Звіти про діяльність організаціїОголошення

БО «Лікарняна каса Житомирської області» працює без порушень

Оприлюднено

Відбулось засідання правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». Учасники зібрання розглянули та обговорили ряд питань діяльності організації.

Так, зі звітом ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарськоїдіяльності благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» у 2014 році виступив голова ревізійної комісії В.І.Хренов. Про фінансовий стан організації доповів її виконавчий директор В.С.Мишківський. Про надання медичної допомоги членам ЛК у першому кварталі 2015 року повідомила заввідділом аудиту та управління якістю ЛДП Р.В.Артюх. Також вона поінформувала про внесення змін та доповнень до положення «Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів ЛК». Про прийняття та поновлення громадян у благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» доповів присутнім заступник виконавчого директора С.М. Грищук, котрий також повідомив про виключення громадян із благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». Були розглянуті й інші питання, за якими прийнято відповідні рішення.

Отож ревізійна комісія благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» у складі її голови – головного лікаря обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини В.І.Хренова – та членів комісії – незалежного експерта Н.М.Короленко, головного бухгалтера обласного медичного центру здоров’я та спортивної медицини Н.С.Андрощук, головного бухгалтера обкому профспілки працівників охорони здоров’я Л.М.Драчевської, виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської області» В.С.Мишківського, головного бухгалтера БО «Лікарняна каса Житомирської області» Л.М.Пастушенко – здійснивши перевірку фінансово-господарськоїдіяльності організації в 2014 році, засвідчила, що зареєстрована управлінням юстиції 27 липня 2000 року БО «Лікарняна каса Житомирської області» працює за затвердженим Статутом та є неприбутковою організацією. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність організації протягом минулого року були виконавчий директор В.С.Мишківський та головний бухгалтер Л.М.Пастушенко. Розрахунки здійснюються через банківські рахунки ЖРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Західінкомбанк», ПАТ «УкрСиббанк». Залишки коштів на рахунках банків станом на 01.01.2015 року становили 4 608 227 грн. Доходи організації формуються за рахунок добровільних пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та пасивних доходів (відсотків банків). Тож загалом за підсумками роботи БО «Лікарняна каса Житомирської області» фінансові надходження протягом минулого року склали 48 065 586 гривень (у тому числі 441 872 грн. – пасивних доходів) при плані 48 216 188 грн. Завдяки підвищенню суми добровільних пожертвувань з липня 2014 року надходження зросли на 6 457 465 грн. (31%). Відтак протягом перевіреного періоду – 2014 року – отримано позитивний баланс, який становить 67 537 грн.

Як засвідчила проведена перевірка, на початок року в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» перебувало 209 716 громадян (що складає 16,6% від загальної кількості населення області – протягом 2014 року було виключено з ЛК 7 926 осіб, померли 1 915, відновили членство в ЛК 1 459 громадян), котрим протягом минулого року медична допомога за рахунок ЛК надавалась у467 407 випадках (що на 11% більше, ніж у 2013 році). Відтак видатки на проведення основної діяльності БО «Лікарняна каса Житомирської області» за перевірений період склали 40 692 074 грн. Із них  37 705 507 грн. – на придбання ліків та розхідних матеріалів. Для оплати вартості обстеження методами комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії, дослідження добового моніторування АТ та серцевого ритму було витрачено 2 397 762 грн., для надання матеріальної допомоги в зв’язку з проведенням контактної літотрипсії, лікування та обстеження в медичних закладах України та області – 448 609 грн. За рішеннями правління лікувальним закладам області була надана благодійна допомога на суму 140 196 грн. Отож загальна сума видатків на здійснення адміністративно-господарської діяльності протягом 2014 року склала 7 305 975 грн. (що складає 16,4% при плані 17,7% і не перевищує встановленого Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» показника 20%).

Надходження лікарських засобів, виробів медичного призначення до лікувальних закладів здійснюється централізовано на підставі відповідних угод благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з лікувальними закладами та ТОВ «ППФ Санітас», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Вітамед», ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Діалог Діагностікс», ТОВ «Кампус Коттон Клаб», ТОВ «Імунолог». Основними критеріями вибору лікарських засобів та виробів медичного призначення – за положенням «Про визначення планових потреб та формування асортименту, цінової політики при закупівлі медикаментів» – є їх ціна, якість та оперативність доставки. Відтак згідно з відповідним наказом створена та діє постійна комісія з контролю за організацією оптових закупівель ліків та лікарських засобів.

Фінансовий план та штатний розпис складається виконавчою дирекцією двічі на рік у розрізі витрат на основну діяльність та загальногосподарські потреби й затверджується рішенням правління. Витрати за статтями здійснюються за затвердженим кошторисом. Основними статтями витрат є: видатки на оплату праці з нарахуваннями (при плані в 6 627 612 грн. – фактично 6 320 744 грн. (95,4% виконання), витрати на поточні потреби – пов’язані з функціонуванням офісу, поточним ремонтом приміщень, платою за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, «Укрпошти» тощо (при плані 454 725 грн. фактично – 401 тис. 869 грн., (88,4% виконання)), витрати на рекламу та друкарські послуги (план – 148 200 грн.,  фактично – 110 296 грн. (74,4% виконання)), витрати на оренду, комунальні послуги та послуги зв’язку (при плані 505 900 грн. – фактично – 389 421 грн. (77% виконання)).

Станом на початок року на обліку БО «Лікарняна каса Житомирської області» основних засобів та інших необоротних активів нараховано на суму 1 041 704 грн. Створена за відповідним наказом комісія з проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу нестачі та лишків не виявила. Не виявлено також нецільових витрат – видатки здійснювались на адміністративно-господарську діяльність згідно з кошторисом. Виплата заробітної плати та відрахування до фондів здійснюються вчасно.

Вчасно надають рахунки на оплату оренди та комунальних послуг лікувальні заклади та комунальні підприємства – з 23 лікувальними закладами області, комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку» та комунальним підприємством Житомирської міської ради «Агенство з управління майном», де розташовані філії ЛК, укладені відповідні договори оренди.

Кредиторська заборгованість у сумі 686 832,03 грн., яка виникла станом на початок нинішнього року, була погашена в січні 2015 року.

Фінансова звітність до ЖО ДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області подається у визначений термін.

На підставі відповідного направлення відділення ВД ФССНВ у м. Житомирі була поведена планова перевірка правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати «Лікарняною касою» страхових внесків до Фонду та їх витрачання, достовірність поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності за період з 01.01.2009 р. по 31.03.2014 р. Здійснена перевірка порушень не виявила.

За направленням Фонду соціального страхування з ТВП минулоріч була проведена  планова перевірка з  використання страхових коштів фонду, яка засвідчила, що фінансування використовувалось за цільовим призначенням, відповідна звітність подається своєчасно.

Членами ревізійної комісії відзначено, що значне зростання цін на ліки та вироби медичного призначення призвело до «мінусового» балансу за перший квартал 2015 року на суму 2 316 753 грн. Тож ними запропоновано розглянути питання зміни розміру добровільних пожертвувань та переглянути Положення «Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області».

Вікторія Паламарчук.