Новини

Відбулось засідання лікарів-експертів філій благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області»

Оприлюднено

Серед питань, які розглядали учасники зібрання, першим було – про стан надання медичної допомоги членам ЛК за 4 місяці 2019 року, про що поінформувала заввідділом аудиту та контролю якості ЛДП Раїса Володимирівна Артюх. Так, за її словами, впродовж вказаного періоду надали медичну допомогу за рахунок ЛК в 172 468 випадках на суму 22 275 166 грн. Проліковано 56 848 громадян – членів Лікарняної каси (17 827 пацієнтів – стаціонарно, 39 716 – амбулаторно-поліклінічно), середня вартість лікування склала 320 грн. Обстежено протягом 2019 року 110 425 мешканців області, котрі перебувають у Лікарняній касі, на суму 3 432 314 грн.

– Причому дев’ятеро осіб були проліковані на суму 14 тис. 700 грн. і більше, – зауважила виступаюча. – Вони були пацієнтами установ третинного рівня надання медичної допомоги – КУ «Обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради, ОКУ Житомирський обласний перинатальний центр Житомирської обласної ради, КУ «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради й потребували надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Тобто це свідчить про те, що Лікарняна каса чільне місце в своїй роботі відводить головному – збереженню здоров’я мешканців області, котрі перебувають в організації.

Крім того, 196 членів Лікарняної каси обстежились та пролікувались за рахунок ЛК на суму від 5 до 14,7 тис. грн. На суму від 1 до 5 тис. грн. було забезпечено обстеження та лікування 4 667 мешканців області, котрі перебувають в ЛК. Медикаментів, реактивів та виробів медичного призначення на суму до 1 тис. грн. надала Лікарняна каса для лікування 46 103 членів ЛК.

Видано 33 клопотання членам ЛК для отримання медичної допомоги в лікувальних закладах Києва через ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України». Скористались клопотаннями 22 особи.

Вже понад вісім років діє телефонна «гаряча лінія» Лікарняної каси з медичних питань. Звернення членів ЛК, які були зафіксовані протягом звітного періоду, в основному стосувались оплати щомісячних добровільних пожертвувань, заборгованості, вступу до ЛК, сплати комісійних у банки, термінів лікування тощо.

– Також люди активно цікавились роллю та місцем Лікарняної каси в процесах реформування системи охорони здоров’я, її подальшою роботою  – відзначила Р.В.Артюх. – Збільшується кількість питань щодо лікарських препаратів, які не передбачені уніфікованими клінічними протоколами Міністерства охорони здоров’я України, а відтак – переліками лікарських засобів, які можуть закуповуватись за рахунок коштів БО «Лікарняна каса Житомирської області». Призначення таких препаратів вказує на наявність подвійних стандартів або незнання лікарів уніфікованих протоколів лікування. Тому співпраця лікарів-експертів ЛК з лікарями медичних закладів також повинна проводитись за напрямком чіткого й неухильного дотримання протоколів лікування – це сприятиме наданню якісної медичної допомоги членам Лікарняної каси.

Заступник директора виконавчого БО «Лікарняна каса Житомирської області» Сергій Миколайович Грищук презентував учасникам зібрання підходи щодо впровадження австралійської класифікації діагностично-споріднених груп (ДСГ) в Україні. Так, за його інформацією, як один із основних інструментів реформ у госпітальному секторі світова практика застосовує запровадження фінансування медичних послуг на основі оплати за пролікований випадок з урахуванням його складності. Це базується на використанні ДСГ – груп захворювань, які подібні за середнім використанням ресурсів (вартість, структура витрат, медичні втручання тощо).

Такий підхід сприятиме створенню прозорої та справедливої до кожної лікарні системи фінансування та формування у лікарень стимулів до підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги. Кожна ДСГ отримає певну вагу (коефіцієнт) вартості до базової ставки і лікарня буде в майбутньому отримувати фінансування від Національної служби охорони здоров’я України, яке буде залежати від складності надання медичної допомоги.

Сергій Миколайович наголосив, що Лікарняна каса впродовж багатьох років в частині медикаментозного забезпечення вже здійснює фінансування закладів залежно від складності медичної допомоги та стану хворого. В перспективі ж, за словами доповідача, Лікарняна каса в цьому процесі буде мати велике значення, надаючи медичним закладам гарантований додатковий ресурс в частині лікування захворювань, які не будуть включені до програми фінансових гарантій.

Лікар-експерт ЛК в КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради Тетяна Василівна Войналович розповіла про ХХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології», участь у роботі якої брала виступаюча. Вона повідомила, що одним із питань, які розглядались у ході конференції, було – надання медичної допомоги при інсульті. Т.В.Войналович детально охарактеризувала європейські вимоги та методи ведення захворювання. Також наголосила на неухильному дотриманні протоколів лікування.

Директор виконавчий БО «Лікарняна каса Житомирської області» Володимир Станіславович Мишківський обговорив із учасниками зібрання фінансовий стан БО «Лікарняна каса Житомирської області» за 5 місяців 2019 року. Так, розмір дохідної частини у вигляді добровільних пожертвувань та пасивних доходів за вказаний період склав 34 108 064 грн. (при запланованих 35 054 202 грн.). Фактичні видатки за звітний період становили 33 332 501 грн., із них витрати на адміністративно-господарську діяльність склали 16% від надходжень, що відповідає Закону України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації».

– Важливим напрямком роботи фахівців Лікарняної каси є постійна комунікація з медичними працівниками, місцевими громадами та жителями нашого краю щодо додаткових можливостей, які надає ЛК понад гарантовані державою обсяги медичної допомоги, що стане запорукою отримання її такого рівня, який відповідає доказовій медицині та європейським стандартам.