Документи

Положення "Про порядок використання добровільних пожертвувань до благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”(ЛК)"

Оприлюднено

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням звітно-виборної конференції
Протокол №1 від 20.12.03р.
зі змінами та доповненнями,
затвердженими рішеннями правління

протокол №5 від 15.07.2004 р., протокол №2-05 від 11.03.05р., протокол №8-05 від 22.12.05р., протокол №3-08 від 30.05.08р., протокол №6-08 від 28.11.08р., протокол №6-10 від 08.10.10р., протокол №7-10 від 10.12.10р., протокол №6-11 від 16.12.11р.,
протокол №2-13 від 23.04.13р., протокол №4-13 від 06.09.13р.,
протокол №2-14 від 29.04.14р., протокол №3-14 від 30.05.14р.,
протокол №1-15 від 03.03.15р., протокол №3-15 від 24.04.15р.,
протокол №6-15 від 30.10.15р., протокол №4-16 від 09.09.16р.,
протокол №5-16 від 23.12.16р., протокол №4-18 від 05.10.18р.,
протокол №1-19 від 22.02.19р., протокол №3-21 від 27.07.21р.,
протокол №5-21 від 21.10.21р.,  протокол №3-22 від 10.06.22р.,
протокол №2-23 від 26.05.23р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок використання добровільних пожертвувань до благодійної організації

“Лікарняна каса Житомирської області”(ЛК)

І. Загальні положення

          Порядок використання добровільних пожертвувань регламентується Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статутом благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”, цим Положенням, і спрямований на покриття дефіциту бюджетних асигнувань щодо медикаментозного та лабораторного забезпечення населення, підтримання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, впровадження нових медичних технологій, надання благодійної допомоги членам ЛК та соціально малозахищеним категоріям населення.

Медикаментозне та інші види забезпечення членів ЛК здійснюються при пред’явленні посвідчення члена ЛК згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, затвердженими МОЗ України, та затвердженими Правлінням ЛК переліками ліків (додатки 1, 2). Можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК настає через три календарних місяці з моменту вступу до організації (моментом вступу вважається дата надходження добровільних пожертвувань на рахунок ЛК), за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в організації (без урахування поточного місяця).

Процес лікування, який забезпечується за рахунок ЛК, включає в себе терапію основного захворювання, його ускладнень і супутньої патології (якщо вона впливає на перебіг основного захворювання).

Максимальний розмір витрат не обмежується, не залежить від часу перебування в організації, сплачених добровільних пожертвувань та попередніх витрат.

Повторні випадки забезпечення за рахунок ЛК медикаментами та виробами медичного призначення з приводу одного і того ж захворювання здійснюються не раніше, як через 30 днів після закінчення попереднього лікування.

ІІ. Види допомоги

1. Діагностичні дослідження

          За направленнями лікарів для членів ЛК за рахунок ЛК проводяться:

  • функціональні методи дослідження (додаток 3) – здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами або оплата частини вартості обстеження в приватних медзакладах згідно з укладеними угодами;
  • лабораторні методи дослідження за визначеним переліком (додаток 4) – здійснюється забезпечення закладів охорони здоров’я реактивами, витратними матеріалами або оплата частини вартості досліджень в приватних лабораторіях, з якими укладені угоди;
  • радіологічні методи дослідження (додаток 5):

       – рентгенологічні методи дослідження (забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами,            рентгенплівкою-чи, CD – дисками);
       – комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ) (забезпечення закладів охорони            здоров’я рентгенплівкою чи CD – дисками) або оплата частини вартості обстеження (КТ – 350 грн за одну              зону, МРТ – 400 грн за одну зону) в приватних медзакладах, з якими укладені угоди.
        Перебування в ЛК не впливає на черговість досліджень.

 2. Амбулаторна допомога

 3. Стаціонарна допомога

          Під час лікування в умовах цілодобового стаціонару члени ЛК отримують необхідне діагностичне та медикаментозне забезпечення (згідно з «Переліком лікарських засобів, що забезпечуються за рахунок ЛК при лікуванні в умовах стаціонару» (додаток 1). Лікування проводиться до 18 днів. Пологи, планові хірургічні втручання та контактна літотрипсія забезпечуються за рахунок ЛК при умові перебування в організації не менше трьох місяців та внесення добровільних пожертвувань за рік авансом. 

Пульс-терапія за рахунок ЛК проводиться один раз у рік. Новонароджені під час перебування в пологовому будинку та при переведенні в надкластерну обласну дитячу лікарню отримують медичну допомогу за рахунок ЛК, якщо один із батьків перебуває в ЛК.

При проведенні оперативного лікування в приватних медзакладах, з якими ЛК укладені угоди про співпрацю, ЛК здійснює оплату вартості оперативного втручання в розмірі до 6000 (шести тисяч) грн. один раз на рік.

При проведенні оперативного лікування члена ЛК в приватних медзакладах, з якими ЛК не укладені угоди про співпрацю, ЛК за зверненням члена організації відшкодовує витрати в розмірі до 6000 (шести тисяч) грн один раз на рік (при наявності підтверджуючих документів (виписки зі стаціонарної карти і чеків про оплату)).

 4. Медикаментозне забезпечення за межами області

          У разі проведення планового лікування за межами області чи надання невідкладної медичної допомоги питання щодо повернення витрачених коштів вирішується за зверненням члена ЛК на засіданні правління ЛК при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків). Розмір відшкодування при лікуванні за межами області не перевищує 6 000 (шести тисяч) грн  протягом року.

 5. Благодійна та матеріальна допомога фізичним та юридичним особам

          За рішенням Правління ЛК може надаватись наступна благодійна чи матеріальна допомога:

  • медикаментозний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів війни (за поданням територіальних громад, адміністрації навчальних закладів, громадських організацій);
  • компенсація витрат членів ЛК на придбання ліків, виробів медичного призначення у разі не отримання їх у медичних закладах згідно з цим Положенням (при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату));
  • відшкодування витрат на придбання матеріалів для металоостеосинтезу – в розмірі не більше неоподатковуваної матеріальної допомоги протягом календарного року (при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату));
  • при дотриманні статутних вимог, раціональному та ефективному використанні коштів, які надійшли від членів ЛК окремих територіальних громад, за рішенням Правління може надаватися благодійна допомога закладам охорони здоров’я, іншим юридичним і фізичним особам, які сприяють діяльності ЛК.

ІІІ. ЛК не забезпечує витрати, пов’язані з такими захворюваннями, станами та послугами:

– венеричні, деякі інші захворювання (ВІЛ-СНІД, сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, мікоплазмоз, уреаплазмоз, гарднерельоз і т.ін.) та їх ускладнення;
– виробничий травматизм;
– ГРВІ, грип (за винятком їх ускладнень) та забезпечення противірусними препаратами;
– грибкові захворювання  внутрішніх органів, шкіри та її придатків;
– специфічна діагностика та лікування безпліддя;
– придбання медичних приладів або пристосувань (протезів): окулярів, контактних лінз, слухових пристроїв, слухових імплантатів, штучних кришталиків, штучних суглобів, штучних серцевих клапанів, судинних протезів, стентів, і т.п. (за винятком сітки при лікуванні кил);
– забезпечення дезінфікуючими засобами (крім засобів для обробки операційного поля);
– забезпечення дозованими інгаляторами для профілактики та зняття бронхообструкції;
– забезпечення засобами для проведення гемодiалiзу;
– забезпечення препаратами крові;
– забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для введення препаратів, які ЛК не надає згідно з цим Положенням (за винятком препаратів для хіміотерапії);
– забезпечення специфічної хіміо- та гормонотерапії при злоякісних новоутвореннях;
– забезпечення цукрознижуючими препаратами;
– захворювання та травми, причиною яких є вживання алкоголю, наркотичних речовин;
– імунопрофілактика;
– легеневі та позалегеневі форми туберкульозу;
– лікувально-оздоровчі заходи та санаторно-курортне лікування;
– лікування імунодефіцитних станів, їх ускладнень,  забезпечення засобами для корекції імунітету та рівня лейкоцитів;
– лікування та діагностика методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапiя, мануальна терапія, масаж, фітотерапія, іридодіагностика i т.п.);
– лікування та обстеження, яке не призначене лікарем;
– орфанні захворювання та спадкові хвороби, пов’язані з порушенням хромосомного набору;
– переривання вагітності (забезпечується за рахунок ЛК тільки при наявності медичних показань);
– пластична хірургія, зміна ваги або хірургічне лікування ожиріння;
– проведення профілактичних медичних оглядів;
– психічні розлади (шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний синдром, олігофренія, психози, деменція i т.д.) та їхні ускладнення;
– рукавички нестерильні (крім рукавичок для забору крові).
– стоматологічне лікування, зубопротезування, за винятком станів, які потребують лікування в умовах щелепно-лицьової хірургії;
– трансплантація органів або тканин;
– хронічні захворювання не в стадії загострення;
– цукровий діабет, за винятком невідкладних станів (прекома, кома, кетоацидоз) та оперативного лікування з приводу діабетичної стопи.

Детальна інформація на сайті www.likkasa.com.ua або за телефоном «гарячої лінії» 067-411-30-93: