ДокументиНовини

Перелік лабораторних обстежень, для проведення яких за рахунок ЛК здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, витратними матеріалами або оплачується частини вартості досліджень в приватних лабораторіях, з якими укладені угоди

Оприлюднено

«Затверджено»
рішенням Правління
благодійної організації
«Лікарняна каса
Житомирської області»
Протокол №5-21 від 21.10.21 р.

Перелік лабораторних обстежень, для проведення яких за рахунок ЛК здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, витратними матеріалами або оплачується частини вартості досліджень в приватних лабораторіях, з якими укладені угоди

Назва

01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ

1

Тиреотропний гормон (ТТГ)

2

Тироксин вільний (Т4 вільний)

3

Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)

4

Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ )

5

Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО)

02. ГІПОФІЗАРНО – НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ

6

Кортизол в сироватці

03. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ

7

Альфа-фетопротеїн (АФП)

8

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

9

Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9)

10

Онкомаркер шлунку (СА 72-4)

11

Тиреоглобулін (ТГ)

12

Пакет «ПСА” (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.)

13

Онкомаркер яєчників (СА 125)

14

Пакет «Рання діагностика раку яєчників” (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA)

04.  ГЕПАТИТИ

15

Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg

16

Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV)

 

05. Helicobacter pylory

17

Антитіла IgG до Helicobacter pylori

06. ПАРАЗИТАРНА ПАНЕЛЬ

18

Зішкріб на Demоdex

07. АУТОІМУННА ПАНЕЛЬ

19

Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)

20

Антитіла антинуклеарні (діагностика аутоімунних захворювань) (ANA)

08. КАРДІО – РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

21

Тропонін-І

09. ПАНЕЛЬ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

22

Мікроскопія секрету простати

23

Мікроскопія урогенітального мазка (жіноча)

24

Мікроскопія урогенітального мазка (чоловіча)

25

Назоцитограма

26

Цитологічне дослідження біологічних рідин

10. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

27

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

28

Альбумін

29

Альфа-амілаза (діастаза)

30

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

31

Білірубін загальний

32

Білірубін прямий

33

Білок загальний

34

Гаммаглутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)

35

Кальцій (Са)

36

Кальцій іонізований (Са++)

37

Креатинін

38

Креатинфосфокіназа загальна (КФК)

39

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

40

Лужна фосфатаза

41

Сечова кислота (в сироватці)

42

Сечовина (в сироватці)

43

Тимолова проба

44

Фосфор (Р)

45

Тригліцериди

46

Залізо (Fe)

47

Пакет ”Ліпідограма” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності

11. РЕВМОПРОБИ

48

Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно)

49

С-реактивний білок

50

Антистрептолізин-О (АСЛО, кількісно)

12. ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ

51

D-дімер (кількісний)

52

Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ)

53

Пакет ”Коагулограмма” (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген)

13. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

54

Паратгормон (ПТГ)

55

Соматотропний гормон

56

Імуноглобулін Е (IgЕ, сироватка)