Звіти про діяльність організаціїНовини

Звіт ревізійної комісії

Оприлюднено

Ревізійна комісія Лікарняної каси звітувала про роботу

На засіданні правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області», яке відбулося в квітні, був заслуханий звіт ревізійної комісії про результати перевірки діяльності ЛК у 2010 році (доповідач – голова ревізійної комісії Володимир Іванович Хренов).

Згідно з планом роботи ревізійної комісії проведена перевірка бухгалтерського обліку та звітності, дотримання кошторису, витрат благодійної організації  «Лікарняна каса Житомирської області» за 2010 рік.

Перевіркою встановлено, що БО «Лікарняна каса Житомирської області» зареєстрована 27.07.2000 року  в управлінні юстиції та працює згідно зі Статутом, затвердженим із змінами та доповненнями 28.01.04 року.

Благодійна організація «Лікарняна каса Житомирської області» включена до реєстру неприбуткових організацій та установ за кодом 0005 згідно з реєстраційною заявою № 15291/10 від 14.08.2000р.

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» станом на 01.01.2011 року перебуває 192 тисячі 210 громадян (15 % від загальної кількості населення нашого краю).

В 2010 році проліковано 65 927 членів ЛК. Медичну допомогу до

1 тис. грн. отримали 61 850, від 1 до 5 тис. грн. – 3900,  від 5 до 10 тис. грн. -141, більше 10 тис. – 36 пацієнтів.

Лікарняна каса прагне задовольнити потребу членів організації в отриманні високоспеціалізованої медичної допомоги . У 2010 році 48 членів ЛК отримали клопотання на медичну допомогу в лікувальних закладах

м. Києва через ВГО «Асоціація працівників лікарняних кас України». 11 осіб пролікувалися на загальну суму 14 239 грн. та 10 пацієнтам за рішенням  Правління повернуті кошти. Витрати компенсувалися  в розмірі  однієї мінімальної зарплати, але не більше 1500 грн. протягом року при наявності підтверджуючих документів. Перевитрат при перевірці не виявлено. Є в наявності виписки з амбулаторних, стаціонарних карт, а також чеки про сплату використаних ліків.

Під патронатом ЛК знаходиться майже 850 дітей-сиріт, які у минулому році отримали медикаментозне забезпечення на 21,5 тис. грн. За рахунок Лікарняної каси  продовжується лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни, поліпшено здоров’я 69 особам на суму 13,1 тис. грн.

У 2010 році  було написано 55 тис.158 листів боржникам. За 55 % з них сплачено заборгованість на суму 4 млн. 936 тис. грн. 

Минулоріч виключено 8009 членів ЛК. Відновилися в організації 266 громадян, ними сплачено 90 966 грн. боргу.

Відповідальними особами за фінансовий стан благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» за період, що перевірявся, були виконавчий директор Володимир Станіславович Мишківський і головний бухгалтер Людмила Миколаївна Пастушенко.

За підсумками роботи БО «Лікарняна каса Житомирської області» за період із 01.01.2010 по 31.12.2010 року суми одержаних коштів і майна склали 29 млн. 385 тис. 116 грн., план надходжень – 29 млн. 059 тис. 205грн. у т.ч. пасивні доходи –  425 509 грн.

Загальна сума видатків на здійснення господарської діяльності за даний період становить 5 млн. 313 тис. 662 грн., що складає 18,1 % та не перевищує встановленого показника 20% згідно із Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Видатки на проведення благодійної діяльності склали 23 млн. 057 тис. 453 грн.

Різниця між надходженнями та витратами склала  +1млн.014тис. грн.

Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною системою. Запроваджена програма «1С-Бухгалтерія».

У штаті бухгалтерії 4 особи:

головний бухгалтер – Людмила Миколаївна Пастушенко;

бухгалтер-касир – Наталія Федорівна Рибак;

бухгалтер – Лариса Миколаївна Карпенко;

бухгалтер – Тетяна Василівна Цибора.

Касові операції ведуться на основі постанови Правління НБУ. Відповідальною особою є бухгалтер-касир Рибак Н. Ф., з якою укладений договір про матеріальну відповідальність.

Касова книга пронумерована, прошнурована, підписана та скріплена печаткою.

Прибуткові та видаткові касові ордери підписані (штампом погашені). Реєстрація ведеться в журналі реєстрації ПКО та ВКО.

Укладені трудові угоди між лікарями-експертами та ЛК, сімейними лікарями та ЛК, угоди на надання послуг із обробки листів лікарських призначень членів БО ЛК ЖО та інші угоди про надання послуг.

Штатний розпис затверджений рішенням правління: протокол №1-10 від 29.01.2010р, протокол № 4-10 від 15.06.2010р. із фондом оплати праці 4 млн. 339 тис.041 грн. Штатна кількість одиниць – 70 осіб, фактично на 01.01.2011р. – 66 осіб.

Нарахування заробітної плати проводиться більше ніж 493 громадянам. Табелі підписані та затверджені виконавчим директором.

Здійснюється преміювання  штатних працівників  згідно з розробленим та затвердженим положенням про преміювання в межах фонду заробітної плати.

Виплата зарплати відбувається через банкомат.

Щомісяця проводяться нарахування та перерахування до Пенсійного фонду та соціальних фондів. Заборгованості з виплати заробітної плати і з відрахувань у соціальні фонди немає.

Витрати здійснюються згідно з  кошторисом.

Договори про повну матеріальну відповідальність укладені з усіма матеріально-відповідальними особами.

На момент перевірки відкрито для розрахунків чотири банківських рахунки (у ЗАТ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», ВАТ «Державний ощадний банк»,  Кредитпромбанк).  Залишки коштів на рахунках банків станом на 01.01.2011р. склали 3 млн.110 тис. 669 грн. 01 коп., що відповідає випискам банків і головній книзі.

Облік основних засобів ведеться згідно з інструкцією. Заведені інвентарні картки, ведуться оборотно-сальдові відомості за кожним субрахунком. Станом на 01.01.2011р. на обліку  БО ЛКЖО основних засобів та малоцінних необоротних активів  нараховується на суму 514 тис.093грн.

На 01.11.10р. була проведена інвентаризація матеріальних цінностей  згідно з наказом № 49-ОС від 29.10.2010р.  За результатами інвентаризації був складений зведений протокол. Лишків та нестачі не виявлено.

Амортизація ОЗ нараховується щомісячно.

Облік із підзвітними особами ведеться в журналі-ордері, авансові звіти –  згідно з інструкцією. Зауважень із складання авансових звітів немає.

Закупівля  медикаментів проводиться  централізовано.

За 2010 рік було закуплено ліків і виробів медичного призначення на суму  21 млн. 342 тис. грн. За рішенням правління за 2010 рік лікувальні заклади області для покращення матеріально-технічного стану отримали благодійну допомогу на суму 128,4 тис. грн. Закуплено вакцину для профілактики грипу для дітей із обласних будинків дитини в м. Житомирі та м. Новограді-Волинському на суму 15 190 грн.

Постачання медикаментів у лікувальні установи здійснюється згідно з видатковими накладними за заявками лікувальних закладів.

Звірки з постачальниками проводяться щоквартально. Наявні акти звірок.

Закупівля медикаментів і виробів медичного призначення  здійснюється за оптовими цінами на фірмах ТОВ «ППФ Санітас», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Оптіма-фарм», ТД «Кампус Коттон Клаб», ТОВ «Вітамед», ТОВ «Інтеро» та інш. Щомісяця попередньо аналізуються пропозиції фірм-постачальників. Основними критеріями вибору є ціна, якість, оперативність доставки згідно з положенням «Про визначення планових потреб і формування асортименту, цінової політики при закупівлі медикаментів».

У середньому за 2010 рік вартість ліків зросла на 12%.

Розрахунки з установами та організаціями ведуться на субрахунку 631. Оприбуткування здійснюється по мірі надходження документів.

Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2011р. в сумі 81 634,35 грн. була погашена в січні 2011р. Заборгованість  поточна, термін позовної давності не настав.

Облік доручень ведеться в книзі реєстрації видачі довіреностей. Відмітка в книзі довіреностей робиться своєчасно при отриманні матеріальних цінностей.

Приміщення ЛК орендується. Договір оренди складений із комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку». Орендна плата та комунальні послуги сплачуються своєчасно. Заборгованості немає.

Укладені договори оренди з 24 лікувальними закладами , де розташовані філії ЛК. Усі лікувальні заклади надають рахунки на оплату оренди та комунальних послуг.

Облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 92, 977.

У бухгалтерії заведена головна книга, записи в ній ведуться згідно з інструкцією. Залишки виведені станом на 01.01.2011р.

Бухгалтерські документи підшиті та зберігаються в архіві установи. Звіти складаються та подаються в державні органи своєчасно.

Складений загальний план роботи виконавчої дирекції БО ЛКЖО на перше та друге півріччя 2010р, де вказано завдання та заходи, термін виконання та відповідальних осіб.

Складені посадові інструкції для кожного працівника бухгалтерії.

Є наказ «Про облікову політику підприємства».

Щомісяця проводяться зібрання лікарів-експертів і менеджерів-аналітиків із обробки цифрових даних. Витрати на представницькі цілі склали  2 572,62 грн.

У 2010 році відповідно до затвердженого правлінням плану проводилася широка інформаційно-агітаційна діяльність, на що витрачено 126 796,21грн.

За сприяння Житомирської міської ради була безкоштовно розміщена реклама ЛК на 10 сітілайтах і 3 білбордах.

За період з 01.01.10 по 31.12.10р. перевірки контролюючими органами не проводилися.

Фінансова звітність подається до Житомирської об’єднаної  податкової інспекції щоквартально в зазначені терміни, звітність до Пенсійного фонду –  щомісяця, у фонди соціального страхування – щоквартально.

Видатки здійснювалися на адміністративно-господарську діяльність згідно з кошторисом, нецільових витрат немає.

Зауважень до ведення бухгалтерського обліку немає.