів, сучасною доказовою медициною ми кажемо, що вітаміни не є ефективними. Вітамін С можна приймати і він не шкодить, але ефекту на самопочуття пацієнтів це не має жодного.

Ірина Сампан: Що покликаний змінити ваш лист?

Олександр Лінчевський: Це інформаційний лист. Тому, хто не знає, він нагадує, що ці препарати не працюють. Того, хто знає, лист захищає від тиску пацієнтів. Я хочу помирити пацієнтів і лікарів, захистити лікарів, на яких тиснуть.

Тетяна Косянчук: Ми говорили, що лікарі часто не знають інформації, підвладні рекламі. У ефірі ви ділилися своїм досвідом навчання і говорили, що важливо вчитися західному досвіду. Чи можуть українські лікарі розраховувати на програми обміну чи конференції з міжнародними спеціалістами?

Олександр Лінчевський: Так, йдеться і про обміни, і про проведення курсів в Україні, про іншу систему післядипломної освіти, заохочення іноземних організацій. Курси ВООЗ, ЮНІСЕФ, які проводяться в Україні будуть зараховуватися як післядипломне навчання. Ми хочемо заохочувати лікарів відвідувати курси і перевірене навчання, яке є в Україні.

Ірина Сампан: В коментарях згадували і постанову від 1998 року про народну медицину і цілительство. Ця постанова досі діє?

Олександр Лінчевський: Діє і постанова, і комісія. Вгадайте, хто її очолює і як багато цілителів отримало мій підпис на сертифікаті? Нуль. Це не медицина. Мій підпис не може з’явитися під тим, що не є медициною. МОЗ — це медичне міністерство. Ми не маємо стосунку до того, що за межами медицини. Ми не хочемо визначати, хто є більш, а хто менш екстрасенсом.

Ірина Сампан: Цілителів у нас не буде?

Олександр Лінчевський: Міністерство не хоче займатися людьми, які хочуть займатися цілительством і людьми, які хочуть ходити до цілителів. У нас є актуальніші речі.

Тетяна Косянчук: Ви вже три місяці в міністерстві, поділіться вашим досвідом: як лікар працює чиновником?

Олександр Лінчевський: В Міністерстві вражає конкурентність пріоритетів. Так, є постанова 1998 року. Але ми оцінюємо пріоритетність і життя — пріоритет № 1. Ми дивимось, яка проблема є найбільшою і наші зусилля зосереджуємо на ній. Але ми обов’язково доберемося і до постанови.

 

Детальніше

Міністерство охорони здоров’я України стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення безрецептурних ліків для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей.

Міністерство охорони здоров’я України стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення безрецептурних ліків для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей.

Спираючись на сучасні доказові клінічні настанови, протоколи та рекомендації (The National Institute for Health and Care Excellence (www.nice.org.uk), Аmerican academy family practice (www.aafp.org), Аmerican academy of pediatrics (www.aap.org), Cochran library (www.cochranelibrary.com), Medscape (www.medscape.com), UpToDate (www.uptodate.com), Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), World Health Organisation (www.who.int) та ін.), МОЗ просить взяти до відома:

Застосування груп препаратів при ГРВІ:

Антибіотики – не рекомендовані.

Противірусні препарати – не рекомендовані (крім озельтамівіру та занамівіру за показаннями).

“Імуномодулятори” – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі.

Інтерферони – не рекомендовані. Ефективність співрозмірна з плацебо.

Антигістаміни – не рекомендовані. Ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена.

«Сиропи від кашлю» – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі у дітей до 4 років.

«Комбіновані ліки від застуди» – заборонені дітям молодшого віку. Полегшують симптоми у дорослих.

Вітаміни – не рекомендовані. Ефективність не доведена.

Рослині препарати – ефективність не доведена.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує лікарям проводити роз’яснювальну роботу з медичним персоналом та пацієнтами щодо неефективності використання цих груп препаратів у дітей та потенційної шкоди самолікування. А також здійснювати широку просвітню роботу серед населення про заходи профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20161125_b.html

 

Детальніше

З НАШОЇ ПОШТИ

(газета “ПУЛЬС” – №48 від 01.12.2016 року)

Здрастуйте! Пише вам мешканець села Іванківці Житомирського району Хробуст Валентин Миколайович.

Лікувався я недавно в обласній клінічній лікарні імені О.Ф.Гербачевського в урологічному відділенні – його завідуючий Сидорчук Анатолій Флорович і був моїм лікуючим лікарем. Зробили мені операцію – видалили з нирки камінця (видаляли його за допомогою спеціальної апаратури, яка дробить і витягує камінці). Вважаю, що пройшла вона вдало. Проводив операцію Ближчик Павло Євстахович, анестезіологом була Анастасія Борисівна Ільченко. Отож їм усім я хочу подякувати – за професіоналізм, вміння та (головне!) бажання допомагати людям.

Також гарні слова вдячності – на адресу команди медсестер та молодших медсестер відділення. Такі вони чуйні, доброзичливі до пацієнтів. От мене, наприклад, підтримували, підбадьорювали, оптимістично налаштовували на гарний вихід із операції – щоб не боявся – й загалом на її хороші результати. Я їм щиро по-людськи кажу: «Велике вам, дівчатка, спасибі!»

А ще моя подяка – благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області». Перебуваю в ній уже давно – від самого її заснування. Вступив, ще коли працював керівником господарства «Україна» в селі Кодня. Ми колись, пам’ятаю, зібрали колектив – приїхав головний лікар районної лікарні, розповів про ЛК та переваги її членів при обстеженнях, лікуванні. Люди послухали, обговорили й дуже багато їх тоді вступили в ЛК. І задоволені й донині. Вважаю, що дуже правильно, що є у нас така організація – вона багато допомагає нашим людям. Я й сам хворію, то знаю, що, якщо людина перебуває в ЛК, то у випадку захворювання не треба бігти в аптеку й шукати медикаменти – вони надаються за рахунок ЛК. Й дружина моя Хробуст Надія Іванівна перебуває в ЛК – зараз хворіє, то їй ЛК також дуже багато допомагає.

От дехто говорить, мовляв, платиш внесок, а можна ж цю суму щомісяця відкладати. А я скажу так, що не кожен зможе те зробити, бо зараз у нас велика різниця між шарами населення. Зрозуміло, бізнесмену, підприємцю Лікарняна каса не потрібна – у них грошей вистачить при потребі купити й ліки, й самих лікарів. А «бюджетникам» та пенсіонерам – просто-таки необхідна, тому що вона дійсно допомагає. Нехай кожен порахує, скільки сплатив загалом внесків, і на яку суму пролікувався – багато з них проліковуються протягом, зокрема, лише одного року й на кілька тисяч гривень.

Тому я раджу вам, шановні громадяни, всім, хто читає зараз мою подяку: потрібно вступати до благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», тому що вона дійсно допомагає під час хвороби, під час операції, під час лікування.

З повагою – Хробуст Валентин Миколайович,

село Іванківці Житомирського району.

Детальніше

З НАШОЇ ПОШТИ

(газета “ПУЛЬС” – №48 від 01.12.2016 року)

Доброго дня!

Зараз мало хто пише листи (все більше надаємо перевагу телефонному спілкуванню) – не виняток і я, Рудик Леонід Леонідович із Бердичева. Проте взятись за папір і ручку мене спонукало нестримне бажання висловити подяку людям, котрі мають чуйне серце й велику душу.

Так сталось, що нещодавно я захворів запаленням легенів. Як людина військова, не надто зважав на симптоми нездужання й «довів» себе до того, що в результаті забрала мене бригада «екстреної» допомоги з дому й привезла до Бердичівської ЦМЛ. І потрапив я прямо в реанімаційне відділення – був у важкому стані. Ось тут-то й зрозумів, що є ще добрі люди на цьому світі! Як учасник АТО, я вступив до благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» на пільгових умовах. Тож пройшов повний курс лікування – через певний час із реанімації мене перевели до терапевтичного відділення, де я ще досить довго лікувався – з прийманням найсучасніших антибіотиків. Тому, коли чую, що, мовляв, ЛК надає лише вату-бинти та найдешевші препарати, тепер сперечаюсь і, не кривлячи душею, заперечую такі голослівні твердження. Та не гнівіть Бога! Якби мені довелось купувати всі ті медикаменти власним коштом, дорого «обійшлось» би лікування!

Тож хочу щиро подякувати благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» – тим, хто її заснував, хто працює в ній. Особиста вдячність лікарю-експерту ЛК у Бердичівській ЦМЛ Матієць Лілії Адамівні, котра від імені організації опікувалась мною під час лікування.

Велике спасибі за порятунок – завідуючим відділеннями: реанімаційного – Тарахтелюк Ірині Павлівні, терапевтичного – Тихій Людмилі Іванівні та лікуючому лікареві Салабай Людмилі Олександрівні. Й, звісно, щиро вдячний кожному медпрацівнику цих відділень. Медсестрички Віка, дві Мар’яни, Жанна (на жаль, не запитав їх прізвища), котрі ставили мені крапельниці, робили уколи, приділяють максимальну увагу хворим. Та біля нас, пацієнтів відділення, цілий полк медсестер «витанцьовує» й кожна з них ставиться до хворих із великою чуйністю, душевністю й співчуттям. Тому бажаю їм сили та терпіння, щоб їхні вмілі ручки не боліли й щоб праця і лікарів, і медсестер мала достойну зарплату.

Зі щирою повагою до своїх рятівників –

Л.Л.Рудик, місто Бердичів.

Детальніше

МОЗ України оновило Національний перелік лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я України оновило Національний перелік лікарських засобів згідно з рекомендаціями ВООЗ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства .

“Експертним комітетом з відбору та використання основних лікарських засобів … були обгрунтовані та узагальнені пріоритетні хвороби, захворювання та стани для України із використанням зазначених критеріїв та адаптований Національний перелік основних лікарських засобів в Україні (далі – Національний перелік), що базується на 19-му виданні Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ”, – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що до Національного переліку включені якісні, ефективні, безпечні та економічно доцільні лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Національний перелік складається з основного переліку, до якого включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками економічної доцільності для пріоритетних патологічних станів та додаткового переліку, до якого включені лікарські засоби для пріоритетних патологічних станів, що потребують спеціалізованого діагностичного або моніторингового обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців.

У Національний перелік включені як зареєстровані, так і незареєстровані в Україні лікарські засоби за міжнародними непатентованими назвами (МНН).

Національний перелік основних лікарських засобів доступний на сайті Міністерства охорони здоров’я.

 

Детальніше

Керівник МОЗ України Уляна Супрун про реформу, житомирські медичні проблеми та зарплату лікарів.

Ввечері 17 листопада по дорозі з Києва до Львова в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заїхала до Житомира: спочатку поспілкувалася з головою ОДА Ігорем Гундичем, а потім зустрілася з кількома місцевими журналістами, яким розповіла про старт медичної реформи, яка передбачає три етапи, зміни в роботі лікарів та їхню майбутню зарплату.

– З наступного року вже починається запровадження медичного страхування: що саме планується, чого очікувати людям?

– З 2017 року розпочнеться на первинній ланці оплата послуг. Кожен з нас, пацієнтів, буде мати договір із лікарем первинної ланки – це сімейний лікар, або педіатр, або терапевт. І цьому лікарю буде надана певна кількість грошей, щоби нас супроводжувати цілий рік. У 2018 році ми вже будемо переходити на рівень воринної допомоги, де будуть послуги оплачені у лікарнях, на районному рівні, а у 2019 році буде вже завершення на високоспеціалізованому рівні – це вже в обласних лікарнях послуги будуть оплачені. Чому ми так розпочали? У більшості країн Європи, в Канаді, в Штатах набагато більше уваги і фінансування, і спілкування пацієнтів з лікарями, медичні послуги – це первинна ланка. В Україні, на жаль, це навпаки – більшість людей йдуть вже в спеціалізовану медицину, в лікарню, замість свого сімейного лікаря. Більшість українців не мають свого сімейного лікаря. Ви маєте одного лікаря, до якого звертаєтесь?

– Є дільничні терапевти, педіатри, але у більшості випадків віддається перевага знайомим лікарям.

– Дільничний – це та людина, яка працює 24 години на добу, 7 днів в тиждень, щоб лише вам надавати послугу? Ні. Ці лікарі працюють свої години, міняються, міняють роботу, в них є вихідні. А це вже буде ваш особистий лікар, і якщо ви о другій годині ночі маєте гарячку і не знаєте, що робити, то ви можете подзвонити своєму лікарю, і він вже знає вас і знає вашу родину. І цей сімейний лікар або терапевт буде отримувати певну кількість грошей на кожного пацієнта. Діти або пенсіонери – вони потребують більше уваги, частіше звертаються, для них ці кошти будуть підвищені, щоб лікарі мали трохи більше грошей, щоби ними опікуватися, а для молодших, здорових людей буде трохи менше. Але кожен лікар буде мати від 1 до 2,5 тисячі пацієнтів і буде слідкувати за своїми пацієнтами, бо за кожного пацієнта отримує гроші. То їм буде цікаво, щоби знаходити пацієнтів, а пацієнтам буде цікаво мати свого лікаря, і це буде підвищувати цю первинну ланку.

Житомир.info: Керівник МОЗ Уляна Супрун про реформу, житомирські медичні проблеми та зарплату лікарів

– Хто буде на цій первинній ланці?

– Це можуть бути лікарі або фельдшери з ФАПів в селах, бо не всі мають лікарів. Це може бути терапевт, педіатр або сімейний лікар, який може надавати послуги первинної допомоги. Буде перелік гарантованих послуг на первинній ланці і всі громадяни України мають доступ до цих лікарів і цих послуг.

– Який механізм укладання договорів між лікарем та пацієнтом?

– Пацієнти можуть йти до лікарів чи лікарі обходити своїх пацієнтів, і так і так.

– Звідки надходитимуть кошти на оплату цих договорів?

– З медичної субвенції на 2017 рік 21% буде виділений на первинну ланку, решта буде залишатися на вторинну і третинну ланку. З цього 21% перші шість місяців, до того, як буде створена Агенція страхування і почне діяти, ми дамо змогу, щоб лікарі могли підписати ці договори, до 1 липня. Потім перетворюється система і вони будуть отримувати від державної Агенції страхування ці кошти. Ми знаємо, що не можна за один день підписати 42 мільйони контрактів для всіх пацієнтів України, це буде поступово і це забере час. В тому й причина, чому ми цілий рік робимо первинну ланку, а потім переходимо на вторинну і третинну. Ми не вимагаємо, що всі лікарі (первинної ланки) мусять були в поліклініці, вони можуть бути приватні, вони можуть бути ФОПи, вони можуть працювати, як їм буде вигідно.

– Наприклад?

– Як я працювала в Штатах, то ми мали клініку, де нас працювало чотири лікарі. Ми разом тоді збирали всіх своїх пацієнтів, це було об’єднання. Ми отримували гроші від всіх пацієнтів, оплачували оренду, працівників, які з нами працювали, брали обладнання і апаратуру в оренду, оплачували це. І те, що залишалося – була наша зарплата, ми між собою розділяли. І думаю, що це було б дуже гарно, щоб в Україні, там де ми можемо, наприклад – у вашому місті, щоб була клініка чи практика, де було б двоє чи троє сімейних лікарів, один педіатр для дітей, один терапевт можливо для старших людей, які потребують своєї специфіки, і вони би всі разом працювали. І тоді родина може прийти в один центр чи в одну клініку, а коли вже потрібна спеціалізована допомога, то лікарі первинної ланки передають на наступний рівень і там вже надають послуги спеціалістів чи в лікарні.

– Як будуть оплачуватися послуги цих спеціалістів?

– У 2017 році вони будуть працювати так, як і тепер працюють. А на 2018 рік вже буде перелік послуг і тарифи по кожній послузі. І тоді державна Агенція страхування буде надавати оплату тих послуг. Це не така система, як в США, бо там приватні гроші на страхування, це більш схоже на британську систему, де ми беремо кошті, які є в бюджеті від наших податків, і передаємо на Агенцію страхування, яка оплачує послуги. В Україні є зараз чотири законопроекти щодо (медичного) страхування, три з них – про приватне страхування. Ми не погоджуємося з тим, що в Україні має бути приватне страхування. Має бути державна програма, що кожен українець має гарантований пакет тих безкоштовних послуг, які є на первинній ланці, і екстрена медична допомога. А на вторинній і третинній ланці вже можливо людям треба буде доплачувати за послуги, але тим, які неспроможні самі заплатити, держава допомагає – пенсіонерам, дітям ці кошти покриває держава. Але страхування в Україні зараз не може бути приватним, щоб держава закуповувала приватну страховку – це неможливо і не реально.

– З приводу укладання угод між лікарями і пацієнтами – ви не боїтесь, що там будуть «мертві душі»?

– Ми не маємо реєстрів пацієнтів. У 1991 році останній раз був перепис населення і ми навіть не знаємо скільки насправді людей живе в Україні, тому мусимо збирати наші пацієнтські реєстри. Є ідея, що як вони приходять до свого первинного лікаря, то записуються по паспортних даних, лікар має свій унікальний ідентифікаційний код і пацієнт кожен має свій і вони не можуть повторюватися (коди пацієнтів у інших первинних лікарів – ред..). І це все буде робитися по електронних реєстрах, тут трохи важче брехати.

Житомир.info: Керівник МОЗ Уляна Супрун про реформу, житомирські медичні проблеми та зарплату лікарів

– Але у нас зараз немає електронних реєстрів навіть на рівні поліклініки чи лікарні.

– Але ви бачите, що в них є комп’ютери, і зараз майже у кожного є смартфон: можна мати програму реєстрації і навіть по ньому це робити. Я буда здивована, що є набагато більше комп’ютерів, ніж я думала. Я навіть була у Волновасі (Донецька область), ми їздили по селах і у кожному ФАПі там був комп’ютер, і вони мені показували, що у них вже є електронний реєстр їхніх пацієнтів.

– Є ще проблема з тим, що за працевлаштування у лікарні треба заплатити. Як з цим будете боротися?

– Багато того, що відбувається – це провина самих медпрацівників, бо вони платять комусь, щоб іти на роботу, а ті вимагають від них гроші. І це є питання етики, відповідальності до своєї професії, до своїх пацієнтів і до своєї роботи. Це є велика проблема в Україні зараз не лише між медпрацівниками, а ми знаємо що і судова система така є, і прокуратура. Це є культурна проблема в Україні, а не унікальна проблема медичних працівників. Але у 2018 році лікарня не буде отримувати субвенцію, лікарня буде отримувати гроші лише якщо пацієнти будуть до неї йти. Гроші ідуть за пацієнтом, це буде ринок, боротьба за пацієнтів. Якщо лікарня має таких людей, що не дуже фахові, які не працюють, до яких йти неприємно, то люди будуть ходити до хороших лікарів, у хороші лікарні, бо це є наше здоров’я і наше життя. Ми не будемо ходити до когось, хто буде давати нам якісь, я не знаю, пільги. Якщо ми хворі, то хочемо піти до когось, хто буде нас лікувати і правильно лікувати. І ми відкриваємо цей потенціал ринку, коли самі пацієнти і лікарі будуть один одного підтримувати або ні.

– Якщо поліклініка матиме недостатньо пацієнтів, її закриють?

– Ті лікарні, або клініки, або поліклініки, які не будуть мати достатньо фінансування, бо вони не будуть мати достатньо пацієнтів – вони не зможуть вижити. Ми не хочемо їх закривати, ми хочемо, щоб вони були перепрофільовані на інші заклади. У нас дуже бракує, і у вас бракує в Житомирі, як я розумію, реабілітаційних центрів, бракує паліативної допомоги – госпісів, дуже бракує домів для старих людей, щоб їм допомогти, бо вони не можуть самі жити вдома і немає нікого, щоб їх доглядати. А цей персонал, який зараз є в цих лікарнях – вони би могли надавати ці послуги дуже гарно. Ми могли б взяти тих медсестер з лікарень, які не матимуть достатньо пацієнтів, і перекинути на інші послуги, соціальні, бо в Україні бракує хороших, якісних соціальних послуг. Ми не хочемо закривати заклади, ми хочемо, щоб вони і далі були, але щоб надавали ті послуги, яких зараз бракує. І не віддавати комусь на якусь приватизацію чи продавати, а надавати послуги, які потрібні державі.

– Ви відчуваєте спротив системи? В Інтернеті дуже багато публікацій проти вас особисто та проти медичної реформи.

– Я не читаю, мені надають аналіз. Як я бачу, що підвищується супротив і пишуть дуже багато в фейсбуці та інтренеті, що я все не правильно роблю, чи що я буду виїжджати, чи що мене завтра знімають з цієї посади – я розумію, що я роблю хорошу роботу, бо тоді вороги починають (виступати) проти нас. Ця команда, яка прийшла зі мною в міністерство – ми прийшли, щоб змінити цю систему на покращення надання медичної допомоги всім українцям. Щоб був вільний доступ до хороших, якісних медичних послуг – це є наша мета. Ми не прийшли, щоб бути популярними, або щоб по телебаченню виступати, щоб мати якісь великі кабінети. Ми прийшли, щоб зробити ту роботу, яку 25 років пробують робити в Україні, бо ми не видумали це все. Вже говориться 15 років, що повинна бути якась страхова медицина, 10 років – як воно має відбуватися, останніх 2-3 роки вже стільки стратегій і всього було прописано і вони всі – то саме. Ми не прийшли і не сказали: ми починаємо писати свою стратегію, бо вони вже всі прописані. Ми починаємо діяти. І ми почали з першого дня робити ті кроки. Не може за один день, за один місяць і навіть за один рік змінити систему, яка існує не лише 25 років, а 90 років вже існує, система Семашка. Це забере час.

Ми виїжджаємо кожного тижня в регіони, ми спілкуємося з людьми в регіонах, бо кожне місто, кожна область, кожна територіальна громада має своє питання і свої потреби. Ми хочемо виставити правила гри, а ви тоді маєте вкласти ваші реалії на ці правила гри. У вас є проблема з онкодиспансером, який треба відновити, у вас є проблема із «чорнобильцями», треба їм допомогти, у вас є багато військових, бо є багато військових частин – треба допомогти їм, надати їм реабілітацію. В Одесі мають зовсім інший список проблем, у Львові – зовсім інший, але правила гри повинні бути ті самі. Ми можемо створити ті правила гри і вам допомогти з програмами: навчити, як користуватися цією системою, як робити, щоб було більш ефективне використання грошей, які специфічні потреби будуть у вашій області, бо ми маємо статистику, ми будемо збирати і передавати інформацію, ми будемо вам допомагати з іншими областями спілкуватися.

– Лікарі в приватних клініках теж будуть отримувати гроші за пацієнтів?

– На первинній ланці лікар може працювати в приватній клініці, в державній клініці, будь-де, а вже на вторинній ланці це вже буде конкуренція. Буде послуга, наприклад – треба оперувати апендицит, ми оплачуємо певну суму за цю операцію. Якщо пацієнт вибирає зі своїм лікарем, що треба піти у комунальну лікарню, тоді оплачує, наприклад, 5 тисяч гривень, а якщо він обирає йти в приватну, то цих 5 тисяч гривень йдуть за ним. Але якщо в приватній це коштує, наприклад, 10 тис. грн., то він мусить витягнути 5 тисяч з кишені і доплатити. Будуть фіксовані тарифи і гроші йдуть за пацієнтом. І це, я думаю, допоможе, щоб приватні клініки існували, бо багато з них хороші, і це підвищить рівень наших комунальних, бо буде конкуренція.

Житомир.info: Керівник МОЗ Уляна Супрун про реформу, житомирські медичні проблеми та зарплату лікарів

– Хто буде займатися перерахуванням грошей?

– У кожному закладі буде своя бухгалтерія, яка надає інформацію про пацієнта з кодом його хвороби в державну страховку, і державна страховка визначає скільки грошей «коштує» цей код і оплачує закладу.

– Якою буде зарплата лікарів первинної ланки в 2017 році?

– З початку року буде така оплата, як зараз є, а на другу половину року вона зміниться на кількість контрактів – за кожного пацієнта вони отримають певну кількість грошей.

– З 1 січня мінімальна ставка буде 3200 грн, міністр освіти Лілія Гриневич вже заявила, що зарплата вчителів підвищиться на 50%, а як у лікарів, медпрацівників?

– Це трохи важке питання для відповіді. Мінімальна зарплата буде 3 тисячі 200, але більшість з нас розуміють, що лікарі не лише отримують зарплату, бо пацієнти дають їм додаткові гроші. До кінця цих реформ не буде дозволено, щоб лікарі брали гроші крім того, що вони отримають від державної страховки. Якщо вони будуть брати додаткові гроші, то це буде перше – догана, тоді – штраф, а тоді їм заборонять працювати.

– А півроку, до 1 липня, вони ще можуть брати гроші від пацієнтів?

– Півроку можуть брати… Проблема, що більшість доходів не лише лікарів, а медпрацівників – це все «в тіні». І недавно я читала, що 90% заробітку лікарів є неоподатковані. Якби ми це оподаткували, то наскільки більше субвенції би мали. Це правда. Ми навіть порахували, що якби ми взяли ту готівку, яку у Верховній Раді депутати мають (йдеться про е-декларації – ред.), то ми би могли подвоїти медичну субвенцію на наступний рік. Звідки йдуть гроші на субвенцію? Від наших податків. Якщо ми не платимо податків, то як ми можемо вимагати, щоб держава давала більше чогось. Ідея цієї системи – щоб це не було «в тіні», щоб воно було назовні. І лікарі можуть добре заробляти, і з тими тарифами, які будуть, вони будуть заробляти набагато краще, ніж вони зараз ніби заробляють, але це буде оподатковано і це буде відкрито. І це не найбільш популярна річ для всіх лікарів, вони не зовсім з цим погоджуються, бо зараз для них це (неоподатковані доходи) вигідно. Я дивлюсь – в Києві декотрі лікарі, які працюють в поодиноких лікарнях, і приходять, нарікають на низькі зарплати лікарів, а вони приїхали на своєму Mercedes і з такими годинниками, що я навіть ніколи не бачила у своєму житті, лише за склом. А мені говорять, що ви повинні підвищити зарплату лікарів. Вибачте, це важко мені зрозуміти. А потім я бачу тих сімейних лікарів, які працюють в селах, і які насправді отримують 2-2,5 тисячі гривень. Так, вони повинні отримувати кращу зарплату, вони повинні мати за кожного пацієнта гроші, бо вони опікуються пацієнтами. Ну і треба припинити всі ці корупційні схеми, коли головний лікар бере гроші від кожного, щоб їх влаштувати на роботу. Заступника міністра, який був до того, як я прийшла, Василишина, саме за таку схему звільнили.

– Але схема нікуди не ділась, вона залишилась. І є люди, які вже тривалий час очолюють управління охорони здоров’я і ніхто їх не звільняє.

– Так, це мусить мінятися. Воно змінилося зараз, в міністерстві. Ми навіть мали багато людей, які звільнилися з роботи, бо вони там заробляють небагато в міністерстві, а «підробляли» іншим способом. А ми вже цього не робимо і не дозволяємо, і якщо ми це бачимо – відразу немає цієї людини, ми декотрих людей вже звільнили. І що ще гарно міняється – в державі, в державній службі є розуміння цього, і ми підвищуємо зарплати державним службовцям, щоб вони могли вижити, щоб вони не мусили брати. Так само як лікарі – багато з них мають дуже низькі зарплати. І це система збудована так, щоб людей заохочувати брати хабарі і займатися корупцією. І ми мусимо змінити цю систему, щоб люди вже не були примушені виживати.

Тамара Коваль, редактор Житомир.info

 

Детальніше

Лікарі-експерти філій ЛК зібрались, аби обговорити головні питання діяльності організації за 9 місяців цього року.

Згідно з планом роботи благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» відбулось зібрання лікарів-експертів філій ЛК.

Першим питанням порядку денного було заслухання інформації заступника виконавчого директора організації С.М.Грищука про створення при Міністерстві охорони здоров’я України Національного експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів (до складу якого увійшов виступаючий), завдання та діяльність комітету на сьогоднішній день.

IMG_7659

– Метою діяльності експертного комітету, – повідомив учасників зібрання Сергій Миколайович, – є здійснення прозорого відбору лікарських засобів, до яких належать якісні, ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками економічної доцільності, необхідними для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Адже не завжди кошти, які виділяються державою на закупівлю лікарських препаратів, витрачаються раціонально – тобто на придбання дійсно необхідних та ефективних ліків.

IMG_7662IMG_7657

Як повідомив виступаючий, в Україні діють два переліки лікарських засобів і виробів медичного призначення: перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, повністю або частково фінансовані з державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року №1071, та Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року №333. Проте певною мірою вони дублюють один одного, до того ж не містять багатьох лікарських засобів, які становлять потребу для населення України, водночас містять препарати з недоведеною ефективністю.

– Тому ці переліки потребують уніфікації та перегляду – саме з такою метою й виникла необхідність у розробленні Національного переліку основних лікарських засобів, який, згідно з Положенням «Про національний перелік основних лікарських засобів», затвердженим наказом МОЗ України №84 від 11.02.2016 року, повинен містити якісні, ефективні, безпечні лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності (в більшості країн світу таку функцію виконує Примірний перелік основних лікарських засобів ВООЗ, створений, як базовий документ для забезпечення населення медичною допомогою за державні кошти), – відзначив С.М.Грищук. – Лікарські засоби включаються до Національного переліку з урахуванням рівнів захворюваності населення, поширеності хвороб та смертності, доказів порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів, а також галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та рівня фінансування медичної допомоги. Експертний комітет визначає пріоритетні патологічні стани, ініціює внесення змін до Національного переліку, розглядає пропозиції щодо внесення змін до Національного переліку, здійснює оцінку порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів для їх включення до та виключення з Національного переліку тощо.

IMG_7656IMG_7643

Виступаючий повідомив, що затвердження Національного переліку планується до завершення цього року, адже від цього залежить, наскільки ефективним буде лікування хворих препаратами, які увійдуть до зазначеного переліку, а відтак – стан здоров’я населення країни.

Завідуюча відділом фармацевтичного менеджменту О.А.Ольшанська поінформувала лікарів-експертів про стан дотримання вимог стандартної операційної процедури. Також вона звернула увагу учасників зібрання на необхідність більш ретельної роботи з заміни препаратів по діючій речовині та відсутність у карантині препаратів із коротким терміном придатності.

Завідуюча відділом аудиту та контролю якості ЛДП Р.В.Артюх представила аналіз стану надання медичної допомоги членам ЛК за 9 місяців 2016 року.

– Протягом цього року надали медичну допомогу за рахунок ЛК у 350 621 випадках на суму 38,4 мільйонів гривень, – повідомила Раїса Володимирівна. – Проліковано 109 737 громадян (із них 42 542 – стаціонарно, 67 195 – амбулаторно-поліклінічно). Кількість обстежених упродовж цього періоду склала 237 317 випадків звернень на суму 6,1 мільйонів гривень. Видано членам ЛК 112 направлень для отримання медичної допомоги в лікувальних закладах міста Києва через Асоціацію лікарняних кас, отримали її 99 осіб.

Виступаюча наголосила, зокрема, на тому, що необхідно здійснювати активнішу роботу з лікарями щодо дотримання ними уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги. Адже внаслідок недотримання протоколів за 9 місяців 2016 року необґрунтовано витрачено 1,8 мільйон гривень. Крім того, проведений VEN-аналіз свідчить, що 16,1% коштів витрачені на другорядні препарати.

IMG_7654IMG_7655

– Проблемними залишаються при планових оперативних втручаннях підміна антибіотикопрофілактики антибіотиколікуванням, необґрунтоване застосування високовартісних антибіотиків, невикористання ступеневої терапії, що суперечить наказу МОЗ України від 29.08.2008 року № 502 «Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології», – зауважила Р.В.Артюх. – Проте відрадно, що кількість звернень громадян за телефоном «гарячої лінії» зменшилась на 33%. Загалом звернення стосуються сплати благодійних внесків, призначення ліків, які не відсутні в протоколах лікування, що вказує на наявність подвійних стандартів або незнання лікарів нового ЛФ, термінів лікування, інфузійної терапії в терапевтичних відділеннях та Д\С, лікування ЦД.

IMG_7664

Виконавчий директор БО «Лікарняна каса Житомирської області» В.С.Мишківський наголосив на тому, що високий показник придбання пацієнтами медпрепаратів за власні кошти має спонукати лікарів-експертів ЛК активніше працювати з лікарями у відділеннях щодо призначення ними лише тих медпрепаратів, які входять до уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги.

Його підтримав і лікар-експерт Любарської філії ЛК Валерій Альбінович Галицький, котрий поділився досвідом роботи.

– Дотримання лікарями протоколів лікування, на жаль, залишається проблемним, – констатував він. – Тому доводиться говорити про це на медичних радах – стараюсь вирішити питання на колегіальному рівні. До того ж дуже допомагає в роботі за цим та іншими напрямками діяльності філії ЛК підтримка головного лікаря Любарської ЦРЛ.

IMG_7674IMG_7651

– Й це відрадно, коли в районах БО «Лікарняна каса Житомирської області» має взаєморозуміння з керівництвом лікувальних закладів, – зауважив на це Володимир Станіславович Мишківський. – Адже з упровадженням медичного страхування ЛК займе своє місце й відіграватиме велику роль у наданні населенню якісної медичної допомоги, оскільки держава забезпечуватиме лише певну її частину. Тим паче, що на сьогодні держава не має ні електронної бази пацієнтів, ні електронних протоколів лікування, ні автоматизованого контролю за обігом медичних препаратів, ні контролю за якістю надання медичної допомоги. В БО «Лікарняна каса Житомирської області» ці механізми відпрацьовані ретельно й детально.

IMG_7642IMG_7647

З лекцією «Створення довірливих стосунків між лікарем і пацієнтом» виступила перед учасниками зібрання доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, к.м.н. Т.А.Вежновець. Йшлось про вербальний компонент спілкування з пацієнтами, психологію пацієнта й лікаря та моделі спілкування лікаря й пацієнта. Під час лекції та її обговорення лікарі-експерти зробили висновок, що головне завдання лікаря – сформувати у пацієнта добровільну згоду виконувати рекомендації лікаря.

Також були обговорені інші поточні питання діяльності ЛК та її філій.

Детальніше

ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛК ЗІ ВПРОВАДЖЕННЯМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ – В ПРОГРАМІ “КУТ ЗОРУ”.

ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛК ЗІ ВПРОВАДЖЕННЯМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ – В АВТОРСЬКІЙ ПРОГРАМІ ЖУРНАЛІСТА ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЛЕОНІДА ХАРШАНА “КУТ ЗОРУ”.

Крім того, про те, як вирішується питання медикаментозного забезпечення членів ЛК в районних лікарнях – зокрема, Коростишівській ЦРЛ.

Детальніше

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ БО “ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ” ТА ВСІХ НАШИХ ДРУЗІВ!

СЬОГОДНІ, В СЕРЕДУ, 16 ЛИСТОПАДА, НА КАНАЛІ ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 0 19.35 В АВТОРСЬКІЙ ПРОГРАМІ ЛЕОНІДА ХАРШАНА “КУТ ЗОРУ” – ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛК ЗІ ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ. А ТАКОЖ – ЯК ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ЛК.

 

Детальніше

«Напрацювання ЛК важливі для всієї України!»

Заступник міністра охорони здоров’я України Роман Романович Ілик у рамках робочої поїздки до Житомира 11 листопада відвідав благодійну організацію «Лікарняна каса Житомирської області».  

IMG_7684

Її виконавчий директор В.С.Мишківський ознайомив гостя з 16-річним досвідом діяльності організації.

– Створена в 2000 році з метою забезпечення медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення населення шляхом солідарної участі, благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» працює за цим напрямком і до сьогодні, – сказав Володимир Станіславович. – Ми зарекомендували себе надійним партнером, який докладає максимум зусиль для вирішення медичних проблем кожного нашого пацієнта, адже представники ЛК є в усіх закладах охорони здоров’я. Кожен член ЛК має право отримувати за рахунок гарантовану медичну допомогу в закладах охорони здоров’я області незалежно від місця проживання та високоспеціалізовану медичну допомогу в столичних клініках та лікувальних закладах інших областей. Тобто нами напрацьований гарний досвід «єдиного медичного простору», в якому кошти «ходять за пацієнтом», що передбачено в реформі медичної галузі. Це є важливим моментом у нашій діяльності – тим паче зараз, коли з утворенням нових громад відбуваються формування різних бюджетів – члени ЛК завжди забезпечені ресурсами, куди б не звернулись за медичною допомогою. Щоденно в медичних закладах отримують допомогу до 2,5 тисяч членів організації, а за весь період діяльності медична допомога ЛК надавалась у 4,3 мільйонах випадків.

IMG_7692

IMG_7708

Для оперативного управління ресурсами створена автоматизована система управління, яка впроваджена в кожному представництві ЛК (в окремих лікувальних закладах уже навіть на рівні відділень) – здійснюється автоматизований облік ліків на складі та у відділеннях. Отже ми можемо чітко сказати, скільки в тому чи іншому закладі використовується шприців, систем, антибіотиків, серцево-судинних препаратів тощо. А це дозволяє управляти наявним ресурсом. У результаті задіяння автоматизованих програм, які надають можливість відслідковувати персоніфікований облік членів організації, надходження коштів, здійснювати контроль за їх використанням, дотриманням вимог уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, лише, зокрема, за останні п’ять років відсоток використання життєво необхідних препаратів зріс із 31% до 35%, необхідних – із 45% до 48%, другорядних зменшився з 24% до 17%, що дало вагомий економічний результат.

Контроль якості лікувального процесу здійснюється за чотирьохрівневою системою, де головне місце посідає пацієнт. Він повинен підписати листок лікарських призначень, яким підтверджує отримання ліків – це перший рівень контролю. Другий рівень – лікар-експерт лікувального закладу: всі медичні проблемні питання, які виникають у пацієнтів, акумулюються у лікаря-експерта, який їх розглядає. В тому разі, коли пацієнт не задоволений цим рішенням чи лікар-експерт не може знайти в лікувальному закладі консенсус і вирішити питання на користь пацієнта, задіюється третій рівень контролю – відділ аудиту якості лікувально-діагностичного процесу виконавчої дирекції. Четвертий рівень – контрольно-експертні комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, куди ми надаємо результати аудиту дотримання уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги. На засіданнях комісій заслуховуються лікувальні заклади (чи окремі лікарі) стосовно виявлених недоліків. Також для контролю якості медичної допомоги використовується програмний модуль «Лікар-експерт», який дає можливість в автоматизованому режимі аналізувати відповідність лікарських призначень до протоколу надання медичної допомоги, визначати вартість лікування, фактичне використання та прогнозовану потребу в лікарських засобах по відділеннях, лікарях та нозологічних формах.

Отож ми вважаємо, що на сьогоднішній день благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» – один із кращих варіантів солідарної участі фінансування системи охорони здоров’я. Це перше. Друге – ми готуємо підґрунтя для запровадження медичного страхування в Україні. Для цього потрібна система – ми маємо таку систему, яка реально працює вже 16 років і перебування в лавах організації понад 210 тисяч мешканців області є індикатором нашої успішної діяльності.

Заступник міністра був приємно вражений роботою БО «Лікарняна каса Житомирської області» та набутим нею досвідом.

IMG_7705

– Під час презентації в Києві планів реформ профільний заступник голови Житомирської облдержадміністрації розповів мені про досягнення ЛК, які не могли пройти осторонь уваги Міністерства, – сказав Р.Р.Ілик. – У тій комплексній роботі, яку ви проводите, дуже зацікавив формат доступності до лікарських засобів, адже ця проблема існує в усій Україні. Тож ми можемо сказати, що Житомирщина йде в авангарді її вирішення, тому що аналіз ринку спожитих лікарських засобів в Україні засвідчує, що понад 50% їх не є життєво необхідними, проте на придбання цих препаратів витрачені кошти громадян – у рамках приблизних оцінок понад 20 мільярдів гривень. Препарати ж, якими забезпечує ЛК – перевірені лікарські засоби з доказовою базою, які містяться в формулярах, настановах лікування, протоколах. І кожен, хто отримує лікування за допомогою ЛК, впевнений у тому, що він отримує лікування тими ліками, які мають доказову базу, доказову ефективність. Це дуже важливо, тому що існуючий міф про те, що дешеві ліки – в тому числі й вітчизняні – не завжди є ефективними, треба розвіювати, адже лікарські засоби з однаковою молекулою, з однаковою міжнародною непатентованою назвою досить часто є абсолютно взаємозамінними. Й от цей процес раціонального використання коштів для держави вкрай важливий: максимально ефективне економічне використання коштів у частині доступу до ліків, яке забезпечує БО «Лікарняна каса Житомирської області» – це те, що передбачає в перспективі наша національна політика. Оце – важливо.

До того ж є очевидним, що ЛК – прототип страхової системи, прототип солідарного забезпечення кожного з нас у перспективі медичної допомоги. Організація має багато напрацювань, які ляжуть в основу того, що вже зроблено й що планує зробити Міністерство. Ці напрацювання важливі для всієї України, тому що отой практичний досвід, який має БО «Лікарняна каса Житомирської області», необхідно накласти на площину реформ, які Міністерство планує впроваджувати вже з 2017 року, й відповідно оцінити всі ризики та позитиви того, з чим доведеться стикнутись. Я думаю, що це абсолютно корисна справа.

– Я впевнений, що досвід нашої ЛК стане прикладом для всієї України, – сказав начальник управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександ Михайлович Торбас. – Її діяльність високо оцінили й попередні, й нинішні керівники Міністерства охорони здоров’я України. Те, що в ній перебуває 16% від усієї кількості населення області – а це понад 210 тисяч осіб, котрі вступили добровільно, без агітації, примусу чи застосування адміністративного ресурсу – засвідчує, що робота проводиться правильно, відповідно до законодавчої бази. Тому однозначно управління охорони здоров’я облдержадміністрації як співпрацювало, так і продовжуватиме спільну роботу з благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області».

Детальніше

ЖИТОМИРСЬКА ХВИЛЯ: “Пацієнти мають слідкувати за тим, що їм виписує лікар!”

http://103fm.com.ua/news.html?start=7

Тісніше співпрацювати з “Лікарняною касою” закликала лікарів медичних закладів Житомира начальник управління охорони здоров’я Житомирської міськради Марія Місюрова під час спільних зустрічей представників усіх міських лікарень.

Це, насамперед, стосується питання дотримання лікарями України уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, які містять перелік ліків та медичних засобів, які люди отримують за рахунок благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”. Так, результати опитувань пацієнтів, членів цієї благодійної організації, показали, що лише в другому кварталі цього року 70,5% опитаних купували медикаменти власним коштом. Проте уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги зараховано до галузевих стандартів – їх дотримання є обов’язковим до виконання, – акцентував виконавчий директор БО “Лікарняна каса Житомирської області” Володимир Мишківський: “Ми базуємося на тих нормативних документах, які сьогодні виходять з-під пера Міністерства охорони здоров’я. Воно є законодавцем, Міністерство говорить: ось є державний формуляр, куди увійшли препарати із доказовою ефективністю, і лише вони повинні бути, і ось є уніфіковані Протоколи надання медичної допомоги. І там прописано на якому етапі які ліки мають бути застосовані”.

В лікувальних закладах є практика проведення експертизи якості надання медичної допомоги, в тому числі й контроль за виконанням Протоколів. Але й пацієнт сам має контролювати це – наголошує Володимир Мишківський і додає, що Протоколи лікування, тобто перелік медпрепаратів, є в кожному медзакладі, ознайомитися із ним можна також на сайті Лікарняної каси. Додамо, що сьогодні в цій благодійній організації перебуває кожен п’ятий житель Житомира (23 % населення Житомира).

 

Детальніше

Если семейный врач прописывает вам «противовирусные» при простуде, меняйте семейного врача

http://ztnews.com.ua/если-семейный-врач-прописывает-вам-п/

Если вы хотите помочь семейному врачу заработать пару гривен дополнительно к его нищенской зарплате или помочь получить от представителя фармкомпании перчатки, халаты и какой-нибудь инвентарь, то, конечно, соглашайтесь на все, что он вам прописывает. Но прежде чем тратить семейный бюджет на прописанные врачом биодобавки и гомеопатию, подумайте: может, вместо упаковки анаферона, афлубина и т.п. за 200 с лишним гривен купить больному ребенку 5 килограммов самого лучшего винограда или 2 килограмма парной телятины?

Замысел этой заметки возник на приеме у семейного врача, к которому я пришел по причине кашля. Она развеяла мои опасения насчет пневмонии, туберкулеза и бубонной чумы, сказала, что я подхватил лишь тривиальную ОРВИ и даже не заслуживаю больничного листа. Но лечиться надо. И, желательно, попить «противовирусные»…

Слово «противовирусные» насторожило. Мне как журналисту, который знает все, но понемножку, известно, что противовирусных препаратов прямого действия, убивающих респираторные вирусы, не существует. Есть препараты, убивающие вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), есть препараты, прицельно воздействующие на определенные модификации вируса гриппа. Они очень дороги и с массой побочных эффектов. А вот, «просто противовирусных» – нету! Не изобрели! Значит, семейный врач мне что-то втюхивает.

Этим «что-то» оказался гомеопатический афлубин. Единственный вред от него – некоторое похудение семейного бюджета. Польза – не доказана по методологии доказательной медицины (исследователю, который сумеет научно доказать эффективность гомеопатии, фондом Джеймса Рэнди, финансирующим исследования паранормальных явлений, будет вручена премия в $1 млн.) И во врачебных протоколах, разумеется, гомеопатических препаратов нет. Почему врачи рекомендуют такие препараты, понятно: я неоднократно заставал в их кабинетах так называемых «медпредставителей» — агентов различных фармацевтических компаний.

В гомеопатию можно, разве что, верить. А чтобы поверить, что в таблетку разведенного по гомеопатическим правилам до состояния 1 молекула на 1 грамм/моль действующего вещества попала эта самая одна молекула, нужно быть очень убежденным сторонником гомеопатии. Если вы не относите себя к таковым и если у вас нет лишних денег, то имеет смысл уточнить у лечащего врача, входит ли данный препарат в протокол лечения вашего заболевания.

В областном управлении охраны здоровья также порекомендовали сверяться с протоколами и сообщили, что внедрение лечения строго по протоколам и формулярам — в ближайших планах. За более пространным комментарием автор обратился к Раисе Артюх, которая ранее была главным областным педиатром, теперь же заведует отделом аудита в областной «Лікарняної касі» и вполне независима в качестве эксперта. По ее мнению, врачам, прежде всего, нужно знать протоколы лечения в их последних редакциях:

— Чтобы врачам оставаться квалифицированными специалистами, им нужно учиться непрерывно, — подчеркивает Раиса Владимировна. — В частности, знать протоколы лечения заболеваний. К настоящему времени Минздрав издал уже 123 пересмотренных унифицированных протокола и 96 клинических наставлений. Протоколов – тысячи, но их нужно совершенствовать, поскольку медицинская наука не стоит на месте. Современные протоколы, которые издает Минздрав, соответствуют европейским протоколам, но адаптированы к нашим медикаментам. Новые протоколы лечения ОРВИ и гриппа уже изданы. В них расписано, какие обследования необходимо проводить, какие рекомендации давать, какие медикаменты назначать. И, по идее, с изданием очередного протокола, врачей должны информировать об этом и учить работать по ним.

Что касается медикаментов, Раиса Владимировна категорически возражает против того, чтоб называть иммуномодуляторы и гомеопатические средства «противовирусными». По ее словам, крупные научные центры исследуют действие новых медикаментов на сотнях тысяч испытуемых, и либо доказывают эффективность препаратов, либо нет. Эффективность многих препаратов, в которые мы безоговорочно верили, не доказана. Например, оказалась нулевой эффективность при ОРВИ аскорбиновой кислоты, которой лечили, наверное, еще и наших бабушек. Эффективность гомеопатии также не доказана.

Что касается иммуномодуляторов, то убеждению Раисы Артюх, они не нужны, особенно детям. Она сравнила иммуномодуляторы с плетью, которой погоняют лошадь:

— Не нужно погонять лошадь, которая везет! Ей надо дать овса. Когда человек заболевает, вступает в работу иммунная система, она начинает бороться с вирусами и микробами. Не нужно ее погонять – можно и загнать, ведь!

Ну а если возникают сомнения относительно адекватности заболеванию выписанных препаратов, стоит уточнить, есть ли эти лекарства в протоколе. Если же врач на клочке бумаги, а не на бланке рецепта, прописывает вам «противовирусные», должны возникнуть сомнения в его компетентности.

…И еще одна подтема всплыла в беседе с Раисой Артюх – тема очень большой разницы в стоимости медикаментов с одним и тем же химическим составом. Пару лет назад в стране шли разговоры о том, чтобы обязать врачей указывать в рецептах не патентованные названия лекарств, а химические. Но дальше разговоров не пошло: врачи по-прежнему выписывают лекарства не на рецептах, которые возлагают определенную ответственность, а на клочках бумаги. И выписывают такие, к которым привыкли или которые рекомендует знакомый медпредставитель. Действительно, разница между аспирином, асацилом или анопирином только в названии, дизайне упаковки и цене, поскольку все это не что иное, как ацетилсалициловая кислота. Ну а парацетамолом с десятками разных названий просто завалены наши аптеки. Причем, цены на одно и то же могут отличаться на порядки!  Кроме того, если вы, помимо рекомендаций врача, пользуетесь еще и рекомендациями соседа, можете, не разобравшись, выпить парацетамол и закусить его парацетамолом с другим названием. А это уже смертельная опасность!

Детальніше

#medi