НовиниОголошення

Дорогі друзі! Нагадуємо вам

Оприлюднено

що ТОВ «Медичний центр Асклепій плюс» для членів БО «Лікарняна каса Житомирської області» за направленням сімейного лікаря здійснює лабораторні дослідження (частина дослідження – за рахунок Лікарняної каси, решту доплачує пацієнт).

АДРЕСИ ВІДДІЛЕНЬ ТОВ «Медичний центр «Асклепій плюс»:

– м. Житомир, вул. Шевченка, 14;

– м. Житомир, вул. Л.Українки, 16 (на території поліклініки ЦМЛ №2);

– м. Житомир, вул. Шухевича, 2а (на території ЦМЛ №2);

– м. Житомир, вул. Вокзальна, 12.

 

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ АНАЛІЗІВ Назва досліджень МЦ Асклепій
1.1. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ                                                            
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО, anti-ТРО) Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПО, AT-ТPO)
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ ) Антитіла до тиреоглобуліну (AT-ТГ)
Тиреоглобулін  (ТГ) Тиреоглобулін (ТГ, Thyroglobylin, Tg)
Тиреотропний гормон  (тиреотропін, ТТГ) Тиреотропний гормон (тиреотропін, тиротропін,  ТТГ, TSH)
Тироксин вільний (Т4 віл.) Тироксин вільний (Т4 вільний, FT4)
Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) Трийодтиронін вільний (Т3 вільний, FT3)
1.4. Гіпофізно-надниркові показники  
Кортизол (17-гідрокортизол) 17-OH-прогестерон (17-гідроксипрогестерон)
1.5. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Паратгормон (паратирин, ПРГ, РТН) Паратгормон (паратериоїдий гормон, паратирин, ПТГ, PTH)
2. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ  
Альфа-фетопротеїн (АФП) Альфа-фетопротеїн (АФП, альфа-ФП)
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного  міхура (СА 19-9) Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)
Онкомаркер яєчників  (СА 125) Онкомаркер яєчників (СА 125)
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний, PSA total)
Простат-специфічний антиген вільний Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний, PSA free)
Онкомаркер НЕ-4 Онкомаркер раку яєчників (HE4)
№29 “Рання діагностика раку яєчників” (СА 125, НЕ-4) Пакет ”Діагностика раку яєчників” (СА -125, HE4, індекс ROMA)
№7 “ПСА” (ПСА заг., відсоткове відношення ПСА вільн.) Пакет ”Діагностика раку простати” (Індекс частки ПСА вільного в ПСА загальному)
3. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ  
3.1. ГЕПАТИТИ  
HBsAg(австралійський   антиген) Вірус гепатиту B, HBsAg (австралійський антиген)
Сумарні антитіла до  HCV Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні
3.4.  ІНШІ ІНФЕКЦІЇ  
Антитіла IgG  до Helicobacter pylori    
Гелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла сумарні
4. ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
4.1. АУТОІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Антинуклеарні антитіла Антинуклеарні антитіла (ANA)
Антитіла до циклічного цитрулінов. пептиду (anti-CCP) Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду
4.2. Показники загального імунітету  
Сиворотковий імуноглобулін Е Імуноглобулін E (маркер алергії)
7. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
7.1. КЛІНІЧНА  ХІМІЯ  
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) Гамма-глутамілтрансфераза (гамма-глутамілтранспептідаза, ГГТ)
Креатинфосфокіназа (КФК) Креатинкіназа (креатинфосфокіназа, КФК)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Лужна фосфатаза  (ЛФ) Лужна фосфатаза (ЛФ)
Амілаза Амілаза (альфа-амілаза)
Білірубін загальний Білірубін загальний
Білірубін прямий Білірубін прямий
Тимолова проба Тимолова проба
Сечовина Сечовина
Сечова кислота Сечова кислота
Креатинін Креатинін
Білок загальний Білірубін загальний
Альбумін Альбумін
Калій Калій (Potassium)
Кальцій Кальцій
Кальцій іонізований Іонізований кальцій  
Магній Магній
Натрій Натрій (Sodium)
Фосфор Фосфор
Хлор Хлор (Сhloride)
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визнечення) Антистрептолізин-0 (АСЛ-0)
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) Ревматоїдний фактор (РФ, RF)
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) C – реактивний білок (СРБ, CRP)
7.2. ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ  
Холестерин Холестерин загальний
Тригліцериди Тригліцериди
Ліпаза Ліпаза  
№4.5 “Ліпопротеїди фракційно” (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коеф. атерогенності) Пакет ”Ліпідограма” (ХС-ЛПВЩ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПДНЩ, тригліцериди, холестерин загальний, коефіцієнт атерогенності)  
7.3. ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ  
С-пептид С-пептид
Глюкоза (кров) Глюкоза
7.4. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ  
Залізо сироваткове Залізо
7.5. СЕРЦЕВІ  МАРКЕРИ  
Тропонін І Тропонін-I (Troponin-I)
9. ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ  
Аналіз крові (16 параметрів з підрахунком лейкоформули на гемоаналізаторі) Загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити,  ШОЕ, лейкоцитарна формула)
Згортання крові (фібриноген.протромбіновий час,АЧТЧ,тромбіновий час, МНВ) Пакет ”Коагулограма” (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНС,ПІ) (Пн-Пт)
Визначення протромбінового часу (ПТЧ,МНВ) Протромбіновий час (ПЧ, РТ)
Д-дімер (напівкількісний) Д-димер
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНА ПАНЕЛЬ  
Аналіз сечі (10 параметрів+ мікроскопія) Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження)
Аналіз сечі по Нечипоренко Аналіз сечі по Нечипоренко
1. ЦИТОЛОГІІЧНА ПАНЕЛЬ.  
Мікроскопія урогенітального мазка (Ж) Цитологічне дослідження урогенітального матеріалу (виділення з уретри)
Мікроскопія урогенітального мазка (Ч) Цитологічне дослідження урогенітального матеріалу (виділення з уретри)
Мікроскопія соку простати Цитологічне дослідження урогенітального матеріалу (сік простати)