ДокументиНовини

Перелік лабораторних обстежень, для проведення яких за рахунок ЛК здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, витратними матеріалами або оплачується частини вартості досліджень в приватних лабораторіях, з якими укладені угоди

Оприлюднено

Додаток 4 до Положення                                              
«Про порядок використання добровільних      
пожертвувань до благодійної організації          
“Лікарняна каса Житомирської області”(ЛК)»

«Затверджено»
рішенням Правління
благодійної організації
«Лікарняна каса
Житомирської області»
Протокол №5-21 від 21.10.21 р.
Протокол №6-22 від 16.12.22 р.
Протокол №1-23 від 03.03.23 р.

Перелік лабораторних обстежень, для проведення яких за рахунок ЛК здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, витратними матеріалами або оплачується частини вартості досліджень в приватних лабораторіях, з якими укладені угоди

Назва
01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
1.

Тиреотропний гормон, тиреотрипін (ТТГ)

02. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
2.

Простат-специфічний антиген (PSA заг., відсоткове відношення ПСА вільн.)

03. ПАРАЗИТАРНА ПАНЕЛЬ
3.

Зішкріб на Demоdex

04. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

5.

Альбумін

6.

Альфа-амілаза

7.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

8.

Білірубін загальний

9.

Білірубін фракційно

10.

Білірубін прямий

11.Білок загальний
12.

Кальцій (Са)

13.

Кальцій іонізований (Са++)

14.

Креатинін

15.

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

16.

Лужна фосфатаза

17.

Сечова кислота

18.

Сечовина

19.

Фосфор (Р)

20.

Залізо сироваткове (Fe)

21.

Пакет ”Ліпідограма” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності

05. РЕВМОПРОБИ
22.

Ревматоїдний фактор (РФ, кількісне визначення)

23.

С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)

24.

Антистрептолізин-О (АСЛО, кількісне визначення)

06. ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ
25.

Протромбіновий час (ПТЧ, МНВ)

07. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

26.

Імуноглобулін Е