ДокументиНовини

Акт перевірки фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за 2012 рік

Оприлюднено

АКТ

перевірки фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за  2012 рік.

Згідно плану роботи ревізійної комісії проведена перевірка фінансово-господарської діяльності БО „Лікарняна каса Житомирської області” за  2012 рік.

Перевіркою встановлено :

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність БО ЛКЖО  були виконавчий директор Мишківський В.С та головний бухгалтер Пастушенко Л.М.

БО „Лікарняна каса Житомирської області” зареєстрована 27.07.2000р. обласним управлінням юстиції. Працює згідно Статуту, затвердженого зі змінами та доповненнями від 28.01.04р. БО ЛКЖО включена до реєстру неприбуткових організацій та установ за кодом 0005 згідно реєстраційної заяви № 15291/10 від 14.08.2000р.

На момент перевірки відкрито шість банківських рахунків ( ЖРУ ПАТ КБ „ПриватБанк”, ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”, ВАТ „Державний ощадний банк України”, ВАТ „Кредитпромбанк”, ПАТ„ Західінкомбанк”, ПАТ „УкрСиббанк”).  Залишки коштів на рахунках банків станом на 01.01.2013р. склали 5 млн.487 тис. 266 грн. 45 коп., що відповідає випискам банків та головній книзі.

Приміщення ЛК орендується. Договір оренди складений з комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку». Орендна плата та комунальні послуги сплачуються своєчасно. Заборгованості немає.

Доходи БО „Лікарняна каса Житомирської області” формуються за рахунок добровільних пожертвувань,  безповоротної фінансової допомоги та пасивних доходів (відсотки банків).

Фінансовий план, штатний розпис формується  виконавчою дирекцією  двічі на рік  в розрізі  витрат на основну діяльність та загальногосподарські потреби і затверджується рішенням правління.

За підсумками роботи БО „Лікарняна каса Житомирської області” за період 2012р. суми одержаних коштів склали – 38 млн.757 тис.696 грн., при плані надходжень 37 млн. 002 тис. 131грн.,  в т.ч. пасивні доходи, тобто відсотки банків та відсотки по депозитах –  337тис. 793 грн.

Видатки на проведення основної діяльності БО «Лікарняна каса Житомирської області» за період, що перевіряється  склали 29 млн. 538 тис.413 грн., в т.ч. на придбання ліків та розхідних матеріалів -27 млн. 238 тис. 330 грн. На оплату вартості обстеження методами комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії,  надання матеріальної допомоги у зв’язку з проведенням літотрипсії, на лікування та обстеження в медичних закладах України та області, забезпечення медичним супроводом за межами області (через Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація працівників лікарняних кас України» та ТОВ «Капитал», тощо )  видатки склали-2 млн. 300 тис.083грн.,

Загальна сума видатків на здійснення адміністративно-господарської діяльності за даний період становить 5 млн.972 тис.202 грн., що складає 15,4 % при плані 18,05%, що не перевищує установленого показника 20% згідно Закону України  «Про благодійництво та благодійні організації».

У благодійній організації «Лікарняна каса Житомирської області» станом на 01.01.2013 року перебувало 199 тисячі 198 громадян, що складає 15,6% від загальної кількості населення області.

За 2012 рік  було відправлено 26 тис.152 листа щодо повноти сплати  пожертвувань, у результаті сплачено коштів на суму 3 млн. 523 тис. грн. Відправлено 10 701 СМС повідомлень про сплати пожертвувань  членам ЛК, сплачено 2 млн.340 тис. грн. За даний період виключено 8 137 членів ЛК, відновилися в ЛК 1 232 громадян.

У 2012 році  медична допомога за рахунок ЛК надавалася у 368 017 випадках, що на 10,7% більше ніж в 2011році.

В 2012 році  згідно рішення правління лікувальні заклади області для покращення лікувально-діагностичного процесу отримали благодійну допомогу в розмірі 145 тис.354 грн.

Витрати по статтям  здійснюються згідно затвердженого кошторису .

Основні статті:

–                          видатки на оплату праці з нарахуваннями на ФОП: план – 5млн.674тис.855грн., фактично – 5 млн.098тис.738грн., % виконання – 89,8.;

Затверджена штатна кількість працівників  в кількості 74 посад. Середня зарплата штатного працівника-3тис. 355грн.

Укладені  угоди цивільно-правового характеру з 454 особами, виплата в середньому по одній угоді за рік  складає 2 тис.720грн.

– витрати на поточні потреби(витратні матеріали для оргтехніки, витрати пов’язані з функціонуванням офісу, поточний ремонт приміщень, плата за розрахунково-касове обслуговування та ін.послуги банків, Укрпошти та інші): план – 302тис.138грн., фактично-276 тис.012грн. % виконання – 91,4;

– витрати на рекламу та друкарські послуги: план – 166тис.950грн., фактично – 146тис.380грн., % виконання – 87,7;

– витрати на оренду, комунальні послуги та послуги зв’язку: план 391тис.940грн, фактично-353тис.930грн., % виконання 90,3.

Надходження медикаментів в лікувальні заклади проводиться  централізовано на підставі 3-х сторонньої угоди (БО ЛКЖО- лікувальний заклад-постачальник).

Звірки з постачальниками проводяться щоквартально. Акти звірок є в наявності.

Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення  здійснюється по оптових цінах  на восьми фірмах (ТОВ „БаДМ”, ТОВ „Оптіма-фарм”, ТД „Кампус Коттон Клаб”, ТОВ „Вітамед”, ТОВ „ППФ Санітас”, ТОВ „Інтеро”, ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Діалог Діагностік»). Основними критеріями вибору є ціна, якість, оперативність доставки згідно Положення  „Про визначення планових потреб та формування асортименту, цінової політики при закупівлі медикаментів”. Наказом  №30-ОС  від 29.08.2011р. створена постійна комісія  по контролю  за організацією оптових  закупівель ліків та лікарських засобів в кількості  4 чол.

Порівняльна таблиця вартості лікарських засобів

Назва лікарського засобу Вартість ЛК, грн. Вартість аптек, грн. Задекларована вартість на сайті МОЗ, грн.
цефотаксим 1,0 3,81 4,63 4,85
діклоберл 3мл №5 26,2 31,15 28,47
фраксіпарін 0,3 №10 309,12 356,15 310,47
преднізолон 1мл №3 10,82 12,98 11,44
но-шпа 2мл №25 82,28 96,5 85,71

Станом на 01.01.2013р. на обліку  БО ЛКЖО основних засобів та малоцінних необоротних активів  рахується на суму -664 тис.240 грн.

За  2012 рік закуплено комп’ютерної  та  офісної техніки на суму  80 тис.184 грн.

Укладені договори оренди з 23 лікувальними закладами , з комунальним підприємством Житомирської обласної ради «Агенція з питань регіонального розвитку» та з комунальним підприємством Житомирської міської ради «Агенство з управління майном», де розташовані філії ЛК. Усі лікувальні заклади та комунальні підприємства надають рахунки на оплату оренди та комунальних послуг.

Фінансова звітність подається до Державної  податкової інспекції у  м. Житомирі щоквартально в зазначені терміни: звітність до Пенсійного фонду щомісячно.

На підставі направлення Фонду соціального страхування з ТВП з 28 по 30 березня 2012р. була проведена  планова перевірка по  використанню страхових коштів фонду. Висновки перевірки: фінансування використано за цільовим призначенням. Бухгалтерський облік по нарахуванню, утриманню страхових внесків та використанню коштів Фонду ведеться на субрахунку №652 згідно вимог П(С) БО. Звітність по Ф 4-ФСС з ТВП до Фонду соціального страхуваня подається своєчасно.

Первинні документи відповідають даним головної книги та звітності. Видатки здійснювались на адміністративно-господарську діяльність згідно кошторису, нецільових витрат немає.

Зауважень до ведення бухгалтерського обліку немає.