• Парій В.Д. Підходи до лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ступеню в Україні / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 21 травня 2021 р. – С. 107-108.
 • Hryshchuk S. Approaches to the treatment of patients with end-stage renal disease in Ukraine / Serhii Hryshchuk, Alla Harlinska, Natalia Korniychuk, Valentin Parii // Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020 Conference), p.166. http://eprints.zu.edu.ua/31488/1/Approaches%20to%20the%20treatment%20RAD%202020.pdf
 • Hryshchuk S. Cervical cancer in Ukraine and the possibility of its prevention by vaccination against papillomavirus infection / Serhii Hryshchuk, Valentin Parii // Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020 Conference), p.31. http://eprints.zu.edu.ua/31489/1/Cervical%20cancer%20RAd%202020.pdf
 • Грищук С.М. Визначення потреби закладів охорони здоров’я в окремих лікарських засобах, включених до Національного переліку. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м.Харків, 22 травня 2020, р. 262-263.
 • Ладонюк В.В. Впровадження інформаційних технологій як один з інструментів оптимізації витрат робочого часу старшої медичної сестри в частині обліку лікарських засобів / В.В. Ладонюк, С.М. Грищук // Матеріали ІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м. Львів, 21 травня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 35-39.
 • Грищук С.М. Підходи до моніторингу використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я на регіональному рівні / С.М. Грищук // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку». – НФаУ, Харків, 19-20 вересня 2019р. – Том 2, с. 192-194.
 • Парій В.Д. Підходи до оцінки медичних технологій на прикладі визначення економічної доцільності профілактики раку шийки матки в Україні шляхом вакцинації від папіломавірусної інфекції / В.Д. Парій, С.М. Грищук, Г.О. Кукіна // Україна. Здоров’я нації. – 2019. – №1(54). – С. 100-109.
 • Результати аудиту дотримання уніфікованого клінічного протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом у гострому періоді / Парій В.Д., Грищук С.М., Корнійчук Н.М., Гарлінська А.М., Горохова Л.В. // Світ Медицини та Біології. – – №2(68). С. 11-16. doi.org/10.26724/2079-8334-2019-2-68-91-96.
 • Грищук С.М. Частота призначення потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів при фармакотерапії в умовах стаціонару / С.М. Грищук // Матеріали ХІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2019. – С. 26-28.
 • Грищук С.М. Визначення частоти звернень громадян та необхідного фінансування для проведення окремих лабораторних обстежень / С.М. Грищук // Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження-2019», м. Житомир. – С.159-162.
 • Hryshchuk S. Results of monitoring of prescription of potentially dangerous combinations of drugs in pharmacotherapy under inpatient treatment / Proceedings of the 2nd Annual Conference “Technology transfer: innovative solutions in medicine” 30 October 2018, Tallinn, Estonia 9-11.
 • Грищук С.М. Досвід реімбурсації лікарських засобів на засадах солідарної участі при лікуванні в амбулаторних умовах на прикладі Житомирської області / С.М. Грищук // Матеріали ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», 25-26 жовтня 2018 С. 260-264.
 • Грищук С.М. Визначення рівня обізнаності населення з основними положеннями «медичної реформи» / С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2018 р. – № 3. – С. 22-27.
 • Грищук С.М. Значення вакцинації від папіломавірусної інфекції для запобіганню раку шийки матки / С.М. Грищук // Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження-2018», м. Житомир. – С.289-291.
 • Грищук С.М. Підходи до визначення втрачених років потенційного життя на прикладі захворюваності на рак шийки матки / С.М. Грищук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я. – м. Київ, 6-7 квітня 2017 р. – С. 78-79.
 • Грищук С.М. Досвід впровадження позавідомчої системи управління якістю медичної допомоги на прикладі медичних закладів Житомирської області / С.М. Грищук // Збірник наукових робіт щорічної V міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики. – Харків, 2017 р. – С. 148-150.
 • Парій В.Д. Визначення фінансових потреб на закупівлю окремих лікарських засобів, включених до Національного переліку / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2017 р. – № 1. – С. 83-89.
 • Грищук С.М. До питання дотримання галузевого клінічного протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом / С.М. Грищук // Матеріали ІХ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку” – Харків, 2017 р. – С. 200-201.
 • Грищук С.М. Стан впровадження галузевого клінічного протоколу надання медичної допомоги в частині реабілітації пацієнтів з ішемічним інсультом у гострому періоді / С.М. Грищук // Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження-2017», м. Житомир. – С.290-291.
 • Державний формуляр лікарських засобів. Випуск восьмий. – К. 2016 р. – Грищук С.М. в складі робочої групи по розробці Додатку 2 (взаємодія лікарських засобів) і Додатку 6: Фармацевтична опіка, скерована на лікарів та медичний персонал та фармацевтична опіка, скерована на пацієнта. Затверджений наказом МОЗ від 14.03.2016 р. №183.
 • Грищук С.М. Дослідження ролі позавідомчої системи аудиту якості надання медичної допомоги при терапії ішемічної хвороби серця, стенокардії напруги / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016 р. – N 1. – С. 162-163.
 • Грищук С.М. Підходи до розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги / С.М. Грищук, В.М. Борис / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє», м. Дніпропетровськ, 2016 р. – С. 31-33.
 • Парій В.Д. Обґрунтування методики розрахунку ліжкового фонду для надання вторинної стаціонарної допомоги / В.Д. Парій, В.М. Борис, С.М. Грищук // Науковий журнал «ScienceRise. Medical Science». – 2016 р. – №5(1). – С. 9-14.
 • Парій В.Д. Основні підходи до визначення лікарні інтенсивного лікування при створенні госпітального округу / В.Д. Парій, С.М.Грищук, В.М. Борис // Україна. Здоров’я нації. – 2016 р. – № 3. – С. 59-64.
 • Грищук С.М. Вплив позавідомчої системи аудиту на якість надання медичної допомоги населенню / С.М. Грищук // Матеріали VІІІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2015 р. – С. 45-46.
 • Парий В.Д. Оценка региональных особенностей состояния здоровья населения с использованием интегральных показателей (на примере Житомирской области Украины) / В.Д. Парий, В.Н. Борис, С.Н. Грищук // Вопросы организации и информатизации здравоохранения (Республика Беларусь). – 2015 р. – №3(84). – С. 71-75.
 • Парій В.Д. Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу / В.Д. Парій, В.М. Борис, С.М. Грищук // Науковий журнал «ScienceRise». – 2015 р. – №10/3(15). – С. 97-100.
 • Грищук С.М. Лікарняні каси як один з напрямків підготовки до впровадження медичного страхування/ С.М. Грищук // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 27-30 квітня 2015 року. – С.245 – 248.
 • Грищук С.М. Ставлення населення до діяльності «Лікарняної каси Житомирської області» як напрямку добровільного медичного страхування / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015 р. – N 1. – С. 99-100.
 • Грищук С.М. Результати анкетування населення щодо діяльності «Лікарняної каси Житомирської області» / С.М. Грищук // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 17-20 березня 2014 року – С.424-426.
 • Грищук С.М. Аналіз призначення антибактеріальних препаратів в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні / С.М.Грищук // Матеріали VІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2013 р. – С. 172-174.
 • Організаційні та функціональні засади діяльності регіональних лікарняних кас (методичні рекомендації) / Москаленко В.Ф., Парій В.Д., Грищук С.М., Мишківський В.С. // Житомир, «Полісся», 2013 р., с.-62.
 • Парій В.Д. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» у покращенні медичної допомоги населенню / В.Д. Парій. С.М.Грищук // Матеріали ХІІ з′їзду ВУЛТ. – Київ, 2013 р. – С.74.
 • Грищук С.М. Про результати проекту щодо медикаментозного забезпечення пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з артеріальною гіпертензією в амбулаторних умовах / С.М. Грищук // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013 р. – N 1. – С. 122-123.
 • Парій В.Д. Про досвід забезпечення підтримуючим лікуванням пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» з артеріальною гіпертензією / В.Д. Парій, С.М.Грищук // Матеріали V науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2012 р. – С. 214-216.
 • Мишківський В.С. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» в покращенні лабораторно-діагностичної допомоги населенню / В.С.Мишківський, С.М. Грищук / Актуальні питання сучасної медицини. – Житомир, «Полісся», 2011 р. – С. 105-106.
 • Мишківський В.С. Лікарняна каса Житомирської області: 10-річний досвід підвищення якості та доступності медичних послуг / В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Управління закладом охорони здоров’я. – 2011 р. – №5 . – С. 47-51.
 • Парій В.Д. Роль благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» в покращенні якості та доступності медичної допомоги / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С.Мишківський, С.М. Грищук / Актуальні питання сучасної медицини. – Житомир, «Полісся», 2011 р. – С. 88-94.
 • Грищук С.М. Фармакоекономічні аспекти дотримання протоколів при лікуванні ішемічної хвороби серця у пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / С.М.Грищук // Матеріали ІV науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку”. – Харків, 2011 р. – С. 129-131.
 • Грищук С.М. Окремі медико-економічні аспекти дотримання клінічних протоколів при лікуванні ІХС / С.М.Грищук // Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України. – Київ 2011 // Український кардіологічний журнал. – Додаток 1/2011 р. – С.269-270.
 • Парій В.Д. Дослідження ефективності впровадження локальних клінічних протоколів у закладах охорони здоров’я Житомирської області / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Медичні перспективи. – 2010 р. – Том ХV. – №1. – С.142.
 • Парій В.Д. Роль старших медичних сестер у медикаментозному забезпеченні та контролі якості надання медичної допомоги пацієнтам-членам благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир, 2010 р. – С.122-124.
 • Парій В.Д. Досвід впровадження протоколів лікування при призначенні антибактеріальної терапії членам благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції “Фармакоекономіка в Україні: стан та  перспективи розвитку”. – Харків, 2010 р. – С. 254-256.
 • Гусак О.Я. Організація роботи клініко-експертної комісії в управлінні якістю медичної допомоги / О.Я. Гусак, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Медичні перспективи. – 2010 р. – Том ХV. – №1. – С.129.
 • Толстанов О.К. Впровадження локальних клінічних протоколів як інструмент покращення якості медичної допомоги / О.К. Толстанов, В.Д. Парій, С.М. Грищук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати». – Київ, 2010 р. – С.143-144.
 • Парій В.Д. Фармакоекономічні аспекти використання лікарських засобів при лікуванні хвороб органів дихання у пацієнтів-членів благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» / В.Д. Парій, С.М. Грищук // Фармація України. Погляд у майбутнє (матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів). – Харків, 2010 р. – Т.2. – С.364.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси як інструмент реформування охорони здоров’я та покращення якості медичної допомоги / В.Д. Парій, О.К. Толстанов, В.С. Мишківський, С.М. Грищук // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ. – Львів, 2010 р. – С.733.
 • Парій В.Д. Формулярна система в рамках Житомирського регіону // В.Д. Парій // Материалы Второй научно-практической конференции “Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения». – Киев, 2009 р. – С.140-141.
 • Парій В.Д. Результати соціологічних досліджень щодо оцінки діяльності пересувних діагностичних лабораторій по обстеженню населення, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / В.Д. Парій, О.В. Богдан, С.М. Грищук // Україна. Здоров’я нації. – 2009 р. – №4(12). – С.42-46.
 • Морозов А.М. Роль моніторингу стаціонарів з питань ефективності та безпеки лікарських засобів у взаємодії формулярів державного, регіонального та локального рівнів / А.М. Морозов, В.Т. Чумак, В.Д. Парій [та ін.] // Материалы Второй научно-практической конференции “Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения». – Киев, 2009 р. – С.114-116.
 • В.Д. Парій, В.С.Мишківський, О.К. Толстанов [та ін.]. Досвід впровадження лікарського формуляру в лікувальних закладах Житомирської області // Матеріали ІІ науково-практичної конференції „Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития”. – Харків, 2009 р. – С. 137-139.
 • Грищук С.М. Контроль якості медичної допомоги в благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» / С.М. Грищук // Магістр медсестринства. – 2009 р. – №1(2). – С.80-84.
 • В.Д. Парій, В.С. Мишківський, С.М. Грищук. Досвід організації участі населення Житомирської області у фінансуванні медичної допомоги // Україна. Здоров’я нації. – 2009 р. – № 1-2. – С. 103-106.
 • В. Д. Парій, В. С. Мишківський, С. М. Грищук. Досвід співучасті населення у фінансуванні медичних послуг // Матеріали ІV з’їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я. – Житомир. 23-25 жовтня 2008 року. Том 2. – С. 166-167.
 • Парій В.Д. Вітчизняний досвід: лікарняні каси як прообраз добровільного медичного страхування // „Здоров’я України”, 2008 р.-№5. Увесь текст.
 • В. Д. Парій, В. С. Мишківський, С. М. Грищук. Досвід контролю якості надання медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Україна. Здоров’я нації. – 2008 р. – № 3-4. – С. 169-174.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси як фундамент медстрахування // „Ваше здоров”я”, 2008 р.-№37., стор 4. Увесь текст.
 • Михалюк С. М. Співпраця лікарняних кас України та Німеччини // „Ваше здоров’я”, 2008 р.-№37., стор. 10. Увесь текст.
 • Толстанов, В.Д. Парій, В.С.Мишківський [та ін.]. Організаційні аспекти співучасті населення Житомирської області у фінансуванні медичної допомоги / О.К. // Матеріали VІ міжрегіональної науково-практичної конференції „Актуальні питання сімейної медицини”. – Житомир, 2008 р. – С. 27-39.
 • Мальцев В.І., Морозов А.М., Парій В.Д., Степаненко А.В., Думенко Т.М. Формулярна система: основні поняття та терміни // „ Ваше здоров”я ”, 2008 р.-№9.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М Стан дотримання протоколів лікування при наданні медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Тези доповідей І національного конгресу „Человек и лекарство-Украина”, стор.169, Київ, 2008 р.
 • Парій В. Д. В. С. Мишківський, С. М. Грищук Організаційні аспекти діяльності благодійних організацій „Лікарняні каси” на прикладі лікарняної каси Житомирської області” // Управління закладом охорони здоров’я. – 2007 р. – №4. – стор. 54-63.
 • Грищук С.М. Розрахунок фінансування медикаментозного забезпечення населення при лікуванні в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні // Охорона здоров”я України, 2007 р. – №3-4.-стор.68-75.
 • Грищук С.М. Соціологічні дослідження ефективності функціонування благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Охорона здоров”я України, 2006 р. – №3-4.-стор.79-83.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М. Сучасні підходи до раціонального менеджменту в медикаментозному забезпеченні лікарняною касою закладів охорони здоров’я // Тези доповідей ХІ конгресу СФУЛТ, стор.44-45, Полтава, 2006 р.
 • Парій В.Д., Гойда Н.Г., Ільчишина О.В., Грищук С.М. Деякі медико-економічні аспекти використання стандартів лікування при наданні медичної допомоги хворим кардіологічного профілю у спектрі доказової медицини // Охорона здоров”я України, 2006 р. – №1-2 – стор.22-27.
 • Парій В.Д. Лікарняні каси: більше „за”, ніж „проти” //„Ваше здоров”я”, 2005 р. – №8, стор. 5.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Грищук С.М Роль та місце сімейного лікаря в організації медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” //Матеріали ІІ міжрегіональної науково-практичної конференції „Актуальні питання сімейної медицини”, стор.18-24, м.Житомир, 2004 р.
 • Парий В.Д. Опыт использования автоматизированных технологий больничной кассы Житомирской области // Материалы Российского научного форума МедКомТех – 2004 р. – Москва; Центр международной торговли, 2004 р.
 • Парій В.Д., Грищук С.М., Рудий К.В. Медикаментозний формуляр у спектрі забезпечення лікарськими засобами членів благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Ліки України.- 2004 р. – №5 – с.105-107.
 • Парій В.Д., Головаков в.К., Грищук С.М. Організація системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу членів благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Практична медицина. – 2004 р. – №1 – Т.8 – с.112-115.
 • Парій В.Д., Грищук С.М., Криворучек В.М. Роль та місце сімейного лікаря в організації медичної допомоги членам благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Вісник наукових досліджень – 2004 р. – №2 – с.18-19.
 • Парій В.Д., Грищук С.М. Фінансово-економічні аспекти лікувально-діагностичних технологій благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я україни.- 2004 р. – №1.-с.83-86.
 • Парій В.Д. Організація системи управління ресурсами лікарняної каси // Охорона здоров’я України.- 2003 р. – № 4.-С.46-50.
 • Парій В.Д. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області” //Охорона здоров’я України. – 2003 р. – № 2(9).-С.41-45.
 • Парій В.Д., Мишківський В.С., Павелеску Т.В. Досвід діяльності благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” //Охорона здоров’я України. – 2003 р. – № 2.-С.41-46.
 • Парій В.Д. Із досвіду організації діяльності обласної лікарняної каси як прообразу правового добровільного медичного страхування //Охорона здоров’я України. – 2001 р. – № 1. – С. 27-30.